Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2019 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.288.2020(19. grudnia 2019)
Dodano możliwość wystawiania not obciążeniowych nominowanych w walucie obcej oraz dostosowano program do zmian nadchodzących w 2020 roku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.287.2019(12. grudnia 2019)
Zmieniono algorytm generowania plików JPK_FA do aktualnie obowiązującego w wersji trzeciej oraz wprowadzono cztery nowe zestawienia sprzedaży umożliwiające zliczanie na ilu dokumentach występują dane kartoteki, kategorie, jednostki miar lub cechy.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.286.2019(21. listopada 2019)
Usprawniono działanie algorytmu wyliczającego średnie ceny z ostatnich dostaw oraz dostosowano rozmiar i położenie przełącznika zakładek Płatność / Waluta / Split Payment na bardziej estetyczny.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.285.2019(13. listopada 2019)
Umożliwiono nie pobieranie z aukcji Allegro danych odbiorcy do faktury oraz wprowadzono wiązanie kartotek z programu z aukcjami po indeksie towaru. Ponadto zmieniono sposób zachowania programu polegający na niewymaganiu podania numeru konta VAT w przypadku użycia dokumentu z mechanizmem podzielonej płatności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.284.2019(28. października 2019)
Na oknie edycji dokumentu dodano zakładkę zawierającą pola związane z mechanizmem podzielonej płatności oraz dodano w rejestrze faktur kolumnę z informacją czy dokument stosuje mechanizm podzielonej płatności. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie na stałe, aby każdy nowo dodawany dokument był z mechanizmem Split Payment oraz zmodyfikowano algorytm fakturowania transakcji z Allegro poprzez możliwość wiązania kartotek z nazwami zdefiniowanymi po stronie Allegro.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.283.2019(21. października 2019)
Przyśpieszono komunikację z serwisem sieciowym weryfikującym kontrahenta na białej liście na podstawie numeru konta i numeru NIP.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.282.2019(16. października 2019)
Wprowadzono mechanizm uwarunkowujący wyświetlanie adnotacji o zastosowaniu Split Payment od kwoty faktury faktury oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisywaniu ustawień wydruku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.281.2019(4. października 2019)
Umożliwiono szybkie tworzenie dokumentów RW na podstawie faktur zakupowych oraz dodano do wydruków faktur sprzedaży adnotację odnośnie mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto umożliwiono realizację w drukarce fiskalnej procedury zwrotu towaru.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.280.2019(27. września 2019)
Poprawiono komunikację z interfejsem Allegro REST API oraz wprowadzono wiązanie kontrahentów po numerach kont podczas importu przelewów bankowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.279.2019(20. września 2019)
Zmieniono sposób komunikacji z Allegro z usługi WebAPI na RestAPI dzięki czemu komunikacja z Allegro jest szybsza i bezpieczniejsza.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.278.2019(13. września 2019)
Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej oraz umożliwiono drukowanie na potwierdzeniach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej zestawienie jednostek miar z dokumentu. Ponadto umożliwiono szybką konwersję faktur zakupowych do WZ.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.277.2019(2. września 2019)
Umożliwiono sprawdzenie na podstawie NIP oraz numeru konta czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.276.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.275.2019(9. sierpnia 2019)
Dodano możliwość wpisania numeru NIP na paragonach oraz zmodyfikowano wydruk paragonów fiskalnych. Ponadto zwiększono ilość możliwych do wpisania znaków w słowniu w treści uwag.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.274.2019(30. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.273.2019(19. lipca 2019)
Umożliwiono szybką konwersję faktur zakupowych na faktury sprzedażowe oraz dodano obsługę nowego dokumentu - Faktura procedura marży walutowa. Ponadto wprowadzono opcję wyboru rodzaju oznaczeń stawek VAT dla drukarek fiskalnych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.272.2019(8. lipca 2019)
Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów rozliczonych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.271.2019(30. czerwca 2019)
Wprowadzono zmiany zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu dokumentów zakupowych oraz dodano kolumnę zawierającą okres jakiego dotyczy wysyłka JPK na oknie rejestru wysłanych dokumentów.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.270.2019(23. czerwca 2019)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz umożliwiono korygowanie faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach oraz walucie. Ponadto wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.269.2019(2. czerwca 2019)
Umożliwiono wyłączenie grupowania tych samych kartotek podczas realizacji dokumentów czyli transformacji np. kilku WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi do zbiorczej faktury.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.268.2019(24. maja 2019)
Umożliwiono sporządzenie wydruków faktur sprzedażowych nominowanych w walutach obcych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.267.2019(16. maja 2019)
Umożliwiono przypisanie towarom tytułów aukcji pod którymi dany towar sprzedawany jest na Allegro oraz zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK. Ponadto wprowadzono zmiany w strukturze pliku z poleceniem przelewów.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.266.2019(27. kwietnia 2019)
Umożliwiono wygenerowanie polecenia przelewu dla banku do rozliczeń płatności za faktury zakupu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.265.2019(6. kwietnia 2019)
Dodano stawkę VAT w wysokości 4% stosowaną opcjonalnie w usługach taxi oraz umożliwiono generowanie plików JPK_VAT dla dokumentów ze stawką VAT 4%.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.264.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.263.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.262.2019(14. marca 2019)
Zablokowano możliwość fiskalizacji dokumentów wyliczanych od cen jednostkowych netto.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.261.2019(8. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.260.2019(26. lutego 2019)
Dodano kolumny z kodem kreskowym towaru na oknach zestawień sprzedanych lub zakupionych towarów oraz umożliwiono wyłączenie wysyłania do drukarki fiskalnej informacji o numerze systemowym. Ponadto dodano informację na oknie dodawania lub edycji dokumentu o rodzaju edytowanego dokumentu oraz wprowadzono domyślne ustawianie kategorii na oknie dodawania towaru zgodne z ustawieniem filtru w oknie głównym.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.259.2019(8. lutego 2019)
Dodano zestawienie sprzedaży i zakupów według pozycji dokumentów oraz umożliwiono użycie innych form płatności niż gotówka na paragonach drukowanych przez drukarki fiskalnej pracujące na protokole Thermal. Ponadto na wydrukach paragonów z drukarek fiskalnych dodano informację o numerze paragonu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.258.2019(1. lutego 2019)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.257.2019(11. stycznia 2019)
Umożliwiono dodanie do faktur oraz do danych kontrahenta numerów PESEL oraz dodano raporty generujące ogólną historię sprzedaży lub zakupów danego towaru lub usługi lub w kontekście wybranego kontrahenta. Ponadto dodano nowy parametr dla własnych numeracji dokumentów podstawiający rok w formacie dwucyfrowym.