Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2018 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.256.2019(22. grudnia 2018)
Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne oraz wprowadzono zmianę polegającą na przepisywaniu indywidualnych warunków płatności dla kontrahenta również na dokumenty zakupowe. Ponadto zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.255.2019(30. listopada 2018)
Dodano mechanizm informujący o próbie ponownego wystawienia dokumentu z istniejącym już numerem dodatkowym oraz dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu aplikacji. Ponadto dostosowano program do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.254.2018(23. listopada 2018)
W celu usprawnienia procesu inwentaryzacji wprowadzono oznaczanie pozycji inwentaryzacji na oknie edycji kolorami oraz umożliwiono księgowanie dokumentów do 12,5% stawki ryczałtu. Ponadto umożliwiono opcjonalne umieszczenie na wydrukach WDT informacji o zastosowanym kursie.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.253.2018(9. listopada 2018)
Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono sortowanie arkusza inwentaryzacji według dowolnej kolumny arkusza i umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.252.2018(27. października 2018)
Dodano możliwość tworzenia korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.251.2018(21. października 2018)
Na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach faktur dodano kolumnę z ceną jednostkową po rabacie.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.250.2018(19. października 2018)
Umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych zarówno w złotówkach jak i w walucie obcej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.249.2018(12. października 2018)
Zmieniono sposób dodawania towarów do dokumentów z użyciem czytnika kodów kreskowych oraz umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK. Ponadto umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych w walucie w której nominowany jest dokument.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.248.2018(28. września 2018)
Dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców oraz zmieniono sposób wybierania kolumny sortującej na oknie edycji dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.247.2018(21. września 2018)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur eksportowych oraz umożliwiono pobieranie zdefiniowanych w kontrahentach indywidualnych form płatności i ilości dni terminu przy wystawianiu faktur VAT-RR.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.246.2018(9. września 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK ze schematem oraz umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Ponadto umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.245.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach oraz umożliwiono wyłączenie faktur zaliczkowych z rejestru VAT sprzedaży lub JPK_VAT. Ponadto wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.244.2018(27. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację dokumentów z poziomu historii dostaw towarów oraz umożliwiono edycję poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.243.2018(14. lipca 2018)
Do zestawień dodano raporty generujące zestawienia ilościowe sprzedaży i zakupów według kodów kreskowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.242.2018(22. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.241.2018(15. czerwca 2018)
Dodano możliwość wprowadzania faktur zaliczkowych i końcowych zakupu zarówno złotówkowych jak i walutowych oraz umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji subkont VAT na potrzeby split payment. Pondato zrealizowane wyszukiwanie danych kontrahentów w oparciu o bazę GUS oraz rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej. Dodatkowo poprawiono algorytm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.240.2018(11. czerwca 2018)
Umożliwiono wskazanie w poszczególnych towarach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych oraz wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto dodano skrót klawiszowy do szybkiego wywołania listy towarów i usług oraz zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.239.2018(1. czerwca 2018)
Na oknie towarów i usług dodano kolumnę zawierającą ostatnie ceny zakupu i sprzedaży po jakiej zakupiono oraz sprzedano dany towar lub usługę. Ponadto wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.238.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.237.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.236.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.235.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach oraz usuwanie z korekt pozycji nie wpływających na wartość korekty. Ponadto na oknie towarów i usług dodano informacje o ostatnich cenach zakupu i sprzedaży poszczególnych towarów oraz zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK. Dodano także na fakturach do WZ i PZ informacje na temat dokumentów magazynowych na podstawie, których utworzono daną fakturę.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.234.2018(16. marca 2018)
Umożliwiono rozliczanie dokumentów z poziomu zestawienia nierozliczonych dokumentów oraz zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego zapisu kontrahentów do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.233.2018(1. marca 2018)
Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.232.2018(19. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.231.2018(5. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) dla jednolitego pliku kontrolnego generowanego z poziomu rejestru VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.230.2018(25. stycznia 2018)
Rozszerzono wydruki not odsetkowych poprzez dodanie noty odsetkowej w transakcjach handlowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.229.2018(16. stycznia 2018)
Na oknie historii obrotu towarem dodano podsumowanie w średnich cenach zakupu i sprzedaży. Ponadto na oknie edycji towaru dodano podsumowanie wartości składników również w wartości bez podatku VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.228.2018(9. stycznia 2018)
Umożliwiono selektywne wybieranie typów dokumentów podczas generowania pliku JPK_VAT oraz dołączanie do niego informacji na temat dobowych raportów fiskalnych. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania zestawienia magazynu w całości lub w rozbiciu na wybrane towary oraz umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Ponadto wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych oraz dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.