Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019

Faktura VAT - Lista wersji z 2019 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.288.2020(19. grudnia 2019)
Dodano możliwość wystawiania not obciążeniowych nominowanych w walucie obcej oraz dostosowano program do zmian nadchodzących w 2020 roku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.287.2019(12. grudnia 2019)
Zmieniono algorytm generowania plików JPK_FA do aktualnie obowiązującego w wersji trzeciej oraz wprowadzono cztery nowe zestawienia sprzedaży umożliwiające zliczanie na ilu dokumentach występują dane kartoteki, kategorie, jednostki miar lub cechy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.286.2019(21. listopada 2019)
Dostosowano rozmiar i położenie przełącznika zakładek Płatność / Waluta / Split Payment na oknie dodawania lub edycji dokumentów walutowych na bardziej estetyczny.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.285.2019(13. listopada 2019)
Zmieniono sposób zachowania programu polegający na niewymaganiu podania numeru konta VAT w przypadku użycia dokumentu z mechanizmem podzielonej płatności.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.284.2019(28. października 2019)
Na oknie edycji dokumentu dodano zakładkę zawierającą pola związane z mechanizmem podzielonej płatności. Ponadto na oknie rejestru faktur dodano kolumnę z informacją czy dokument stosuje mechanizm podzielonej płatności oraz umożliwiono zdefiniowanie na stałe, aby każdy nowo dodawany dokument był z mechanizmem Split Payment.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.283.2019(21. października 2019)
Przyśpieszono komunikację z serwisem sieciowym weryfikującym kontrahenta na białej liście na podstawie numeru konta i numeru NIP.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.282.2019(16. października 2019)
Wprowadzono mechanizm uwarunkowujący wyświetlanie adnotacji o zastosowaniu Split Payment od kwoty faktury faktury oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisywaniu ustawień wydruku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.281.2019(4. października 2019)
Dodano do wydruków faktur adnotację odnośnie mechanizmu podzielonej płatności oraz umożliwiono realizację w drukarce fiskalnej procedury zwrotu towaru.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.280.2019(27. września 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.279.2019(20. września 2019)
Poprawiono program w obszarze tworzenia faktur końcowych na podstawie wielu faktur zaliczkowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.278.2019(13. września 2019)
Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej oraz umożliwiono drukowanie na potwierdzeniach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej zestawienie jednostek miar z dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.277.2019(2. września 2019)
Umożliwiono sprawdzenie na podstawie NIP oraz numeru konta czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.276.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.275.2019(9. sierpnia 2019)
Dodano możliwość wpisania numeru NIP na paragonach oraz zmodyfikowano wydruk paragonów fiskalnych. Ponadto zwiększono ilość możliwych do wpisania znaków w słowniu w treści uwag.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.274.2019(30. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.273.2019(19. lipca 2019)
Dodano obsługę nowego dokumentu - Faktura procedura marży walutowa oraz umożliwiono szybką konwersję faktury RR na fakturę sprzedaży. Ponadto wprowadzono opcję wyboru rodzaju oznaczeń stawek VAT dla drukarek fiskalnych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.272.2019(8. lipca 2019)
Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży rozliczonej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.271.2019(30. czerwca 2019)
Wprowadzono zmiany zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu faktury VAT-RR oraz dodano kolumnę zawierającą okres jakiego dotyczy wysyłka JPK na oknie rejestru wysłanych dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.270.2019(23. czerwca 2019)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.269.2019(2. czerwca 2019)
Umożliwiono wyłączenie grupowania takich samych towarów i usług podczas realizacji dokumentów czyli transformacji np. kilku faktur proforma wystawionych dla tego samego kontrahenta do jednej zbiorczej faktury VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.268.2019(24. maja 2019)
Umożliwiono sporządzenie wydruków faktur walutowych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.267.2019(16. maja 2019)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK oraz wprowadzono zmiany w strukturze pliku z poleceniem przelewów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.266.2019(27. kwietnia 2019)
Umożliwiono wygenerowanie polecenia przelewu dla banku do rozliczeń płatności za faktury VAT-RR.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.265.2019(6. kwietnia 2019)
Dodano stawkę VAT w wysokości 4% stosowaną opcjonalnie w usługach taxi oraz umożliwiono generowanie plików JPK_VAT dla dokumentów ze stawką VAT 4%.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.264.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.263.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.262.2019(14. marca 2019)
Zablokowano możliwość fiskalizacji dokumentów wyliczanych od cen jednostkowych netto.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.261.2019(8. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.260.2019(26. lutego 2019)
Dodano kolumny z kodem kreskowym towaru na oknach zestawień sprzedanych towarów oraz umożliwiono wyłączenie wysyłania do drukarki fiskalnej informacji o numerze systemowym. Ponadto dodano informację na oknie dodawania lub edycji dokumentu o rodzaju edytowanego dokumentu oraz wprowadzono domyślne ustawianie kategorii na oknie dodawania towaru zgodne z ustawieniem filtru w oknie głównym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.259.2019(8. lutego 2019)
Dodano zestawienie sprzedaży według pozycji dokumentów oraz umożliwiono użycie innych form płatności niż gotówka na paragonach drukowanych przez drukarki fiskalnej pracujące na protokole Thermal. Ponadto na wydrukach paragonów z drukarek fiskalnych dodano informację o numerze paragonu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.258.2019(1. lutego 2019)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.257.2019(11. stycznia 2019)
Umożliwiono dodanie do faktur oraz do danych kontrahenta numerów PESEL oraz dodano raporty generujące ogólną historię sprzedaży danego towaru lub usługi lub w kontekście wybranego kontrahenta. Ponadto dodano nowy parametr dla własnych numeracji dokumentów podstawiający rok w formacie dwucyfrowym.