Sprzedaż i Magazyn

Fakturowanie z obsługą magazynu

Sprzedaż i Magazyn to nowoczesny program do fakturowania z obsługą magazynu pod Windows. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dowolnych dokumentów handlowych i magazynowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna.

Ponadto aplikacja umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług, pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych, tworzenie gotowych kompletów z innych towarów oraz generowanie jednolitych plików kontrolnych JPK na potrzeby kontroli skarbowych. Dzięki współpracy z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych świetnie nadaje się do sklepów. Opcja zestawień pozwala na dokładne analizy sprzedaży i określanie potrzeb.

Pobierz program
Aplikacja "Sprzedaż i Magazyn" umożliwia użytkownikowi:
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, rachunków, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur końcowych, faktur odwrotne obciążenie, faktur procedura marża, faktur proforma, faktur uproszczonych, faktur walutowych, faktur eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 • Wprowadzanie dokumentów zakupu: faktur VAT, rachunków, faktur VAT-RR, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz not korygujących.
 • Wystawianie dokumentów magazynowych: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ), przychód wewnętrzny (PW) i rozchód wewnętrzny (RW)
 • Wystawianie korekt dokumentów sprzedaży i zakupu.
 • Wystawianie faktur w dowolnych walutach oraz automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.
 • Tworzenie ofert i zamówień dla kontrahentów.
 • Integracja z Allegro poprzez Allegro WebAPI umożliwiająca automatyczne fakturowanie aukcji.
 • Ewidencjonowanie wszystkich wystawianych dokumentów.
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Obsługa Split Payment czyli tzw. podzielonej płatności.
 • Generowanie i wysyłanie danych na potrzeby kontroli skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołami Posnet i Thermal.
 • Wyliczanie cen sprzedaży w oparciu o zadaną marżę lub narzut.
 • Możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji dokumentów oraz dla całego dokumentu.
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEiDG na podstawie numerów NIP.
 • Szybkie klonowanie dokumentów.
 • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
 • Monitorowanie terminów przekroczenia terminów płatności, wyróżnianie przeterminowanych płatności oraz tworzenie zestawień nierozliczonych dokumentów.
 • Rozrachunki pozwalające na ewidencjonowanie częściowych i zbiorczych wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewowych za faktury i rachunki z mechanizmem automatycznego rozliczania dokumentów z odroczonym terminem zapłaty.
 • Wystawianie dokumentów kasowych: Kasa Przyjęła (KP) i Kasa Wydała (KW) oraz Bank Przyjął (BP) i Bank Wydał (BW).
 • Generowanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Baza danych kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych terminów płatności i rabatów.
 • Możliwość stworzenia indywidualnych cenników osobno dla każdego kontrahenta.
 • Baza danych towarów i usług w podziale hierarchicznym na kategorie towarów i usług.
 • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolne ustalenie nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
 • Kontrolę aktualnych stanów magazynowo-ilościowych na podstawie wprowadzanych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
 • Tworzenie i sprzedaż kompletów na podstawie innych towarów wprowadzonych do programu.
 • Wyliczanie stanów magazynowo-ilościowych na dowolnie wybrany dzień na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
 • Wycena i zarządzanie magazynem metodą FIFO.
 • Kontrolowanie historii przepływu towarów.
 • Zdefiniowanie w bazie kontrahentów oraz towarów i usług własnych dodatkowych pól, np. kolor, waga, wymiary, itd. itp.
 • Dowolne zdefiniowanie jednostek miar, form płatności, stawek VAT, kategorii towarów i usług.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji w oparciu o wprowadzone do programu towary.
 • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruk, pieczęci, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
 • Drukowanie faktur walutowych w języku angielskim, niemieckim, szwedzkim lub rosyjskim.
 • Drukowanie cennika towarów i usług i listy kontrahentów.
 • Drukowanie zestawień dokumentów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz druczków poleceń przelewu na poczcie lub banku.
 • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Wysyłka dokumentów e-mailem z programu wprost do kontrahenta.
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień sprzedaży i zakupów w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Automatyczne księgowanie wystawianych faktur do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
 • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Pobierz program

OFERTA
POBIERZ PROGRAMY
ZAMÓW TERAZ!
POMOC
KONTAKT
Ostatnie zmiany

Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono sortowanie arkusza inwentaryzacji według dowolnej kolumny arkusza i umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.

Pełna obsługa JPK
i dostosowanie do RODO!

Program Sprzedaż i Magazyn umożliwia generowanie i bezpośrednią wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Program w wersji mobilnej

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.