Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2021

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2021 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.368.2022(29. grudnia 2021)
Zaktualizowano stawki odsetek ustawowych na wydruku noty odsetkowej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.367.2022(17. grudnia 2021)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania ilości wolnego miejsca na dysku na który eksportowana jest baza danych. W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca wyświetlany jest komunikat z błędem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.366.2022(10. grudnia 2021)
Dodano możliwość wprowadzenia towaru na magazyn przy pomocy paragonu zakupu oraz umożliwiono eksport i import niektórych dokumentów do plików XML według docelowej struktury e-faktury. Ponadto poprawiono generowanie plików PDF w przypadku kodowania UTF-8.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.365.2021(26. listopada 2021)
Zmieniono algorytm podpisywania plików JPK z SHA-1 na SHA-256.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.364.2021(19. listopada 2021)
Umożliwiono wysyłkę JPK oraz e-Deklaracji z użyciem podpisu SimplySign oraz zmieniono listę predefiniowanych form płatności dostosowując ją do e-fakturowania. Ponadto uaktualniono adresy urzędów skarbowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.363.2021(13. listopada 2021)
Do zestawień dodano cztery nowe raporty: wartości sprzedaży oraz zakupów według kontrahentów z NIP i wartość sprzedaży oraz zakupów wg stawek VAT. Ponadto wprowadzono nowy wzór druku UPO zgodny ze w wersji 7.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.362.2021(28. października 2021)
Umożliwiono przypisanie krajów oraz określenie stawek podstawowych w słowniku stawek VAT oraz wprowadzono mechanizm polegający na podpowiadaniu podstawowych stawek VAT w zależności od kraju do jakiego wystawiany jest dokument. Ponadto dodano zestawienia sprzedaży oraz zakupów w rozbiciu na stawki VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.361.2021(22. października 2021)
Umożliwiono nawigowanie po tabeli danych klawiszami kursora oraz Home i End w przypadku gdy aktywne jest pole filtru tekstowego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.360.2021(8. października 2021)
Wprowadzono nowy zestaw ikon dla przycisków oraz przeprowadzono aktualizację bazy kodów pocztowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.359.2021(27. września 2021)
Wprowadzono udogodnienie polegające na wyświetlaniu chmurki z pełną nazwą kontrahenta lub towaru i usługi po zaznaczeniu kursorem wiersza danych. Ponadto wprowadzono modyfikacje w plikach JPK_FA oraz poprawiono sortowanie danych na zestawieniach.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.358.2021(18. września 2021)
Umożliwiono wygenerowanie zbiorczego polecenia przelewu do banku dla wielu płatności oraz umożliwiono oznaczanie kontrahentów będących podmiotami powiązanymi.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.357.2021(10. września 2021)
Umożliwiono jednoczesne wysyłanie dokumentów e-mailem na dodatkowy adres e-mail oraz zdefiniowanie stałego adresu w Konfiguracji. Ponadto dodano przycisk szybkiego kasowania zawartości filtra w głównych widokach danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.356.2021(29. sierpnia 2021)
Poprawiono rozmieszczenie i wyrównywanie przycisków na głównym panelu przycisków.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.355.2021(20. sierpnia 2021)
Umożliwiono sporządzanie wydruków faktur w języku francuskim.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.354.2021(15. sierpnia 2021)
Poprawiono renderowanie okienek w przypadku korzystania z programu w systemie z ustawionym niestandardowym rozmiarem czcionek (np. 120DPI) oraz poprawiono jakość tłumaczenia interfejsu na język ukraiński.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.353.2021(6. sierpnia 2021)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.352.2021(30. lipca 2021)
Umożliwiono wyłączenie sprawdzania danych kontrahenta w bazie REGON przy wyborze kontrahenta na dokumencie oraz wprowadzono udogodnienie polegające na pokazywaniu okresu, którego dotyczy JPK dodane na podstawie zewnętrznego numeru referencyjnego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.351.2021(17. lipca 2021)
Wprowadzono obligatoryjne weryfikowanie danych kontrahenta z bazą REGON w przypadku użycia danych kontrahenta na fakturze z bazy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.350.2021(5. lipca 2021)
