Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2020 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.332.2021(29. grudnia 2020)
Wprowadzono pakiet poprawek wynikający ze zmian przepisów na 2021 rok.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.331.2021(18. grudnia 2020)
Umożliwiono podgląd innych dokumentów wystawionych danemu kontrahentowi z poziomu okna dodawania lub edycji dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.330.2020(10. grudnia 2020)
Wprowadzono poprawki w zakresie generowania formularzy JPK_V7M oraz JPK_V7K oraz wysyłki do urzędu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.329.2020(7. grudnia 2020)
Poprawiono program w zakresie komunikacji z drukarkami fiskalnymi.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.328.2020(5. grudnia 2020)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.327.2020(26. listopada 2020)
Poprawiono działanie formularzy JPK_V7M oraz JPK_V7K w zakresie poprawności walidacji wprowadzanych danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.326.2020(19. listopada 2020)
Wprowadzono możliwość wydzielenia z wydruku formularzy JPK_V7M i JPK_V7K wyłącznie części deklaracyjnej oraz dodano przycisk szybkiego wywołania okna formularza JPK z deklaracją z poziomu rejestrów VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.325.2020(13. listopada 2020)
Poprawiono działanie programu w kwestii generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.324.2020(6. listopada 2020)
Dodano możliwość sporządzania wydruków plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.323.2020(30. października 2020)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie kreowania raportów JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.322.2020(22. października 2020)
Wprowadzono poprawki do formularzy Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.321.2020(16. października 2020)
Na liście dokumentów dodano kolumnę zawierającą oznaczenie dowodu sprzedaży lub zakupu oraz wprowadzono mechanizm księgowania do rejestru VAT sprzedaży w programach księgowych faktur do paragonów.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.320.2020(9. października 2020)
Zmodyfikowano zasady ujmowania w JPK_V7M oraz JPK_V7K dokumentów zafiskalizowanych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.319.2020(2. października 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie GTU oraz oznaczenia procedury bezpośrednio na pozycjach dokumentów oraz dodano możliwość filtrowania widoku według kategorii towarów i usług na zestawieniu sprzedaży według pozycji dokumentów. Ponadto uaktualniono adres serwisu do wysyłki JPK autoryzowanych przychodem oraz umożliwiono fiskalizację faktur zaliczkowych i końcowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.318.2020(25. września 2020)
Podczas dodawania pozycji dla not obciążeniowych umożliwiono wybór tytułu obciążenia z bazy towarów i usług.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.317.2020(18. września 2020)
Umożliwiono umieszczanie na wydrukach dokumentów sprzedażowych oznaczeń dowodów, GTU oraz stosowanych procedur. Ponadto wykluczono z dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych paragony zawierające NIP oraz wprowadzono mechanizm automatycznego oznaczania dowodu sprzedaży na potrzeby JPK_V7M i JPK_V7K.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.316.2020(11. września 2020)
Na potrzeby tworzenia nowych raportów JPK_V7M oraz JPK_V7K umożliwiono przypisanie towarom i usługom pod jaki kod klasyfikacji GTU podpada oraz jakim podlega procedurom.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.315.2020(4. września 2020)
Umożliwiono tworzenie faktur sprzedażowych na podstawie faktur zakupowych wystawionych różnym kontrahentom. Ponadto zmieniono moment księgowania faktur RR do rejestru VAT zakupów w przypadku integracji programu z którymś z programów księgowych Pakiet Przedsiębiorcy: Księga, Ryczałt lub Mała Księgowość.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.314.2020(24. sierpnia 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie stałej treści e-maila dla dokumentów wysyłanych z programu oraz zablokowano możliwość wysyłki plików JPK_V7M oraz JPK_V7K z uwagi na przesunięcie obowiązku ich składania na październik 2020.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.313.2020(13. sierpnia 2020)
W związku z pojawieniem się możliwości wskazania na dokumentach kraju kontrahenta uaktualniono translator, aby nazwy krajów na wydruku odpowiadały językowi w jakim generowana jest dokument.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.312.2020(4. sierpnia 2020)
Na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono zdefiniowanie kraju nabywcy i odbiorcy. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie dla towarów stanów minimalnych poniżej, których towary takie wyświetlane są liście czerwoną czcionką. Ponadto zmodyfikowano procent odsetek ustawowych w transakcjach handlowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.311.2020(24. lipca 2020)
