Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.257.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.257.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 11. stycznia 2019)

 • Umożliwiono identyfikowanie kontrahentów po numerze PESEL. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano przycisk opisany "NIP - PESEL" umożliwiający przełączanie się pomiędzy polami NIP oraz PESEL. Możliwe jest jednoczesne przypisanie kontrahentowi zarówno numeru NIP jaki i PESEL. Ponadto do widoku tabeli danych na oknie "Kontrahenci" dodano kolumnę PESEL.
 • Umożliwiono podawanie na fakturach numerów PESEL. Obok pola NIP w sekcji "Dane kontrahenta" dodano przycisk opisany "NIP - PESEL" umożliwiający przełączanie się pomiędzy polami NIP oraz PESEL. Możliwe jest podanie na fakturach jednocześnie numerów NIP oraz PESEL. W takim wypadku na wydrukach umieszczone są oba numery. Ponadto do widoku tabeli danych na oknie "Rejestr dokumentów" dodano kolumnę "PESEL kontrahenta".
 • Dodano raport generujący spis wszystkich towarów sprzedanych lub zakupionych od danego kontrahenta. Spis zawiera takie informacje jak nazwa towaru lub usługi, numery dokumentów, daty wystawienia dokumentów, daty sprzedaży, wartości sprzedanych towarów lub usługi, jednostki miar, stawki VAT, itd. itp. Możliwe jest sortowanie danych, filtrowanie według różnych kryteriów lub dowolnych ciągów znaków, wyszukiwanie danych oraz sporządzanie wydruków. Raport dostępny jest z poziomu okna "Kontrahenci" pod opcją "Zestawienie towarów i usług sprzedanych lub zakupionych od kontrahenta..." spod prawego przycisku myszy lub z menu głównego "Dane".
 • Dodano raport generujący historię sprzedaży danego towaru lub usługi. Spis zawiera takie informacje jak nazwa kontrahenta, jego dane adresowe, numery dokumentów, daty wystawienia dokumentów, daty sprzedaży, wartości sprzedanych towarów lub usługi, jednostki miar, stawki VAT, itd. itp. Możliwe jest sortowanie danych, filtrowanie według różnych kryteriów lub dowolnych ciągów znaków, wyszukiwanie danych oraz sporządzanie wydruków. Raport dostępny jest z poziomu okna "Towary i usługi" pod opcją "Zestawienie sprzedaży lub zakupów..." spod prawego przycisku myszy lub z menu głównego "Dane".
 • Wprowadzono nowy parametr do schematu własnych numeracji o oznaczeniu %RR. Zastosowanie parametru w schemacie numeracji powoduje podstawienie w jego miejsce bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym. Czyli w przypadku dokumentu wystawionego w dniu 11. stycznia 2019 w miejsce parametru %RR podstawiona zostanie wartość 19. Tutaj znajduje się więcej informacji na temat własnej numeracji dokumentów.

 • Zmiany w późniejszej wersji 3.258.2019 z dnia 1. lutego 2019

  Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.256.2019 z dnia 22. grudnia 2018

  Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne oraz wprowadzono zmianę polegającą na przepisywaniu indywidualnych warunków płatności dla kontrahenta również na dokumenty zakupowe. Ponadto zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji