Księga

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Umożliwia tworzenie na potrzeby dokumentacji księgowej eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami, rozliczanie podatków dochodowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Pobierz program
Aplikacja "Księga" umożliwia użytkownikowi:
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.
 • Generowanie i wysyłkę danych na potrzeby kontroli skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów osobowych używanych na potrzeby prowadzonej działalności (kilometrówka).
 • Wystawianie dowodów wewnętrznych oraz not księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o progresywne lub liniowe rozliczanie podatku (PIT-5, PIT-5L).
 • Wyliczanie należnego podatku VAT.
 • Rozliczanie podatków dochodowego i VAT miesięcznie lub kwartalnie.
 • Tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-36, PIT-36L i wysyłkę poprzez e-Deklaracje.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów.
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEIDG.
 • Ewidencjonowanie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT oraz składek ZUS.
 • Automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.
 • Generowanie druków poleceń wpłaty gotówkowej (np. na poczcie lub w banku) do ZUS i do urzędu skarbowego.
 • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (zdarzeń gospodarczych, uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras, ...).
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień sprzedaży, zakupów, podatkowych w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek.
 • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Pobierz program

OFERTA
POBIERZ PROGRAMY
ZAMÓW TERAZ!
POMOC
KONTAKT
Ostatnie zmiany

Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS.

Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Nasze programy księgowe dostosowane są do e-kontroli! Umożliwiają generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) na potrzeby kontroli skarbowych oraz realizują automatyczną wysyłkę JPK przez Internet wprost na serwery Ministerstwa Finansów.

Mobilne i bezpieczne księgowanie

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, a domem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do księgi przychodów i rozchodów w wersji portable na Pendrive.

Dostosowanie do RODO

Programy Pakiet Przedsiębiorcy spełniają wymaganie stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), która od maja 2018 zastąpić ma dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych.