Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016

Sprzedaż i Magazyn - Lista wersji z 2016 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.190.2017(30. grudnia 2016)
Do tabeli danych na historii obrotu towarem dostępnej z poziomu okna towarów i usług dodano kolumny z cenami.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.189.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono dokonywanie zmian w dokumentach sprzed inwentaryzacji, rozliczonych lub zafiskalizowanych. Ponadto umożliwiono zaznaczanie wielu elementów na filtrach w formie bocznych drzew oraz umożliwiono realizację zamówień na podstawie ofert. Ponadto zmieniono sposób nadawania dat dokumentom kopiowanym i usprawniono działanie podglądu wydruku.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.188.2017(2. grudnia 2016)
Umożliwiono zdefiniowanie osobno dla każdego rodzaju dokumentów dodatkowego oznaczenia lub numeru oraz umożliwiono wysyłkę do samego siebie kopii wiadomości zawierającej rachunek w załączniku.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.187.2016(25. listopada 2016)
Dodano opcję umożliwiającą sporządzenie zestawienia magazynu zawierającą informacje o przychodach i rozchodach towarów oraz wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Ponadto zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów oraz ustandaryzowano pliki PDF generowane przez program.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.186.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono utworzenie plików JPK na podstawie dokumentów i rejestrów VAT oraz automatyczną wysyłkę na ministerialny serwer. Ponadto umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.185.2016(4. listopada 2016)
Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zakupów i sprzedaży zawierającą wszystkie rodzaje dokumentów oraz wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail przy wysyłce dokumentów e-mailem. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.184.2016(14. października 2016)
Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży Rachunek do WZ oraz zakupu Rachunek do PZ. Ponadto umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych dokumentów w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca oraz zmieniono określenie na fakturach zaliczkowych z Zapłacona zaliczka na Kwota zaliczki.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.183.2016(30. września 2016)
Umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych oraz umożliwiono zmianę dat niezamkniętych inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono kopiowanie wielu faktur oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie procesów obliczeń.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.182.2016(23. września 2016)
Dodano możliwość wygenerowania zestawienia marży według osób wystawiających dokument oraz wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników. Ponadto wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.181.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.180.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.179.2016(2. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.178.2016(18. sierpnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.177.2016(12. sierpnia 2016)
Na oknie zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano filtr dat umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Ponadto na wydruku rejestru dokumentów dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.176.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono realizację dostaw wewnątrzwspólnotowych i faktur eksportowych z faktury VAT proformy, oferty walutowej i zamówienia walutowego.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.175.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.174.2016(15. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.173.2016(10. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.172.2016(3. czerwca 2016)
W tabeli danych na oknach historii ostatnich dostaw i historii obrotu towarem dodano kolumny zawierające nazwy kontrahentów oraz umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.171.2016(24. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.170.2016(20. maja 2016)
Wprowadzono mechanizmy umożliwiające weryfikację czy dany dokument został wysłany e-mailem oraz dostosowano program do nowego wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.169.2016(6. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.168.2016(27. kwietnia 2016)
Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów oraz towarów i usług. Ponadto poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.167.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm obsługi kompletacji towarów umożliwiający sprawniejsze i szybsze wystawianie dokumentów sprzedaży zawierających gotowe zestawy towarów. Ponadto wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.166.2016(5. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Ponadto dodano opcję wyświetlającą listę powiązanych dokumentów dla danego dokumentu.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.165.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.164.2016(11. marca 2016)
Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.163.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.162.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.161.2016(12. lutego 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.160.2016(3. lutego 2016)
Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu oraz zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji poprzez uzupełnianie listy wyboru cen o ceny zdefiniowane w towarach i usługach. Umożliwiono również szybką realizację paragonu na podstawie WZ oraz użycie okna wyliczania cen podczas dodawania nowych pozycji do dokumentów WZ oraz RW. Ponadto w celach zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.159.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.158.2016(26. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.157.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.156.2016(21. stycznia 2016)
Wprowadzono możliwość nadawania dokumentom numerów według dowolnego schematu (formatu) oraz zmieniono organizację konfiguracji.

Więcej informacji...
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.155.2016(14. stycznia 2016)
W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa.

Więcej informacji...