Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 4.312.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.312.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. sierpnia 2020)

  • Na dokumentach nominowanych w walutach obcych (fakturach walutowych sprzedaży i zakupu, dostawach wewnątrzwspólnotowych, nabyciach wewnątrzwspólnotowych, fakturach eksportowych) umożliwiono zdefiniowanie kraju nabywcy i odbiorcy. Pola wyboru z listą krajów dostępne są na oknie dodawania lub edycji dokumentów w sekcji "Nabywca" oraz "Odbiorca" pod polem z kodem pocztowym i miejscowością. Lista krajów jest predefiniowana i zawiera domyślnie wszystkie państwa Europy oraz USA, Kanadę, Chiny, Indie i Japonię. Listę tę jednak można zdefiniować samodzielnie oraz spersonalizować w Słowniki - Kraje...
  • Na oknie edycji towaru w oknie "Towary i usługi" dodano pole "Stan minimalny" pozwalające na wprowadzenie wartości liczbowej. Gdy stan towaru jest niższy od zdefiniowanej wartości minimalnej to taki towar na oknie towarów i usług wyświetlany jest czerwoną czcionką sygnalizując tym samym osiągnięcie przez kartotekę zadanego stanu minimalnego.
  • W związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zmodyfikowano procent odsetek liczony od 1. lipca 2020 w notach odsetkowych. Noty odsetkowe dostępne są pod prawym przyciskiem myszy na oknie rejestru faktur pod opcją Drukuj - Drukuj notę odsetkową - Nota odsetkowa w transakcjach handlowych... Od dnia 1. lipca 2020 wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych wynosi 10,1% w skali roku.

  • Zmiany w późniejszej wersji 4.313.2020 z dnia 13. sierpnia 2020

    W związku z pojawieniem się możliwości wskazania na dokumentach kraju kontrahenta uaktualniono translator, aby nazwy krajów na wydruku odpowiadały językowi w jakim generowana jest dokument. Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 4.311.2020 z dnia 24. lipca 2020

    Dodano słownik krajów oraz umożliwiono zdefiniowanie kraju kontrahentów. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dowolnego terminu płatności na wezwaniach do zapłaty. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji