O aplikacji

Mała Księgowość to nowoczesny program księgowy pod Windows umożliwiający rozliczanie nieograniczonej ilości firm, w tym również spółek cywilnych i jawnych, rozliczających podatek na podstawie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ryczałtu ewidencjonowanego. Przeznaczony jest dla firm zarówno będących podatnikami VAT jak i zwolnionych z tego obowiązku.

Program umożliwia tworzenie i prowadzenie dokumentacji księgowej zawsze zgodnej z aktualnymi przepisami, rozliczanie podatków PIT oraz VAT, wysyłanie JPK (Jednolitych Plików Kontrolnych) oraz e-Deklaracji, rozliczanie kilometrówki, prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie amortyzacji. Dzięki integracji z Krajowym Systemem e-Faktur pozwala na automatyczne pobieranie faktur. Opcja zestawień pozwala w oparciu o wprowadzane do programu dane co na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów. Możliwość rozliczania nieograniczonej ilości firm pozwala znaleźć zastosowanie także w biurach rachunkowych.

Funkcjonalności

 • Informacje ogólne
  • Rozliczanie nieograniczonej ilości firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów (PKPiR) i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany.
  • Możliwość rozliczania podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek jawnych.
  • Możliwość rozliczania nieograniczonej ilości wspólników.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).
  • Rozliczanie podatku dochodowego miesięcznie lub kwartalnie.
  • Wyliczanie okresowych zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o progresywne lub liniowe rozliczanie podatku (PIT-5, PIT-5L).
  • Generowanie rozliczenia rocznego PIT-36 lub PIT-36L.
  • Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK_PKPIR.
  • Dostosowany do stawki PIT 12% od 2022.
 • Ryczałt ewidencjonowany
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla stawek ryczałtu 20%, 17%, 15%, 14%, 12.5%, 12%, 10%, 8.5%, 5.5% oraz 3%.
  • Rozliczanie ryczałtu miesięcznie lub kwartalnie.
  • Wyliczanie należnego do zapłaty ryczałtu.
  • Generowanie rozliczenia rocznego PIT-28.
  • Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconego ryczałtu.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK_EWD.
 • W zakresie podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży.
  • Rozliczanie dokumentów z metodą podzielonej płatności (split payment).
  • Prowadzenie ewidencji VAT zakupów.
  • Rozliczanie podatku VAT miesięcznie lub kwartalnie.
  • Ewidencjonowanie informacji na temat zapłaconego podatku VAT.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK_VAT.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK z deklaracją - JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • W zakresie ZUS
  • Automatyczne wyliczanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.
  • Ewidencjonowanie zapłaconych składek ZUS.
  • Obsługa pełnego ZUSu, preferencyjnego, małego ZUS oraz małego ZUS plus.
  • Generowanie raportu ZUS DRA do Płatnika lub ZUS PUE z należnymi do zapłaty składkami ZUS.
 • Środki trwałe
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  • Rozliczanie amortyzacji metodami jednorazową, liniową oraz degresywną.
 • Pozostałe
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów osobowych używanych na potrzeby prowadzonej działalności (kilometrówka).
  • Wystawianie i ewidencjonowanie dowodów wewnętrznych.
  • Wystawianie i ewidencjonowanie not korygujących
  • Wystawianie i ewidencjonowanie not księgowych.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • KSeF (Krajowy System e-Faktur)
  • Pobieranie faktur wystawionych zarówno przez podatnika jak i dla podatnika z Krajowego Systemu e-Faktur co skraca czas potrzebny na dokonanie rozliczenia oraz eliminuje możliwość powstania pomyłek.
  • Dostęp do KSeF zarówno z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jak i tokenów autoryzacyjnych.
  • Zarządzanie poświadczeniami.
 • JPK
  • Generowanie i wysyłka bezpośrednio z programu comiesięcznych raportów JPK_VAT.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK z deklaracją - JPK_V7M oraz JPK_V7K.
