Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2013 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.94.2014(20. grudnia 2013)
Umożliwiono fiskalizację faktur procedura marży.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.93.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.92.2013(6. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.91.2013(4. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.90.2013(14. listopada 2013)
Dodano obsługę dokumentów zakupu walutowych (faktura walutowa, faktura korekta walutowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe) oraz umożliwiono zdefiniowanie kodów SWIFT dla kont bankowych. Ponadto umożliwiono szybkie zrobienie rabatu dla całego dokumentu oraz szybką zmianę sposobu wyliczania cen (od netto lub od brutto) z poziomu edycji dokumentu. Wprowadzono również możliwość ukrywania na liście towarów i usług kartotek z ujemnym lub zerowym stanem magazynowym.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.89.2013(18. października 2013)
Wprowadzono możliwość ukrywania na oknie wyboru towaru kartotek z zerowym lub ujemnym stanem magazynowym oraz wprowadzono możliwość drukowania not odsetkowych oraz zbiorczych wezwań do zapłaty. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz dodano dodatkowe zestawienie VAT na fakturach zaliczkowych i końcowych. Wprowadzono również mechanizm pomocy kontekstowej.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.88.2013(4. października 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.87.2013(23. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.86.2013(18. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.85.2013(6. września 2013)
Umożliwiono przypisanie indywidualnych rabatów i terminów płatności kontrahentom oraz wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.84.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach faktur.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.83.2013(2. sierpnia 2013)
Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek oraz umożliwiono sporządzenie wydruku stanów ilościowych na dany dzień. Ponadto zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.82.2013(28. czerwca 2013)
Dodano opcję pozwalającą sprawdzić stany ilościowe towarów na zadany dzień oraz zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Zmieniono również umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.81.2013(7. czerwca 2013)
Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" oraz umożliwiono wydrukowanie wezwania do zapłaty. Ponadto dołączono do programu instrukcję obsługi w wersji elektronicznej oraz poprawiono stabilość pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.80.2013(17. maja 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.79.2013(29. marca 2013)
Dodano możliwość sporządzania wydruków KP (kasa przyjęła), dodano pole "Data otrzymania zaliczki" dla faktur zaliczkowych, dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych oraz wprowadzono automatyczne numerowanie dokumentów PW i RW.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.78.2013(12. marca 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano możliwość stosowania wspólnej numeracji dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.77.2013(12. lutego 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.76.2013(7. lutego 2013)
Do rejestrów VAT zakupów dodano nową ewidencję dla faktur VAT-RR oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.75.2013(31. stycznia 2013)
Wprowadzono obsługę dokumentów "Faktura - odwrotne obciążenie", "Przychód wewnętrzny (PW)" oraz "Rozchód wewnętrzny (RW)". Umożliwiono również drukowanie paragonów do faktur przez drukarkę fiskalną.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.74.2013(9. stycznia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.73.2013(3. stycznia 2013)
Zmieniono nazwy i znaczenie niektórych parametrów w Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów", zmodyfikowano wydruki oraz zmieniono nazwy dokumentów.

Więcej informacji...