O aplikacji

Sprzedaż i Magazyn to nowoczesny program do fakturowania z obsługą magazynu pod Windows w pełni zintegrowany z KSeF (Krajowym Systemem e-Faktur). Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dowolnych dokumentów handlowych i magazynowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna.

Ponadto aplikacja umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług, pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych, tworzenie gotowych kompletów z innych towarów oraz generowanie jednolitych plików kontrolnych JPK na potrzeby kontroli skarbowych. Dzięki współpracy z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych świetnie nadaje się do sklepów. Opcja zestawień pozwala na dokładne analizy sprzedaży i określanie potrzeb.

Funkcjonalności

 • Sprzedaż
  • Wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, rachunków, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur końcowych, faktur odwrotne obciążenie, faktur procedura marża, faktur VAT-marża, faktur proforma, faktur uproszczonych, faktur walutowych, faktur eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych.
  • Ewidencjonowanie wszystkich wystawianych dokumentów.
  • Korygowanie dokumentów.
  • Prowadzenie sprzedaży w dowolnych walutach oraz automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.
  • Integracja z Allegro poprzez Allegro WebAPI umożliwiająca automatyczne fakturowanie aukcji.
  • Tworzenie ofert i zamówień dla kontrahentów.
  • Szybkie klonowanie dokumentów.
  • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
  • Obsługa mechanizmu Split Payment czyli podzielonej płatności.
  • Sprzedaż w oparciu o zadaną marżę lub narzut.
  • Wysyłka dokumentów do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).
  • Wysyłka dokumentów e-mailem z programu wprost do kontrahenta.
  • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołami Posnet i Thermal.
  • Generowanie rejestrów VAT sprzedaży miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
  • Oznaczanie rodzajów sprzedaży i zakupu, stosowanych procedur oraz GTU.
 • Zakupy
  • Wprowadzanie dokumentów zakupu: faktur VAT, rachunków, faktur VAT-RR, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz not korygujących.
  • Możliwość wprowadzania dokumentów walutowych.
  • Wprowdzanie korekt.
  • Generowanie rejestrów VAT zakupów miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Magazyn
  • Wycena i zarządzanie magazynem metodą FIFO.
  • Wyliczanie stanów magazynowo-ilościowych na dowolnie wybrany dzień na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
  • Wystawianie dokumentów magazynowych: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ), przychód wewnętrzny (PW) i rozchód wewnętrzny (RW).
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji w oparciu o wprowadzone do programu towary.
 • Rozrachunki
  • Rozrachunki pozwalające na ewidencjonowanie częściowych i zbiorczych wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewowych za faktury i rachunki z mechanizmem automatycznego rozliczania dokumentów z odroczonym terminem zapłaty.
  • Monitorowanie terminów przekroczenia terminów płatności.
  • Graficzne wyróżnianie przeterminowanych płatności.
  • Wystawianie dokumentów kasowych: Kasa Przyjęła (KP) i Kasa Wydała (KW) oraz Bank Przyjął (BP) i Bank Wydał (BW).
  • Możliwość importu przelewów bankowych i automatyczne rozliczanie na tej podstawie dokumentów.
  • Możliwość eksportu poleceń przelewów do banku.
  • Tworzenie zestawień nierozliczonych dokumentów.
 • Kontrahenci
  • Nieograniczona ilościowo baza danych kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych terminów płatności i rabatów.
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEiDG na podstawie numerów NIP.
  • Możliwość stworzenia indywidualnych cenników osobno dla każdego kontrahenta.
  • Zdefiniowanie w bazie kontrahentów własnych dodatkowych pól.
  • Sprawdzanie na podstawie NIP oraz numeru konta czy kontrahent znajduje się na tzw. "białej liście".
 • Towary i usługi
  • Nieograniczona ilościowo baza danych towarów i usług.
  • Możliwość przypisania towarów i usług do dowolnie definiowalnych kategorii o nieograniczonej ilości zagłębień.
  • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolne ustalenie nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
