O aplikacji

Mała Księgowość to nowoczesny i łatwy w obsłudze program księgowy umożliwiający prowadzenie nieograniczonej liczby firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Umożliwia rozliczanie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych lub jawnych będących zarówno podatnikami VAT czynnymi jak i zwolnionymi. Pozwala również na prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, wyliczanie podatku VAT i dochodowego oraz składki zdrowotnej, a także pozwala na sporządzenie i wysyłkę JPK_V7M lub JPK_V7K oraz ZUS-DRA. Dodatkowe funkcjonalności w postaci kilometrówki, ewidencji środków trwałych, tworzenia JPK na potrzeby kontroli skarbowych, możliwości rocznego rozliczenia PIT, tworzenia i wysyłki e-Deklaracji czyni z niego świetne narzędzie do pełnego i kompleksowego rozliczania firmy. Funkcje importu danych z zewnętrznych systemów i integracji z Krajowym System e-Faktur (KSeF) umożliwiają automatyczne pobieranie dokumentów sprzedażowych i zakupowych pozwalając na znaczne przyśpieszenie procesu wprowadzania dokumentów do programu. Opcja zestawień tabelarycznych i graficznych według bardzo wielu kryteriów pozwala na dokładne analizowanie na bieżąco sytuacji firmy. Dzięki możliwości rozliczania nieograniczonej liczby firm jest to również idealny program do księgowości dla biur rachunkowych.
POBIERZ PROGRAM

