Strona główna » Historia wersji

Pakiet Przedsiębiorcy - Historia zmian w programach

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.183.2019(2019-06-23)
Dodano opcję umożliwiającą ponowne pobranie harmonogramu czasu pracy z umowy pracownika na listę obecności w danym miesiącu.
Rachunek - zmiany w wersji 3.205.2019(2019-06-23)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA czyli jednolitego pliku kontrolnego reprezentującego rachunek (lub rachunki) generowanego na żądanie organów kontroli skarbowej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.270.2019(2019-06-23)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz umożliwiono korygowanie faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach oraz walucie. Ponadto wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.270.2019(2019-06-23)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.141.2019(2019-06-18)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.182.2019(2019-06-05)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności "Zasiłek rehabilitacyjny 75%".
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.256.2019(2019-06-05)
W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.256.2019(2019-06-05)
W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury.
Księga - zmiany w wersji 3.256.2019(2019-06-05)
W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.269.2019(2019-06-02)
Umożliwiono wyłączenie grupowania tych samych kartotek podczas realizacji dokumentów czyli transformacji np. kilku WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi do zbiorczej faktury.