O aplikacji

Rachunek to aplikacja pod Windows, przeznaczona dla firm zwolnionych z podatku VAT. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie dowolnych rachunków. Twoi Klienci otrzymają wydruk w nowoczesnym stylu. Zaskocz Ich, zyskaj czas, pieniądze i prestiż...

Oprócz wystawiania rachunków program umożliwia stworzenie bazy teleadresowej kontrahentów oraz szczegółową bazę towarów i usług z możliwością wydruku ofert cenowych. Opcja zestawień tabelarycznych i graficznych umożliwia łatwe i szybkie analizowanie sprzedaży.

Funkcjonalności

 • Dokumenty
  • Łatwe i szybkie wystawianie rachunków lub faktur bez VAT.
  • Możliwość wystawiania rachunków lub faktur bez VAT nominowanych w złotówkach oraz w walutach obcych z możliwością pobierania kursów walut z NBP.
  • Możliwość wystawiania dokumentów proforma.
  • Ewidencjonowanie wszystkich wystawionych dokumentów.
  • Możliwość grupowego drukowania rachunków za wybrany okres.
  • Umożliwienie generowania danych na potrzeby kontroli skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie.
  • Oznaczanie dokumentów nierozliczonych oraz rozliczonych z możliwością przypisania daty rozliczenia, numeru dokumentu potwierdzającego rozliczenie oraz formę rozliczenia.
  • Wyróżnianie nierozliczonych dokumentów.
  • Monitorowanie przekroczenia terminów płatności.
 • Kontrahenci
  • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów w podziale hierarchicznym na grupy kontrahentów.
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEiDG na podstawie numerów NIP.
  • Możliwość nadania kontrahentom własnych atrybutów w postaci dodatkowych pól.
 • Towary i usługi
  • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych towarów i usług w podziale hierarchicznym na kategorie towarów i usług.
  • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolnego ustalenia nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...).
  • Możliwość nadawania cech produktom lub usługom, które to cechy dodawane są do pozycji rachunku i widoczne na nim (np. kolor, waga lub dowolna inna cecha...)
  • Obsługa czytników kodów kreskowych.
 • Wydruki
  • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruku, pieczęci, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
  • Możliwość drukowania dokumentów w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub szwedzkim.
  • Drukowanie cennika towarów i usług i listy kontrahentów.
  • Możliwość generowania do wystawianych dokumentów druczków poleceń wpłaty gotówkowej na poczcie lub w banku.
  • Drukowanie zestawień dokumentów, wezwań do zapłaty.
  • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Inne
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatyczne księgowanie wystawianych rachunków lub faktur bez VAT do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
  • Możliwość zmiany języka interfejsu z polskiego na ukraiński lub angielski.
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga

Program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt

Program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość

Wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie list płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów związanych z pracownikami.

Więcej informacji
Pełna obsługa JPK
i dostosowanie do RODO!

Program Rachunek umożliwia generowanie i bezpośrednią wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK na żądanie (Jednolity Plik Kontrolny) oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Mobilne wystawianie rachunków

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do wystawiania rachunków w wersji portable na Pendrive.

Więcej informacji

Ostatnie zmiany

Na oknie zestawienia nierozliczonych rachunków dodano przycisk umożliwiający ograniczenie widoku wyłącznie do rachunków dla których upłynął już termin zapłaty.

Szczegóły
Pełna lista zmian