Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2012 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.72.2013(31. grudnia 2012)
Dostosowano program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie z dniem 1. stycznia 2013 roku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.71.2013(27. grudnia 2012)
Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie od 2013 roku. Dodano również zabezpieczenie niepozwalające na dokonywanie sprzedaży poniżej cen zakupu oraz dodano kilka nowych, predefiniowanych jednostek miar.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.70.2012(7. grudnia 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.69.2012(30. listopada 2012)
Do widoku tabeli w rejestrze faktur dodano kolumny zawierające informacje na temat wypracowych na poszczególnych dokumentach marż. Dodano również nowe zestawienia związane z marżami. Ponadto w nagłówku wydruku rejestru VAT dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy oraz dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.68.2012(31. października 2012)
Wprowadzono możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji na dokumentach oraz autoukrywanie kolumn dla ktorych nie zdefiniowano jakiejkolwiek wartości w rachunku. Ponadto dodano zestawienia wartości sprzedaży i zakupów w podziale na kategorie towarów i usług.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.67.2012(11. października 2012)
Umożliwiono ręczną modyfikację ostatniej ceny zakupu na oknie wyliczania cen dla dokumentów sprzedaży oraz umożliwiono import baz danych pochodzących z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.66.2012(27. września 2012)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumny "Rozliczono" i "Pozostało do rozliczenia" oraz umożliwiono wyłączenie wyróżnienie na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.65.2012(7. września 2012)
W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty nierozliczone. Wprowadzono także możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru dokumentu oraz możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanego przedrostka do numeru dokumentu. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić dokumenty wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów według walut. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.64.2012(20. sierpnia 2012)
W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.63.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. Umożliwiono również identyfikację rolników ryczałtowych przy pomocy numeru NIP. Umożliwiono również podgląd dokumentu z poziomu okna z historią obrotu towarem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.62.2012(11. lipca 2012)
Wprowadzono automatyczne korygowanie numeru dokumentu w przypadku zmiany daty wystawienia oraz umożliwiono zmianę algorytmu wyliczania zestawienia VAT na fakturach. Ponadto umożliwiono szybkie dostosowanie programu do wystawiania rachunków dla firm zwolnionych z VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.61.2012(25. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.60.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.59.2012(25. maja 2012)
Umożliwiono sporządzenie wydruku listy należności kontrahenta oraz wydruk wezwania do zapłaty.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.58.2012(10. maja 2012)
Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem faktury w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.57.2012(30. marca 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.56.2012(12. marca 2012)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie wydruku na drukarce fiskalnej paragonu, który był już drukowany i fiskalizowany. Ponadto umożliwiono nie umieszczanie na wydrukach napisów "Oryginał" i "Kopia".
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.55.2012(14. lutego 2012)
Wprowadzono możliwość wygenerowania rejestrów VAT dla faktur VAT zaliczkowych i faktur VAT końcowych. Wprowadzono również możliwość automatycznego nadawania numerów dla dokumentów PZ.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.54.2012(17. stycznia 2012)
Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET oraz umożliwiono wydruk zamkniętych inwentaryzacji wraz z podsumowaniem. Ponadto zmodyfikowano wygląd wydruku faktur VAT zaliczkowych i końcowych.