Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 4.300.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.300.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. kwietnia 2020)

  • Zmieniono oznaczenia kolumn i pól na oknach edycyjnych i wydrukach z "PKWiU" na "PKWiU / CN". Zmiana wynika z wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, która pociągnęła za sobą zmianę dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (skrót. PKWiU) na Nomenklaturę scaloną (ang. Combined Nomenclature, CN) będącą usystematyzowanym wykazem towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Dotychczasowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) będzie obowiązywała nadal wyłącznie w zakresie usług.
  • Dodano możliwość wygenerowania zestawień sprzedaży lub zakupów według PKWiU / CN. Nowe zestawienia dostępne są w Zestawieniach pod pozycjami "Sprzedaż według PKWiU / CN" oraz "Zakupy według PKWiU / CN".
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Podczas logowania do Allegro wymuszaj za każdym razem ponowną autoryzację" (domyślnie wyłączona). Zaznaczenie opcji powoduje wymuszanie każdorazowego logowania i autoryzacji do Allegro w celu zafakturowania transakcji przy użyciu opcji "Fakturuj transakcje Allegro". Celem opcji jest umożliwienie fakturowania aukcji z różnych kont. W przypadku gdy opcja jest wyłączona przez 24 godziny ważny jest token (przedłużany o kolejne 24 godziny po ponownym zalogowaniu) dzięki czemu nie jest konieczna każdorazowa autoryzacja. Uniemożliwia to jednak w takim wypadku pobieranie aukcji z kilku kont.

  • Zmiany w późniejszej wersji 4.301.2020 z dnia 23. kwietnia 2020

    Dokonano drobnych poprawek i korekt w zakresie generowania interfejsu na Windowsach z łączonym ponadnormatywnym skalowaniem czcionek. Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 4.299.2020 z dnia 31. marca 2020

    Umożliwiono generowanie wydruków dwujęzycznych dla dokumentów sprzedaży nominowanych w walutach obcych oraz dodano komunikat informujący o przekroczeniu na dokumencie kwoty 15000 zł i konieczności użycia metody podzielonej płatności. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji