Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2017 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.227.2018(5. grudnia 2017)
Umożliwiono drukowanie not odsetkowych od nierozliczonych dokumentów oraz dodano zestawienie wartości sprzedaży i zakupów według NIP kontrahenta. Ponadto umożliwiono wysłanie po zakończonej transakcji do drukarki fiskalnej sygnału otwarcia szuflady oraz umożliwiono kopiowanie danych z widoków tabel do systemowego schowka tekstowego.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.226.2018(5. grudnia 2017)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.225.2017(17. listopada 2017)
Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.224.2017(31. października 2017)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur VAT-RR oraz zdefiniowanie domyślnych narzutów dla towarów w bazie danych. Ponadto umożliwiono filtrowanie danych po nazwach towarów na oknie inwentaryzacji oraz możliwość wygenerowania miesięcznego raportu fiskalnego.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.223.2017(20. października 2017)
Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.222.2017(13. października 2017)
Umożliwiono wygenerowanie historii sprzedaży lub zakupów z danym kontrahentem zawierającą chronologiczną listę sprzedanych lub kupionych od danego kontrahenta towarów i usług w zadanym przedziale czasu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.221.2017(22. września 2017)
Dodano możliwość utworzenia dobowych raportów fiskalnych oraz wprowadzono możliwość autoryzacji wysyłanych JPK poprzez profil zaufany ePAUP. Ponadto dodano zestawienia sprzedaży i zakupów według identyfikatorów towarów i usług oraz umożliwiono szybkie wywołanie historii obrotu towarem i historii ostatnich dostaw z poziomu okna edycji inwentaryzacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.220.2017(1. września 2017)
Do zestawień dodano cztery nowe raporty - ilościowa i wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz ilościowy i wartościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.219.2017(27. sierpnia 2017)
Poprawiono automatyczne księgowanie rachunków do aplikacji księgowych Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.218.2017(12. sierpnia 2017)
Umożliwiono sporządzenie wydruków raportu kasowego oraz wyciągu bankowego za dowolnie wybrany okres.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.217.2017(4. sierpnia 2017)
Umożliwiono import wpłat i wypłat z banku na podstawie wyciągów bankowych w formacie MT960 oraz rozszerzono zakres informacji podawanych przy pozycjach z inwentaryzacją w historii ostatnich dostaw.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.216.2017(28. lipca 2017)
Umożliwiono podgląd historii obrotem towarem oraz historii ostatnich dostaw z poziomu okna edycji dokumentu oraz umożliwiono sortowanie listy transakcji podczas fakturowania transakcji Allegro. Ponadto dodano możliwość wystawiania zamówień oraz ofert firmom zwolnionym z VAT.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.215.2017(21. lipca 2017)
Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.214.2017(14. lipca 2017)
Umożliwiono wydruk listy składników dla danego towaru oraz zmodyfikowano algorytm wyliczania zestawienia VAT na dokumentach.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.213.2017(11. lipca 2017)
Wyłączono opcjonalnie podsumowywanie na liście dokumentów faktur do paragonów oraz dodano przycisk umożliwiający ponowne wymuszenie naliczenia stanów magazynowo-ilościowych na dany dzień.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.212.2017(30. czerwca 2017)
Umożliwiono dodawanie wpłat i wypłat nie powiązanych z dokumentami handlowymi oraz wprowadzono domyślną kolumnę księgowania dla faktur VAT-RR w przypadku niezdefiniowania kolumny.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.211.2017(20. czerwca 2017)
Umożliwiono fiskalizację faktur walutowych, eksportowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz rachunków.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.210.2017(16. czerwca 2017)
Umożliwiono definiowanie na dokumentach z odroczonym terminem zapłaty wpłat początkowych o wartość których pomniejszana jest całkowita pozostała kwota do zapłaty.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.209.2017(9. czerwca 2017)
Zmieniono wydruki faktur walutowych oraz poprawiono ergonomiczność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.208.2017(2. czerwca 2017)
Wprowadzono możliwość wystawiania i korygowania rachunków walutowych oraz zmieniono daty pod jakimi księgowane są dokumenty do rejestrów VAT w przypadku gdy podatnik rozlicza VAT metodą kasową.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.207.2017(18. maja 2017)
Dodano możliwość utworzenia zestawień sprzedaży i zakupów według form płatności oraz umożliwiono fiskalizację dokumentów szybkim skrótem klawiszowym.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.206.2017(12. maja 2017)
Dodano obsługę protokołu Posnet dla drukarek fiskalnych oraz umożliwiono kodowanie polskich znaków podczas wysyłania do drukarki w formatach ISO-8859-2 oraz Windows-1250.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.205.2017(2. maja 2017)
Wprowadzono obsługę dokumentu faktura procedura marży korekta oraz na oknie dodawania lub edycji towarów dodano podsumowanie wartości składników. Ponadto wprowadzono automatyczne księgowanie dokumentów do programów księgowych oraz dodano mechanizm automatycznego ściągania towarów ze stanów towarów podczas automatycznego fakturowania transakcji Allegro.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.204.2017(14. kwietnia 2017)
Umożliwiono realizację faktur odwrotne obciążenie z faktur proforma, z zamówień i z ofert oraz umożliwiono wystawianie rachunków walutowych oraz korekt rachunków walutowych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.203.2017(29. marca 2017)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur zaliczkowych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.202.2017(21. marca 2017)
Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem rodzajów dokumentów oraz umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych w polskich złotych. Ponadto umożliwiono ustawienie płatności w złotych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nominowanych w walutach obcych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.201.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono ograniczanie widoku nierozliczonych dokumentów tylko do dokumentów dla których upłynął termin zapłaty oraz uproszczono wydruki oraz okna edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.200.2017(10. marca 2017)
Usprawniono mechanizm pobierania plików nowych wersji oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.199.2017(2. marca 2017)
Dodano możliwość wystawiania faktur odwrotne obciążenie walutowych, korekt do nich oraz korekt nabyć wewnątrzwspólnotowych. Ponadto na oknie dodawania nowego dokumentu dodano przycisk umożliwiający wskazanie dokumentu z listy wszystkich dostępnych oraz umożliwiono wykluczenie proform z podsumowania dokumentów.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.198.2017(25. lutego 2017)
Zmieniono sposób księgowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy automatycznym księgowaniu dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży do programów Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.197.2017(20. lutego 2017)
Umożliwiono drukowanie jednostek miar z precyzją do sześciu miejsc po przecinku.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.196.2017(11. lutego 2017)
Umożliwiono drukowanie faktur walutowych, faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych w języku szwedzkim. Język wydruku można wybrać z listy rozwijanej "Język na wydruku" dostępnej na oknie potwierdzenia wydruku.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.195.2017(2. lutego 2017)
Umożliwiono usuwanie wpisów z rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz umożliwiono wydrukowanie urzędowego poświadczenia odbioru. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie własnej nazwy dla sprzedawcy, nabywcy i adresata na wydrukach dokumentów sprzedaży.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.194.2017(19. stycznia 2017)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność i szybkość działania aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.193.2017(17. stycznia 2017)
Umożliwiono wysyłkę wielu dokumentów magazynowych i sprzedażowych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.192.2017(12. stycznia 2017)
Umożliwiono wybór transakcji allegro do zafakturowania oraz umożliwiono utworzenie inwentaryzacji z cenami przepisanymi z poprzedniej inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono korygowanie faktur odwrotne obciążenie oraz szybkie utworzenie faktury odwrotne obciążenie na podstawie wydania na zewnątrz.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.191.2017(8. stycznia 2017)
Usprawniono mechanizm nadawania dat sprzedaży oraz dat inwentaryzacji w przypadku dokonania zmiany daty sprzedaży na dokumencie lub zmianie daty inwentaryzacji.

Więcej informacji...