POBIERZ PROGRAMY
Księga - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Podatkowa Księga Przychodów i RozchodówKsięga to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR).

Aplikacja umożliwia tworzenie na potrzeby dokumentacji księgowej eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami, rozliczanie podatków dochodowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Ponadto program pozwala na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Ryczałt - Program do ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt - Program do ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt - Program do ryczałtu ewidencjonowanegoRyczałt to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek w oparciu o ewidencję przychodów.

Aplikacja umożliwia tworzenie eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami na potrzeby dokumentacji księgowej, rozliczanie podatków ryczałtowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Mała Księgowość - Wielofirmowy program do księgi i ryczałtu

Mała Księgowość - Wielofirmowy program do księgi i ryczałtu

Mała Księgowość - Wielofirmowy program do księgi i ryczałtuMała Księgowość to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows umożliwiająca obsługę nieograniczonej ilości firm, w tym również spółek cywilnych i jawnych, rozliczających podatek na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Aplikacja umożliwia tworzenie eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami na potrzeby dokumentacji księgowej, rozliczanie podatków dochodowego, ryczałtowego i VAT, rozliczanie kilometrówki, prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie amortyzacji oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Kadry i Płace - Program kadrowo-płacowy

Kadry i Płace - Program kadrowo-płacowy

Kadry i Płace - Program kadrowo-płacowyKadry i Płace to aplikacja pod Windows przeznaczona dla firm zatrudniających pracowników. Umożliwia wygodne i błyskawiczne wyliczanie listy płac oraz tworzy eleganckie i przejrzyste wydruki różnorodnych dokumentów związanych z kadrami i płacami.

Oprócz tego program umożliwia prowadzenie bazy danych pracowników, ewidencję umów, ewidencję czasu pracy i eksport dokumentów do Płatnika. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych możliwe jest tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o wprowadzane do programu dane.

Gotowe na Polski Ład

Już od stycznia 2022 zacznie obowiązywać tzw. "Polski Ład" wprowadzający szereg istotnych zmian, m.in.:

  • - podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30000 zł
  • - podwyższenie do 120000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie 32% stawka podatku
  • - wprowadzenie ulgi dla klasy średniej
  • - zmiana sposobu wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • - zniesienie prawa do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku
  • - wprowadzenie nowej 14% stawki ryczałtu

Programy Pakiet Przedsiębiorcy są gotowe na wszystkie nadchodzące zmiany i są dostosowane do Nowego Ładu.