Księga

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Umożliwia tworzenie na potrzeby dokumentacji księgowej eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami, rozliczanie podatków dochodowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Pobierz program
Aplikacja "Księga" umożliwia użytkownikowi:
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.
 • Generowanie i wysyłkę jednolitych plików kontrolnych (JPK) na żądanie organów kontroli skarbowej.
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów osobowych używanych na potrzeby prowadzonej działalności (kilometrówka).
 • Wystawianie dowodów wewnętrznych oraz not księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o progresywne lub liniowe rozliczanie podatku (PIT-5, PIT-5L).
 • Wyliczanie należnego podatku VAT.
 • Rozliczanie podatków dochodowego i VAT miesięcznie lub kwartalnie.
 • Tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-36, PIT-36L i wysyłkę poprzez e-Deklaracje.
 • Tworzenie JPK_VAT i wysyłkę z użyciem zestawu do podpisu elektronicznego, poprzez ePUAP lub bramkę.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów.
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEIDG.
 • Ewidencjonowanie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT oraz składek ZUS.
 • Automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.
 • Generowanie druków poleceń wpłaty gotówkowej (np. na poczcie lub w banku) do ZUS i do urzędu skarbowego.
 • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (zdarzeń gospodarczych, uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras, ...).
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień sprzedaży, zakupów, podatkowych w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek.
 • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Pobierz program

OFERTA
POBIERZ PROGRAMY
ZAMÓW TERAZ!
POMOC
WSPÓŁPRACA
KONTAKT
Ostatnie zmiany

Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.

Pełna obsługa JPK
i dostosowanie do RODO!

Program Księga umożliwia generowanie i bezpośrednią wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Mobilne i bezpieczne księgowanie

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, a domem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do księgi przychodów i rozchodów w wersji portable na Pendrive.