  • Generowanie i wysyłka bezpośrednio z programu jednolitych plików kontrolnych (JPK) na żądanie organów kontroli skarbowej.
  • Możliwość wysyłki plików JPK autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem na platformie ePUAP lub przychodem podatnika.
 • E-deklaracje
  • Generowanie formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w oparciu o dane z programu.
  • Możliwość wygenerowania i wysyłki pliku JPK z deklaracją - JPK_V7M oraz JPK_V7K.
  • Bezpośrednia wysyłka formularzu do systemu e-Deklaracje.
  • Możliwość wysyłki e-deklaracji autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przychodem podatnika.
 • Kontrahenci
  • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów.
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy REGON.
  • Sprawdzanie na podstawie NIP oraz numeru konta czy kontrahent znajduje się na tzw. "białej liście".
 • Wydruki
  • Księga przychodów i rozchodów.
  • Zbiorcze podsumowanie księgi.
  • Ewidencja przychodów.
  • Zbiorcze podsumowanie przychodów.
  • Ewidencja przebiegu pojazdu osobowego.
  • Ewidencja kosztów eksploatacji pojazdu osobowego.
  • Zestawienie porównawcze rzeczywistych i ryczałtowych kosztów eksploatacji pojazdu.
  • Rejestry VAT sprzedaży.
  • Rejestry VAT zakupów.
  • Noty księgowe.
  • Noty obciążeniowe.
  • Noty korygujące.
  • Ewidencja wyposażenia.
  • Formularze deklaracji podatkowych.
  • Urzędowe poświadczenia odbioru (UPO) dla e-Deklaracji i JPK.
  • Polecenia wpłaty gotówkowej do ZUS i do urzędu skarbowego.
  • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Integracje
  • KSeF - automatyczne pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (rządowej bazy danych) w tym również dokumentów kosztowych od kontrahentów oraz wystawionych przy użyciu innych programów.
  • JPK - wysyłanie jednolitych plików kontrolnych na serwery Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich weryfikacja.
  • CEiDG, KRS, REGON - automatyczne pobieranie aktualnych danych kontrahentów z oficjalnych państwowych baz oraz ich weryfikacja.
  • Płatnik - wysyłanie dokumentów ZUS do Płatnika.
  • ZUS-PUE - wysyłanie dokumentów ZUS do systemu ZUS-PUE.
  • e-Deklaracje - tworzenie, wysyłka i weryfikacja e-Deklaracji.
  • Ministerstwo Finansów - weryfikacja w programie kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT oraz czy znajdują się na białej liście podatników VAT.
  • VIES - weryfikacja kontrahentów w ogólnoeuropejskim systemie wymiany informacji o VAT.
 • Inne
  • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (zdarzeń gospodarczych, uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras, ...).
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień sprzedaży, zakupów, podatkowych w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
  • Opcjonalna e-archiwizacja kopii bezpieczeństwa w chmurze.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i darmowe aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac
Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji
Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków
Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji
Gotowy na Polski Ład 2.0

Już od lipca 2022 obowiązuje Polski Ład 2.0 wprowadzający szereg istotnych zmian w stosunku do Polskiego Ładu, m.in.:

 • obniżenie podatku PIT do 12%
 • obniżenie do 3600 zł kwoty wolnej od podatku
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów przy niektórych formach opodatkowania
 • zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego
 • zniesienie konieczności podwójnego liczenia zaliczek na PIT

Program Pakiet Przedsiębiorcy Mała Księgowość jest dostosowany do wszystkich zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 2.0.

Mobilne i bezpieczne księgowanie

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, a domem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do księgowania w wersji portable na Pendrive.

WięcejWięcej informacji

Ostatnie zmiany

Wprowadzono poprawki i ulepszenia w zakresie komunikacji programu z API Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

SzczegółySzczegóły
ListaPełna lista zmian