Dodano słownik krajów oraz umożliwiono zdefiniowanie kraju kontrahentów. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dowolnego terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.310.2020(17. lipca 2020)
Umożliwiono wyłączenie umieszczania na dokumentach importowanych z Allegro nicku kupującego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.309.2020(10. lipca 2020)
Zmieniono zachowanie programu podczas kopiowania dokumentów oraz dodano dwa nowe szablony wyglądu interfejsu. Ponadto dokonano poprawek w edytorze nowego pliku JPK z deklaracją.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.308.2020(3. lipca 2020)
Dodano możliwość tworzenia plików JPK_VAT z deklaracją czyli JPK_V7M lub JPK_V7K, które mają od lipca (duże firmy) lub października (wszystkie firmy) zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.307.2020(17. czerwca 2020)
Umożliwiono opcjonalnie całkowite ukrycie kolumn PKWiU / CN oraz Indeks na oknie dodawania lub edycji dokumentu nawet w przypadku gdy dokument zawiera pozycje z wypełnionym którymś z tych pól.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.306.2020(8. czerwca 2020)
Wprowadzono zmianę polegającą na wyświetlaniu w tabeli pozycji na oknie dodawania lub edycji dokumentu kolumny Indeks gdy co najmniej jedna pozycja na dokumencie ma wypełnione to pole.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.305.2020(1. czerwca 2020)
Wprowadzono poprawki mające na celu poprawę stabilności oraz polepszenie ergonomiczności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.304.2020(24. maja 2020)
Zmieniono sposób przechowywania w programie danych wystawcy dokumentów oraz uaktualniono stawki procentowe w notach odsetkowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.303.2020(11. maja 2020)
Na oknie edycji wiadomości e-mail dodano opcje obsługi schowka.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.302.2020(29. kwietnia 2020)
Na podglądach wydruków, w tym również podglądach faktur lub rachunków, umożliwiono użycie scrolla myszki w celu przesuwania podglądu w płaszczyźnie pionowej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.301.2020(23. kwietnia 2020)
Dokonano drobnych poprawek i korekt w zakresie generowania interfejsu na Windowsach z łączonym ponadnormatywnym skalowaniem czcionek.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.300.2020(6. kwietnia 2020)
Dostosowano wydruki oraz interfejs programu do nomenklatury scalonej (CN), która zastąpiła dotychczasową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz dodano możliwość wygenerowania zestawień sprzedaży i zakupów według PKWiU / CN. Ponadto umożliwiono fakturowanie transakcji z Allegro z wykorzystaniem wielu kont.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.299.2020(31. marca 2020)
Umożliwiono generowanie wydruków dwujęzycznych dla dokumentów sprzedaży nominowanych w walutach obcych oraz dodano komunikat informujący o przekroczeniu na dokumencie kwoty 15000 zł i konieczności użycia metody podzielonej płatności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.298.2020(23. marca 2020)
Wprowadzono poprawki w zakresie renderowania interfejsu na szablonach innych niż domyślny.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.297.2020(16. marca 2020)
Poprawiono szybkość działania programu w kwestii przełączania się pomiędzy poszczególnymi okienkami i widokami.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.296.2020(6. marca 2020)
Ze względu na możliwość użytkowania aplikacji na różnych komputerach mogących posiadać różne monitory i różne rozdzielczości wprowadzono udogodnienie polegające na zapamiętywaniu współczynnika skalowania uzależnione od parametrów ekranu na którym aplikacja jest uruchomiona.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.295.2020(28. lutego 2020)
Wprowadzono kompresję plików aktualizacyjnych na serwerze oraz przyśpieszono uruchamianie aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.294.2020(24. lutego 2020)
Wprowadzenie wersji 4.xxx: W związku z coraz większą popularnością monitorów 4K zastosowano nowszą wersję, który w znacznym stopniu wspomaga działanie programu w trybach wysokich rozdzielczości. Ponadto umożliwiono skalowanie interfejsu oraz poprawiono działanie programu w przypadku użycia schematów wyglądu programu innych niż standardowy.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.293.2020(14. lutego 2020)
Umożliwiono dodawanie kartotek będących usługami na faktury wygenerowane na podstawie wydania na zewnątrz (WZ).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.292.2020(6. lutego 2020)
Umożliwiono samodzielne definiowanie uwagi na dokumentach, które dotąd były predefiniowane oraz pozwolono na oznaczanie kontrahentów dla których ma być stosowana metoda podzielonej płatności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.291.2020(21. stycznia 2020)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.290.2020(16. stycznia 2020)
W pliku wykonywalnym program zastosowano nowy rygorystyczny podpis EV Code Signing.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.289.2020(10. stycznia 2020)
Umożliwiono generowanie not odsetkowych z odsetkami umownymi.