Funkcjonalności

 • Informacje ogólne
  • Rozliczanie nieograniczonej liczby firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów (PKPiR) i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany.
  • Możliwość rozliczania podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek jawnych.
  • Możliwość rozliczania nieograniczonej liczby wspólników.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).
  • Rozliczanie podatku dochodowego miesięcznie lub kwartalnie.
  • Wyliczanie okresowych zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o progresywne lub liniowe rozliczanie podatku (PIT-5, PIT-5L).
  • Generowanie rozliczenia rocznego PIT-36 lub PIT-36L.
  • Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK_PKPIR.
  • Dostosowany do stawki PIT 12% od 2022.
 • Ryczałt ewidencjonowany
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla stawek ryczałtu 20%, 17%, 15%, 14%, 12.5%, 12%, 10%, 8.5%, 5.5% oraz 3%.
  • Rozliczanie ryczałtu miesięcznie lub kwartalnie.
  • Wyliczanie należnego do zapłaty ryczałtu.
  • Generowanie rozliczenia rocznego PIT-28.
  • Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconego ryczałtu.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK_EWD.
 • W zakresie podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży.
  • Rozliczanie dokumentów z metodą podzielonej płatności (split payment).
  • Prowadzenie ewidencji VAT zakupów.
  • Rozliczanie podatku VAT miesięcznie lub kwartalnie.
  • Ewidencjonowanie informacji na temat zapłaconego podatku VAT.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK_VAT.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK z deklaracją - JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • W zakresie ZUS
  • Automatyczne wyliczanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.
  • Ewidencjonowanie zapłaconych składek ZUS.
  • Obsługa pełnego ZUSu, preferencyjnego, małego ZUS oraz małego ZUS plus.
  • Generowanie raportu ZUS DRA do Płatnika lub ZUS PUE z należnymi do zapłaty składkami ZUS.
 • Środki trwałe
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  • Rozliczanie amortyzacji metodami jednorazową, liniową oraz degresywną.
 • Pozostałe
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów osobowych używanych na potrzeby prowadzonej działalności (kilometrówka).
  • Wystawianie i ewidencjonowanie dowodów wewnętrznych.
  • Wystawianie i ewidencjonowanie not korygujących
  • Wystawianie i ewidencjonowanie not księgowych.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • KSeF (Krajowy System e-Faktur)
  • Pobieranie faktur wystawionych zarówno przez podatnika jak i dla podatnika z Krajowego Systemu e-Faktur co skraca czas potrzebny na dokonanie rozliczenia oraz eliminuje możliwość powstania pomyłek.
  • Dostęp do KSeF zarówno z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jak i tokenów autoryzacyjnych.
  • Zarządzanie poświadczeniami.
 • JPK
  • Generowanie i wysyłka bezpośrednio z programu comiesięcznych raportów JPK_VAT.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK z deklaracją - JPK_V7M oraz JPK_V7K.
  • Generowanie i wysyłka bezpośrednio z programu jednolitych plików kontrolnych (JPK) na żądanie organów kontroli skarbowej.
  • Możliwość wysyłki plików JPK autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem na platformie ePUAP lub przychodem podatnika.
 • E-deklaracje
  • Generowanie formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w oparciu o dane z programu.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK z deklaracją - JPK_V7M oraz JPK_V7K.
  • Bezpośrednia wysyłka formularzu do systemu e-Deklaracje.
  • Możliwość wysyłki e-deklaracji autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przychodem podatnika.
 • Kontrahenci
  • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów.
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy REGON.
  • Sprawdzanie na podstawie NIP oraz numeru konta czy kontrahent znajduje się na tzw. "białej liście".
 • Wydruki
  • Księga przychodów i rozchodów.
  • Zbiorcze podsumowanie księgi.
  • Ewidencja przychodów.
  • Zbiorcze podsumowanie przychodów.
  • Ewidencja przebiegu pojazdu osobowego.
  • Ewidencja kosztów eksploatacji pojazdu osobowego.
  • Zestawienie porównawcze rzeczywistych i ryczałtowych kosztów eksploatacji pojazdu.
  • Rejestry VAT sprzedaży.
  • Rejestry VAT zakupów.
  • Noty księgowe.
  • Noty obciążeniowe.
  • Noty korygujące.
  • Ewidencja wyposażenia.
  • Formularze deklaracji podatkowych.
  • Urzędowe poświadczenia odbioru (UPO) dla e-Deklaracji i JPK.
  • Polecenia wpłaty gotówkowej do ZUS i do urzędu skarbowego.
  • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Integracje
  • KSeF - automatyczne pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (rządowej bazy danych) w tym również dokumentów kosztowych od kontrahentów oraz wystawionych przy użyciu innych programów.
  • JPK - wysyłanie jednolitych plików kontrolnych na serwery Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich weryfikacja.
  • CEiDG, KRS, REGON - automatyczne pobieranie aktualnych danych kontrahentów z oficjalnych państwowych baz oraz ich weryfikacja.
  • Płatnik - wysyłanie dokumentów ZUS do Płatnika.
  • ZUS-PUE - wysyłanie dokumentów ZUS do systemu ZUS-PUE.
  • e-Deklaracje - tworzenie, wysyłka i weryfikacja e-Deklaracji.
  • Ministerstwo Finansów - weryfikacja w programie kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT oraz czy znajdują się na białej liście podatników VAT.
  • VIES - weryfikacja kontrahentów w ogólnoeuropejskim systemie wymiany informacji o VAT.
 • Inne
  • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (zdarzeń gospodarczych, uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras, ...).
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień sprzedaży, zakupów, podatkowych w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
  • Opcjonalna e-archiwizacja kopii bezpieczeństwa w chmurze.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i darmowe aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac
Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, ewidencja czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń, eksport do Płatnika i ZUS-PUE, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków
Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą KSeF i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, obsługa KSeF, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą KSeF oraz JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Dostosowany do KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur

Już od lipca 2024 wszystkich przedsiębiorców obejmie obowiązek wysyłania wszystkich wystawianych faktur do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). Jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur. Program Pakiet Przedsiębiorcy Mała Księgowość jest na to gotowy i w pełni obsługuje KSeF.

Mobilne i bezpieczne księgowanie

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, a domem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do księgowania w wersji portable na Pendrive.

WięcejWięcej informacji

Ostatnie zmiany

Usprawniono działanie algorytmu kompresji danych wysyłanych do e-archiwum czego skutkiem jest przyśpieszenie procesu ich archiwizacji.

SzczegółySzczegóły
ListaPełna lista zmian