O aplikacji

Sprzedaż i magazyn to łatwy w obsłudze program magazynowy do zastosowania w sklepie, hurtowni lub niewielkiej firmie produkcyjnej. Umożliwia szybkie wystawianie wszystkich rodzajów faktur, paragonów oraz dokumentów zakupowych i magazynowych dzięki czemu na bieżąco wylicza dostępne stany magazynowe. Dzięki współpracy ze skanerami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi świetnie nadaje się do sprzedaży stacjonarnej, a dzięki możliwości wysyłania dokumentów e-mailem do klientów i współpracy z Allegro także przy sprzedaży przez Internet. Umożliwia zbudowanie bazy towarów i usług, tworzenie ofert i cenników. Dzięki współpracy z CEIDG budowanie i tworzenie bazy kontrahentów jest błyskawiczne. Możliwość tworzenia zestawień według wielu kryteriów pozwala na dokładne dokonywanie analizy sprzedaży, określaniu potrzeb i zarządzanie magazynem. Dzięki pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur pozwala nie tylko na wysyłanie dokumentów do KSeF, ale także na pobieranie dokumentów kosztowych co wiąże się z optymalizacją czasu pracy z programem i pozwala na lepszy wgląd w stan firmy. Możliwość generowania i wysyłki JPK ułatwia współpracę z systemami księgowymi lub biurami rachunkowymi. Starannie zaprojektowany, nowoczesny i intuicyjny interfejs sprawia, że pod względem obsługi jest to najprostszy program magazynowy.
POBIERZ PROGRAM