Wprowadzono możliwość samodzielnego określenia daty dla kopiowanych dokumentów oraz dodano nowe rodzaje rejestrów VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.349.2021(30. czerwca 2021)
Zmieniono sposób reprezentacji marży i narzutu dla faktur zaliczkowych i końcowych oraz dodano do zestawienia nierozliczonych dokumentów kolumnę split payment . Ponadto dodano dodatkowe zestawienie VAT na fakturach zaliczkowych i końcowych wyliczane na podstawie sumy pozycji dokumentu oraz umożliwiono generowanie faktur za pobraniem na podstawie aukcji Allegro jako automatycznie rozliczonych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.348.2021(18. czerwca 2021)
Na wydruku zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano informację o dniu sporządzenia wydruku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.347.2021(11. czerwca 2021)
Umożliwiono dodanie na fakturach końcowych dodatkowego numeru dokumentu oraz umożliwiono z poziomu programu otwarcie szuflady w drukarce fiskalnej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.346.2021(28. maja 2021)
Umożliwiono stosowanie zer wiodących w numeracjach dokumentów według schematu oraz dodano kolumnę z datą ostatecznego rozliczenia dokumentów na oknie rejestru faktur.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.345.2021(18. maja 2021)
Umożliwiono grupowe modyfikowanie cen towarów lub usług oraz drukowanie etykiet towarowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.344.2021(6. maja 2021)
Umożliwiono żądanie wysłania potwierdzenia przeczytania e-maila przez odbiorcę w przypadku wysyłki faktury. Ponadto wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki, a także rozszerzono o ilość dni terminu opisy pól numer 56, 57 i 58. Dodatkowo na wydrukach zestawień oraz wydrukach standardowych dodano informacje o danych firmy oraz usprawniono działanie filtra na oknach w przypadku filtrowania danych po polach dodatkowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.343.2021(23. kwietnia 2021)
Umożliwiono wybór czy dokumentom generowanym na podstawie transakcji Allegro nadawane mają być aktualne daty czy daty zgodne z momentem dokonania zakupu na Allegro.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.342.2021(10. kwietnia 2021)
Wprowadzono zmianę nadawania dat sprzedaży dokumentom generowanym na podstawie transakcji Allegro.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.341.2021(2. kwietnia 2021)
Wprowadzono obsługę opłat od środków spożywczych zwanych potocznie podatkiem cukrowym z możliwością generowania miesięcznych zestawień z danymi niezbędnymi do wypełnienia deklaracji CUK-1. Ponadto na oknie Stany na dany dzień dodano informacje pozwalające oszacować wartość magazynu na dany dzień w cenach zakupu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.340.2021(17. marca 2021)
Umożliwiono filtrowanie historii obrotu towarem po kontrahencie oraz poprawiono jakość tłumaczenia interfejsu dla języków polskiego i ukraińskiego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.339.2021(5. marca 2021)
Umożliwiono dodanie do wydruku faktury numeru REX oraz zmieniono zachowanie dokumentów proforma.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.338.2021(26. lutego 2021)
Dodano ilościowe zestawienia sprzedaży i zakupów według identyfikatorów towarów i usług. Ponadto dodano do wydruków deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K dodano informacje o numerach referencyjnych oraz zwiększono ilość pól podlegających sumowaniu na oknach rejestrów VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.337.2021(12. lutego 2021)
Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem dat wystawienia dokumentów oraz umożliwiono usuwanie pobranych transakcji z Allegro.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.336.2021(5. lutego 2021)
Umożliwiono zmianę interfejsu programu na język angielski lub ukraiński oraz umożliwiono umieszczanie na dokumentach numeru EORI.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.335.2021(22. stycznia 2021)
Umożliwiono generowanie faktur detalicznych na podstawie transakcji Allegro.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.334.2021(15. stycznia 2021)
Usprawniono algorytm generujący faktury na podstawie aukcji Allegro oraz wprowadzono poprawki w części programu odpowiedzialnej za generowanie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.333.2021(8. stycznia 2021)
Umożliwiono generowanie paragonów do transakcji Allegro w przypadku stosowania programu przez firmę nie będącą podatnikiem VAT oraz dostosowano program do możliwości księgowania dokumentów z nową 15% stawką ryczałtu.