O aplikacji

Faktura VAT to nowoczesny program do fakturowania pod Windows dla firm handlowych i usługowych nieprowadzących magazynu. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie oraz korygowanie dowolnych faktur VAT. Intuicyjna obsługa sprawia, że wystawianie dokumentów jest szybkie i przyjemne.

Ponadto aplikacja umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług oraz tworzenie jednolitych plików kontrolnych JPK na potrzeby kontroli skarbowych. Dzięki opcji zestawień tabelarycznych i graficznych będziesz mógł błyskawicznie zanalizować swoją sprzedaż w dowolnym okresie.

Funkcjonalności

 • Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur końcowych, faktur odwrotne obciążenie, faktur procedura marża, faktur VAT-marża, faktur VAT-RR, faktur proforma, faktur uproszczonych, faktur walutowych, faktur eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz not korygujących.
 • Wystawianie korekt faktur.
 • Wystawianie faktur w dowolnych walutach oraz automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.
 • Tworzenie ofert i zamówień dla kontrahentów.
 • Ewidencjonowanie wszystkich wystawianych dokumentów.
 • Generowanie i wysyłanie danych na potrzeby kontroli skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Obsługa Split Payment czyli tzw. podzielonej płatności.
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołami Posnet i Thermal.
 • Możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji dokumentów oraz dla całego dokumentu.
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEiDG na podstawie numerów NIP.
 • Szybkie klonowanie dokumentów.
 • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
 • Ewidencjonowanie częściowych spłat dla dokumentów z odroczonym terminem płatności (rozrachunki).
 • Monitorowanie terminów przekroczenia terminów płatności, wyróżnianie przeterminowanych płatności oraz tworzenie zestawień nierozliczonych dokumentów.
 • Generowanie rejestrów VAT miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Baza danych kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych terminów płatności i rabatów.
 • Baza danych towarów i usług w podziale hierarchicznym na kategorie towarów i usług.
 • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolne ustalenie nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
 • Zdefiniowanie w bazie kontrahentów oraz towarów i usług własnych dodatkowych pól, np. kolor, waga, wymiary, itd. itp.
 • Dowolne zdefiniowanie jednostek miar, form płatności, stawek VAT, kategorii towarów i usług.
 • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruk, pieczęci, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
 • Drukowanie faktur walutowych w języku angielskim, niemieckim, szwedzkim lub rosyjskim.
 • Drukowanie cennika towarów i usług i listy kontrahentów.
 • Drukowanie zestawień dokumentów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, druczków wpłaty gotówkowej (KP - Kasa Przyjęła) oraz druczków poleceń przelewu na poczcie lub banku.
 • Zapis generowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Wysyłka dokumentów e-mailem z programu wprost do kontrahenta.
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Automatyczne księgowanie wystawianych faktur do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
 • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie. Zgodność z R

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga

Program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt

Program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie list płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów związanych z pracownikami.

Więcej informacji
Pełna obsługa JPK
i dostosowanie do RODO!

Program Faktura VAT umożliwia generowanie i bezpośrednią wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Mobilne fakturowanie

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.

Więcej informacji