O aplikacji

Sprzedaż i Magazyn to nowoczesny program do fakturowania z obsługą magazynu pod Windows. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dowolnych dokumentów handlowych i magazynowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna.

Ponadto aplikacja umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług, pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych, tworzenie gotowych kompletów z innych towarów oraz generowanie jednolitych plików kontrolnych JPK na potrzeby kontroli skarbowych. Dzięki współpracy z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych świetnie nadaje się do sklepów. Opcja zestawień pozwala na dokładne analizy sprzedaży i określanie potrzeb.

Funkcjonalności

 • Sprzedaż
  • Wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, rachunków, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur końcowych, faktur odwrotne obciążenie, faktur procedura marża, faktur VAT-marża, faktur proforma, faktur uproszczonych, faktur walutowych, faktur eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych.
  • Ewidencjonowanie wszystkich wystawianych dokumentów.
  • Korygowanie dokumentów.
  • Prowadzenie sprzedaży w dowolnych walutach oraz automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.
  • Integracja z Allegro poprzez Allegro WebAPI umożliwiająca automatyczne fakturowanie aukcji.
  • Tworzenie ofert i zamówień dla kontrahentów.
  • Szybkie klonowanie dokumentów.
  • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
  • Obsługa mechanizmu Split Payment czyli podzielonej płatności.
  • Sprzedaż w oparciu o zadaną marżę lub narzut.
  • Wysyłka dokumentów e-mailem z programu wprost do kontrahenta.
  • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołami Posnet i Thermal.
  • Generowanie rejestrów VAT sprzedaży miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Zakupy
  • Wprowadzanie dokumentów zakupu: faktur VAT, rachunków, faktur VAT-RR, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz not korygujących.
  • Możliwość wprowadzania dokumentów walutowych.
  • Wprowdzanie korekt.
  • Generowanie rejestrów VAT zakupów miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Magazyn
  • Wycena i zarządzanie magazynem metodą FIFO.
  • Wyliczanie stanów magazynowo-ilościowych na dowolnie wybrany dzień na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
  • Wystawianie dokumentów magazynowych: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ), przychód wewnętrzny (PW) i rozchód wewnętrzny (RW).
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji w oparciu o wprowadzone do programu towary.
 • Rozrachunki
  • Rozrachunki pozwalające na ewidencjonowanie częściowych i zbiorczych wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewowych za faktury i rachunki z mechanizmem automatycznego rozliczania dokumentów z odroczonym terminem zapłaty.
  • Monitorowanie terminów przekroczenia terminów płatności.
  • Graficzne wyróżnianie przeterminowanych płatności.
  • Wystawianie dokumentów kasowych: Kasa Przyjęła (KP) i Kasa Wydała (KW) oraz Bank Przyjął (BP) i Bank Wydał (BW).
  • Możliwość importu przelewów bankowych i automatyczne rozliczanie na tej podstawie dokumentów.
  • Możliwość eksportu poleceń przelewów do banku.
  • Tworzenie zestawień nierozliczonych dokumentów.
 • Kontrahenci
  • Nieograniczona ilościowo baza danych kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych terminów płatności i rabatów.
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEiDG na podstawie numerów NIP.
  • Możliwość stworzenia indywidualnych cenników osobno dla każdego kontrahenta.
  • Zdefiniowanie w bazie kontrahentów własnych dodatkowych pól.
  • Sprawdzanie na podstawie NIP oraz numeru konta czy kontrahent znajduje się na tzw. "białej liście".
 • Towary i usługi
  • Nieograniczona ilościowo baza danych towarów i usług.
  • Możliwość przypisania towarów i usług do dowolnie definiowalnych kategorii o nieograniczonej ilości zagłębień.
  • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolne ustalenie nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
  • Możliwość tworzenia kompletów i zestawów na podstawie innych towarów wprowadzonych do programu.
  • Możliwość dokładnego kontrolowania historii przepływu towarów.
  • Zdefiniowanie własnych dodatkowych pól, np. kolor, waga, wymiary, itd. itp.
 • JPK
  • Generowanie na potrzeby kontroli skarbowych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
  • Generowanie pliku JPK z deklaracją VAT - JPK_V7M lub JPK_V7K.
  • Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA oraz JPK_MAG.
  • Bezpośrednia wysyłka z programu plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów w oparciu podpis kwalifikowany, podpis na ePUAP oraz dane autoryzujące.
 • Wydruki
  • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruku, pieczęci, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
  • Drukowanie faktur walutowych w języku angielskim, niemieckim, szwedzkim lub rosyjskim.
  • Drukowanie cennika towarów i usług i listy kontrahentów.
  • Drukowanie zestawień dokumentów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, druczków wpłaty gotówkowej (KP - Kasa Przyjęła) oraz druczków poleceń przelewu na poczcie lub banku.
  • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Słowniki
  • Jednostki miar.
  • Formy płatności.
  • Dowolne stawki VAT.
  • Kategorie towarów i usług.
 • Inne
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży i zakupów w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatyczne księgowanie wystawianych faktur do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga

Program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt

Program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość

Wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie list płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów związanych z pracownikami.

Więcej informacji
Dostosowany do nomenklatury scalonej CN 2020 oraz nowego JPK_V7M i JPK_V7K

Od 1 lipca 2020 uległ zmianie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Ponadto wszystkie duże firmy (od października wszystkie) obowiązuje nowa struktura JPK z deklaracją stanowiąca połączenie dotychczasowego JPK_VAT oraz deklaracji VAT. Program Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn jest gotowy na te rewolucje i umożliwia generowanie oraz wysyłkę dokumentów zgodnych z najnowszymi wytycznymi.

Program w wersji mobilnej

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.

Więcej informacji

Ostatnie zmiany

Dodano słownik krajów oraz umożliwiono zdefiniowanie kraju kontrahentów. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dowolnego terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.

Szczegóły
Pełna lista zmian