O aplikacji

Kadry i Płace to aplikacja pod Windows przeznaczona dla firm zatrudniających pracowników. Umożliwia wygodne i błyskawiczne wyliczanie listy płac oraz tworzy eleganckie i przejrzyste wydruki różnorodnych dokumentów związanych z kadrami i płacami.

Oprócz tego program umożliwia prowadzenie bazy danych pracowników, ewidencję umów, ewidencję czasu pracy i eksport dokumentów do Płatnika. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych możliwe jest tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o wprowadzane do programu dane.

Funkcjonalności

 • Prowadzenie nieograniczonej ilościowo ewidencji pracowników.
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Możliwość stworzenia własnej bazy szablonów umów o pracę.
 • Możliwość rozliczania pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenia.
 • Wyliczanie listy płac za poszczególne miesiące dla wszystkich zaewidencjonowanych w programie pracowników.
 • Prowadzenie szczegółowej listy obecności i ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Generowanie wydruków: umów o pracę, świadectw pracy, skierowań na badania okresowe, indywidualnych list płac, zbiorczych list płac, miesięcznych ewidencji czasu pracy, rocznych ewidencji czasu pracy, blankietów list obecności, kart pracy pracowników, etc.
 • Eksport danych do Płatnika.
 • Możliwość automatycznego generowania deklaracji PIT-11 i PIT-4R z możliwością edycji.
 • Możliwość wysyłki wygenerowanych z programu deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego poprzez system e-Deklaracje.
 • Automatycznego księgowanie list płac do księgi przychodów i rozchodów.
 • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych.
 • Tworzenie rozbudowanych zestawień graficznych i tabelarycznych na przestrzeni dowolnego okresu w oparciu o zaewidencjonowane w programie dane, np. miesięczne zestawienie całkowitych kosztów pracodawcy poszczególnych pracowników w podziale na miesiące lub lata...
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, itp.)
 • Możliwość przydzielenia dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Zabezpieczenie wejścia do programu hasłem.
 • Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga

Program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt

Program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość

Wielofirmowy program księgowy do rozliczania KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie. Zgodność z R

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji
Dostosowanie do RODO!

Program Kadry i Płace spełnia wszystkie wymagania stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).