  • Możliwość tworzenia kompletów i zestawów na podstawie innych towarów wprowadzonych do programu.
  • Możliwość dokładnego kontrolowania historii przepływu towarów.
  • Zdefiniowanie własnych dodatkowych pól, np. kolor, waga, wymiary, itd. itp.
  • Wyliczanie opłat od środków spożywczych ("podatek cukrowy") oraz wyliczanie danych na potrzeby deklaracji CUK.
 • KSeF (Krajowy System e-Faktur)
  • Wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Możliwość pobierania UPO.
  • Dostęp do KSeF zarówno z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jak i tokenów autoryzacyjnych.
  • Zarządzanie poświadczeniami.
 • JPK
  • Generowanie na potrzeby kontroli skarbowych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
  • Generowanie pliku JPK z deklaracją VAT - JPK_V7M lub JPK_V7K.
  • Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA oraz JPK_MAG.
  • Bezpośrednia wysyłka z programu plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów w oparciu podpis kwalifikowany, podpis na ePUAP oraz dane autoryzujące.
 • Wydruki
  • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruku, pieczęci, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
  • Drukowanie faktur walutowych w języku angielskim, niemieckim, francuskim, szwedzkim, czeskim, słowackim lub rosyjskim.
  • Drukowanie cennika towarów i usług i listy kontrahentów.
  • Drukowanie etykiet towarowych.
  • Drukowanie zestawień dokumentów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, druczków wpłaty gotówkowej (KP - Kasa Przyjęła) oraz druczków poleceń przelewu na poczcie lub banku.
  • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Słowniki
  • Jednostki miar.
  • Formy płatności.
  • Dowolne stawki VAT.
  • Kategorie towarów i usług.
 • Integracje
  • KSeF - automatyczne wysyłanie i pobieranie faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (rządowej bazy danych) w tym również pobieranie dokumentów wystawionych przy użyciu innych programów
  • JPK - wysyłanie jednolitych plików kontrolnych na serwery Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich weryfikacja.
  • CEiDG, KRS, REGON - automatyczne pobieranie aktualnych danych kontrahentów z oficjalnych państwowych baz oraz ich weryfikacja.
  • NBP - pobieranie aktualnych kursów walut dla dokumentów walutowych z Narodowego Banku Polskiego.
  • Allegro - automatyczne pobieranie danych o sprzedaży z Allegro i wystawianie faktur do zawartych transakcji
  • Ministerstwo Finansów - weryfikacja w programie kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT oraz czy znajdują się na białej liście podatników VAT.
  • VIES - weryfikacja kontrahentów w ogólnoeuropejskim systemie wymiany informacji o VAT.
  • Pakiet Przedsiębiorcy - automatyczna wymiana i współdzielenie danych z programami księgowymi.
 • Inne
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży i zakupów w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatyczne księgowanie wystawianych faktur do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
  • Możliwość zmiany języka interfejsu z polskiego na ukraiński lub angielski.
  • Opcjonalna możliwość rozliczania nieograniczonej liczby firm co pozwala wykorzystać program w przypadku prowadzenia kilku działalności lub przez biura rachunkowe do wystawiania faktur w imieniu klientów.
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
  • Opcjonalna e-archiwizacja kopii bezpieczeństwa w chmurze.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i darmowe aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków
Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac
Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji
Dostosowany do e-fakturowania

W styczniu 2022 roku uruchomiono Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur. Programy do fakturowania muszą łączyć się poprzez API z systemem KSeF i wysyłać do niego wystawiane dokumenty. W 2022 i 2023 roku stosowanie e-faktur jest dobrowolne natomiast od 2024 stanie się obligatoryjne dla wszystkich. Program Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn jest gotowy na nadchodzące zmiany i obsługuje e-fakturowanie.

Program w wersji mobilnej

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.

WięcejWięcej informacji

Ostatnie zmiany

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność działania programu.

SzczegółySzczegóły
ListaPełna lista zmian