O aplikacji

Kadry i płace to program kadrowo-płacowy przeznaczony dla firm lub organizacji zatrudniających pracowników. Umożliwia prowadzenie bazy pracowników i umów, wyliczanie list płac oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy. Obsługuje wszystkie rodzaje umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło oraz pozwala tworzyć wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem niezbędnej dokumentacji pracowniczej. Możliwość wysyłania danych do ZUS, e-Deklaracji do urzędu skarbowego oraz danych do systemów PPK i banków czyni z niego kompleksowy program kadrowy. Dzięki częstym aktualizacjom daje gwarancję zgodności z aktualnymi przepisami prawa. Opcje zestawień graficznych i tabelarycznych pozwalają na tworzenie rozmaitych raportów dających wgląd w aktualną sytuację kadrową.
POBIERZ PROGRAM

Funkcjonalności

 • Ewidencja pracowników i umów
  • Prowadzenie nieograniczonej ilościowo ewidencji pracowników.
  • Rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
  • Rozliczanie osób współpracujących.
  • Rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne: umowę zlecenia i umowę o dzieło.
  • Możliwość stworzenia własnej bazy szablonów umów o pracę.
  • Możliwość zdefiniowania własnych stanowisk służbowych
  • Możliwość zdefiniowania własnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Ewidencja czasu pracy
  • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników oraz zakresu godzin pracy.
  • Ewidencjonowanie dowolnych rodzajów nieobecności.
  • Ewidencjonowanie nadgodzin, urlopów, chorobowego.
 • Listy płac
  • Wyliczanie list płac za poszczególne miesiące dla wszystkich zaewidencjonowanych w programie pracowników.
  • Rozliczanie pracowników w oparciu o umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  • Obsługa tzw. PITu dla młodych.
  • Wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o wynagrodzenia miesięczne lub godzinowe.
  • Możliwość zdefiniowania dodatków płacowych.
  • Dostosowany do Polskiego Ładu, Polskiego Ładu 2.0 w tym do nowej stawki PIT 12%.
  • Dostosowany do nowych obniżonych kosztów uzyskania przychodu.
  • Rozliczanie kosztów podróży służbowych (delegacji).
  • Rozliczanie kosztów delegacji zagranicznej kierowców w ramach tzw. "pakietu mobilności".
  • Wyliczanie potrąceń pracownika i pracodawcy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
  • Eksport danych do systemów towarzystw rozliczających PPK.
 • Płatnik
  • Możliwość eksportu dokumentów do Płatnika.
  • Generowanie raportów DRA, RCA, RSA, RZA.
 • E-deklaracje
  • Generowanie formularzy PIT-11, PIT-4R, IFT-1/1R.
  • Bezpośrednia wysyłka formularzy do systemu e-Deklaracje.
  • Możliwość wysyłki e-deklaracji autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przychodem podatnika.
 • Wydruki
  • Umowy o pracę.
  • Świadectwa pracy.
  • Skierowania na badania okresowe.
  • Indywidualne list płacy.
  • Zbiorcze listy płac.
  • Miesięczna ewidencja czasu pracy.
  • Roczna ewidencja czasu pracy.
  • Blankiet listy obecności.
  • Karty pracy.
  • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Integracje
  • Płatnik - wysyłanie dokumentów ZUS do Płatnika.
  • ZUS-PUE - wysyłanie dokumentów ZUS do systemu ZUS-PUE.
  • e-Deklaracje - tworzenie, wysyłka i weryfikacja e-Deklaracji.
  • Pakiet Przedsiębiorcy - automatyczna wymiana i współdzielenie danych z programami księgowymi.
 • Inne
  • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień w oparciu o dane z programu według wielu kryteriów.
  • Automatycznego księgowanie list płac do aplikacji Księga lub Mała Księgowość.
  • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.) oraz możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
  • Opcjonalna możliwość rozliczania nieograniczonej liczby firm co pozwala wykorzystać program w przypadku prowadzenia kilku działalności lub przez biura rachunkowe do rozliczania klientów.
 • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
  • Opcjonalna e-archiwizacja kopii bezpieczeństwa w chmurze.
 • Licencja
  • Dożywotnia licencja oraz automatyczne i darmowe aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac
Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, PIT, kilometrówki, środków trwałych, wysyłka JPK, e-Deklaracji, pobieranie danych z KSeF.

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków
Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą KSeF i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, obsługa KSeF, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą KSeF oraz JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Gotowy na Polski Ład 2.0

Już od lipca 2022 obowiązuje Polski Ład 2.0 wprowadzający szereg istotnych zmian w stosunku do Polskiego Ładu, m.in.:

 • obniżenie podatku PIT do 12%
 • obniżenie do 3600 zł kwoty wolnej od podatku
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów przy niektórych formach opodatkowania
 • zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego
 • zniesienie konieczności podwójnego liczenia zaliczek na PIT

Program Pakiet Przedsiębiorcy Kadry i Płace jest dostosowany do wszystkich zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 2.0.

Ostatnie zmiany

Wprowadzono filtrowanie firm w menedżerze przywracania kopii zapasowej w przypadku korzystania programu z opcją wielofirmowości.

SzczegółySzczegóły
ListaPełna lista zmian