O aplikacji

Ryczałt to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek w oparciu o ewidencję przychodów.

Aplikacja umożliwia tworzenie eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami na potrzeby dokumentacji księgowej, rozliczanie podatków ryczałtowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Funkcjonalności

 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla stawek ryczałtu 20%, 17%, 8.5%, 5.5%, 3%, 10% oraz 12.5%.
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.
 • Generowanie i wysyłkę jednolitych plików kontrolnych (JPK) na żądanie organów kontroli skarbowej.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów osobowych używanych na potrzeby prowadzonej działalności (kilometrówka).
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Wystawianie dowodów wewnętrznych oraz not księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Wyliczanie należnego do zapłaty ryczałtu.
 • Wyliczanie należnego podatku VAT.
 • Rozliczanie podatku ryczałtowego i VAT miesięcznie lub kwartalnie.
 • Tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-28 i wysyłkę poprzez e-Deklaracje.
 • Tworzenie JPK_VAT i wysyłkę z użyciem zestawu do podpisu elektronicznego, poprzez ePUAP lub bramkę.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów.
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEIDG.
 • Ewidencjonowanie zapłaconego podatku ryczałtowego, podatku VAT oraz składek ZUS.
 • Automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.
 • Generowanie druków poleceń wpłaty gotówkowej (np. na poczcie lub w banku) do ZUS i do urzędu skarbowego.
 • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras, ...).
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień sprzedaży, zakupów, podatkowych w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek.
 • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga

Program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość

Wielofirmowy program księgowy do rozliczania KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie list płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów związanych z pracownikami.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie. Zgodność z R

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji
Pełna obsługa JPK
i dostosowanie do RODO!

Program Ryczałt umożliwia generowanie i bezpośrednią wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Mobilne i bezpieczne księgowanie

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, a domem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do ryczałtu w wersji portable na Pendrive.

Więcej informacji