Funkcjonalności

 • Sprzedaż
  • Możliwość prowadzenia sprzedaży przez podatników VAT czynnych i zwolnionych
  • Wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, rachunków, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur końcowych, faktur odwrotne obciążenie, faktur procedura marża, faktur VAT-marża, faktur proforma, faktur uproszczonych, faktur walutowych, faktur eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT), not obciążeniowych.
  • Wystawianie faktur w dowolnych walutach oraz automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.
  • Korygowanie faktur.
  • Ewidencjonowanie wszystkich wystawianych dokumentów.
  • Integracja z Allegro WebAPI umożliwiająca automatyczne fakturowanie aukcji.
  • Tworzenie ofert i zamówień dla klientów.
  • Szybkie klonowanie dokumentów.
  • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
  • Obsługa Split Payment czyli mechanizmu podzielonej płatności.
  • Sprzedaż w oparciu o zadany narzut lub marżę.
  • Wysyłka dokumentów do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).
  • Pobieranie dokumentów z KSeF wystawionych przy użyciu innych systemów.
  • Wysyłka dokumentów e-mailem z programu wprost do klienta.
  • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołami Posnet i Thermal.
  • Oznaczanie rodzajów sprzedaży i zakupu, stosowanych procedur oraz GTU.
 • Zakupy i koszty
  • Obsługa dokumentów zakupu: faktur VAT, rachunków, faktur VAT-RR, nabyć wewnątrzwspólnotowych (WNT) oraz not korygujących.
  • Możliwość wprowadzania dokumentów walutowych.
  • Korygowanie dokumentów.
  • Pobieranie dokumentów z KSeF wystawionych przez kontrahentów.
 • Ewidencja VAT
  • Generowanie rejestrów VAT sprzedaży miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
  • Generowanie rejestrów VAT zakupów miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
  • Generowanie i wysyłka JPK_V7M lub JPK_V7K.
 • Magazyn
  • Wycena i zarządzanie magazynem metodą FIFO.
  • Wgląd w historię obrotu towarem.
  • Wgląd w historię ostatnich dostaw towarów.
  • Wyliczanie stanów magazynowo-ilościowych na dowolnie wybrany dzień na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
  • Wystawianie dokumentów magazynowych: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ), przychód wewnętrzny (PW) i rozchód wewnętrzny (RW).
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji w oparciu o wprowadzone do programu towary.
 • Rozrachunki
  • Rozrachunki pozwalające na ewidencjonowanie częściowych i zbiorczych wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewowych za faktury i rachunki z mechanizmem automatycznego rozliczania dokumentów z odroczonym terminem zapłaty.
  • Monitorowanie terminów przekroczenia terminów płatności.
  • Graficzne wyróżnianie przeterminowanych płatności.
  • Wystawianie dokumentów kasowych: Kasa Przyjęła (KP) i Kasa Wydała (KW) oraz Bank Przyjął (BP) i Bank Wydał (BW).
  • Możliwość importu wyciągów bankowych i automatyczne rozliczanie na tej podstawie dokumentów.
  • Możliwość eksportu poleceń przelewów do banku.
  • Tworzenie zestawień nierozliczonych dokumentów.
 • Kontrahenci
  • Nieograniczona ilościowo baza danych kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych warunków handlowych, terminów płatności i rabatów.
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEIDG na podstawie numerów NIP.
  • Możliwość stworzenia indywidualnych cenników osobno dla każdego kontrahenta.
  • Sprawdzanie kontrahentów na białej liście podatników, statusu VAT, weryfikacja w bazie VIES.
 • Towary i usługi
  • Nieograniczona ilościowo baza danych towarów i usług.
  • Możliwość przypisania towarów i usług do dowolnie definiowalnych kategorii.
  • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolne ustalenie nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
  • Możliwość tworzenia kompletów i zestawów na podstawie innych towarów wprowadzonych do programu.
  • Możliwość dokładnego kontrolowania historii przepływu towarów.
  • Zdefiniowanie własnych dodatkowych cech towarów, np. kolor, waga, wymiary, itd. itp.
  • Wyliczanie opłat od środków spożywczych ("podatek cukrowy") oraz wyliczanie danych na potrzeby deklaracji CUK.
 • KSeF (Krajowy System e-Faktur)
  • Autoryzacja przy pomocy podpisu elektronicznego, profilu zaufanego i tokenów autoryzacyjnych.
  • Wysyłka dokumentów.
  • Pobieranie dokumentów wystawionych przy użyciu innych systemów.
  • Pobieranie dokumentów kosztowych i zakupowych wystawionych przez kontrahentów.
  • Możliwość pobierania UPO.
  • Zarządzanie poświadczeniami.
 • JPK
  • Generowanie na potrzeby kontroli skarbowych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
  • Generowanie pliku JPK z deklaracją VAT - JPK_V7M lub JPK_V7K.
  • Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA oraz JPK_MAG.
  • Bezpośrednia wysyłka z programu JPK na serwery Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w oparciu podpis kwalifikowany, profil zaufany oraz dane autoryzujące.
 • Wydruki
  • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruku, pieczęci, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
  • Drukowanie faktur walutowych w języku angielskim, niemieckim, francuskim, szwedzkim, czeskim, słowackim lub rosyjskim.
  • Drukowanie cennika towarów i usług i listy kontrahentów.
  • Drukowanie etykiet towarowych.
  • Drukowanie zestawień dokumentów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, druczków wpłaty gotówkowej (KP - Kasa Przyjęła) oraz druczków poleceń przelewu na poczcie lub banku.
  • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Słowniki
  • Jednostki miar.
  • Formy płatności.
  • Dowolne stawki VAT.
  • Kategorie towarów i usług.
  • Aktualizowana na bieżąco tabela kursów walut NBP.
 • Integracje
  • KSeF - automatyczne wysyłanie i pobieranie faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (rządowej bazy danych) w tym również pobieranie dokumentów wystawionych przy użyciu innych programów
  • JPK - wysyłanie jednolitych plików kontrolnych na serwery Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich weryfikacja.
  • CEiDG, KRS, REGON - automatyczne pobieranie aktualnych danych kontrahentów z oficjalnych państwowych baz oraz ich weryfikacja.
  • NBP - pobieranie aktualnych kursów walut dla dokumentów walutowych z Narodowego Banku Polskiego.
  • Allegro - automatyczne pobieranie danych o sprzedaży z Allegro i wystawianie faktur do zawartych transakcji
  • Ministerstwo Finansów - weryfikacja w programie kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT oraz czy znajdują się na białej liście podatników VAT.
  • VIES - weryfikacja kontrahentów w ogólnoeuropejskim systemie wymiany informacji o VAT.
  • Pakiet Przedsiębiorcy - automatyczna wymiana i współdzielenie danych z programami księgowymi.
 • Inne
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży i zakupów w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatyczne księgowanie wystawianych faktur do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
  • Możliwość zmiany języka interfejsu z polskiego na ukraiński lub angielski.
  • Opcjonalna możliwość rozliczania nieograniczonej liczby firm co pozwala wykorzystać program w przypadku prowadzenia kilku działalności lub przez biura rachunkowe do wystawiania faktur w imieniu klientów.
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
  • Opcjonalna e-archiwizacja kopii bezpieczeństwa w chmurze.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i darmowe aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków
Faktura VAT - Program do fakturowania
Faktura VAT - Program do fakturowania

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą KSeF i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Rachunek - Program do wystawiania rachunków
Rachunek - Program do wystawiania rachunków

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, obsługa KSeF, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac
Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, PIT, kilometrówki, środków trwałych, wysyłka JPK, e-Deklaracji, pobieranie danych z KSeF.

Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, ewidencja czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń, eksport do Płatnika i ZUS-PUE, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Dostosowany do e-fakturowania (KSeF)

Już od lipca 2024 wszystkich przedsiębiorców obejmie obowiązek wysyłania wszystkich wystawianych faktur do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). Jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur. Program Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn jest na to gotowy i w pełni obsługuje KSeF.

Program w wersji mobilnej

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.

WięcejWięcej informacji

Ostatnie zmiany

W ramach aktualizacji udostępniono całkowicie nową, napisaną od podstaw aplikację. Do nowej aplikacji przeniesiono wszystkie dotychczasowe funkcjonalności programu jak również wprowadzono szereg innowacji takich jak: widoki danych powiązanych, szybki podgląd danych, możliwość zmiany wielkości okna dokumentu, ścisłą walidację danych, możliwość wysyłki e-mailem dowolnych wydruków oraz obsługę protokołów MAPI i SMTP.

SzczegółySzczegóły
ListaPełna lista zmian