Kadry i Płace

Program kadrowo-płacowy

Kadry i Płace to aplikacja pod Windows przeznaczona dla firm zatrudniających pracowników. Umożliwia wygodne i błyskawiczne wyliczanie listy płac oraz tworzy eleganckie i przejrzyste wydruki różnorodnych dokumentów związanych z kadrami i płacami.

Oprócz tego program umożliwia prowadzenie bazy danych pracowników, ewidencję umów, ewidencję czasu pracy oraz eksport dokumentów do Płatnika. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych możliwe jest tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o wprowadzane do programu dane.

Pobierz program
Aplikacja "Kadry i Płace" umożliwia użytkownikowi:
 • Prowadzenie nieograniczonej ilościowo ewidencji pracowników.
 • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych).
 • Możliwość stworzenia własnej bazy szablonów umów o pracę.
 • Możliwość rozliczania pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenia.
 • Wyliczanie listy płac za poszczególne miesiące dla wszystkich zaewidencjonowanych w programie pracowników.
 • Prowadzenie szczegółowej listy obecności i ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Generowanie wydruków: umów o pracę, świadectw pracy, skierowań na badania okresowe, indywidualnych list płac, zbiorczych list płac, miesięcznych ewidencji czasu pracy, rocznych ewidencji czasu pracy, blankietów list obecności, kart pracy pracowników, etc.
 • Eksport danych do Płatnika.
 • Możliwość automatycznego generowania deklaracji PIT-11 i PIT-4R z możliwością edycji.
 • Możliwość wysyłki wygenerowanych z programu deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego poprzez system e-Deklaracje.
 • Automatycznego księgowanie list płac do księgi przychodów i rozchodów.
 • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych.
 • Tworzenie rozbudowanych zestawień graficznych i tabelarycznych na przestrzeni dowolnego okresu w oparciu o zaewidencjonowane w programie dane, np. miesięczne zestawienie całkowitych kosztów pracodawcy poszczególnych pracowników w podziale na miesiące lub lata...
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, itp.)
 • Możliwość przydzielenia dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Zabezpieczenie wejścia do programu hasłem.
 • Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Pobierz program