Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.278.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.278.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. września 2019)

  • Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej. Aby utworzyć notę obciążeniową należy na oknie rejestru faktur wcisnąć "Dodaj" i wybrać dokument z listy. Jest to dokument domyślnie dostępny. Nota obciążeniowa wystawiana jest w wypadku konieczności obciążenia kontrahenta kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę, które to koszty powinny być przez kontrahenta zapłacone. Jest to dokumentem niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Drukuj podsumowanie zgrupowanych JM na dokumentach WZ i PZ oraz na potw. WDT". Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów magazynowych oraz na potwierdzeniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej podsumowanie (zestawienie) zgrupowanych z pozycji dokumentu jednostek miar.
  • Umożliwiono szybką realizację (konwersję) faktur zakupowych do WZ (wydania na zewnątrz). Aby utworzyć WZ na podstawie faktury zakupowej należy zaznaczyć w rejestrze faktur istniejące faktury zakupowe, wcisnąć przycisk "Realizuj" i z listy wybrać dokument "WZ (wydanie na zewnątrz)".

  • Zmiany w późniejszej wersji 3.279.2019 z dnia 20. września 2019

    Zmieniono sposób komunikacji z Allegro z usługi WebAPI na RestAPI dzięki czemu komunikacja z Allegro jest szybsza i bezpieczniejsza. Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.277.2019 z dnia 2. września 2019

    Umożliwiono sprawdzenie na podstawie NIP oraz numeru konta czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji