Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2023

Faktura VAT - Lista wersji z 2023 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.433.2024(15. grudnia 2023)
Wprowadzono udogodnienie polegające na tym, że przy wprowadzaniu do bazy danych nowego kontrahenta pobierany jest także numer jego rachunku bankowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.432.2023(1. grudnia 2023)
W celu poprawienia komfortu pracy z programem na monitorach z wysoką rozdzielczością przywrócono możliwość skalowania interfejsu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.431.2023(19. listopada 2023)
Do wszystkich głównych widoków danych dodano przycisk umożliwiający natychmiastowe wyczyszczenie pola wyszukiwania oraz rozszerzono zakres prezentowanych danych oraz możliwości filtrowania na zestawieniu sprzedanych towarów i usług.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.430.2023(3. listopada 2023)
Umożliwiono kategoryzowanie kontrahentów na podstawie drzewa hierarchicznego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.429.2023(20. października 2023)
Na skutek zmian od 5. października uaktualniono poziom stóp procentowych na notach odsetkowych z odsetkami ustawowymi. Ponadto we wszystkich wydrukach podsumowań wartości dodano w nagłówku wydruku nazwę firmy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.428.2023(5. października 2023)
Dodano zestawienie sprzedanych towarów i usług.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.427.2023(22. września 2023)
Umożliwiono nadawanie nazw plikom PDF według dowolnie zdefiniowanego wzorca w przypadku grupowego zapisu wydruków do PDF.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.426.2023(8. września 2023)
Uruchomiono możliwość wysyłki i odbioru dokumentów do KSeF w wersji FA (2).
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.425.2023(2. września 2023)
Umożliwiono zdefiniowanie domyślnego adresata kopii wiadomości e-mailowej oraz wprowadzono poprawki do modułu wysyłki wiadomości poprzez własny serwer SMTP.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.424.2023(17. sierpnia 2023)
Umożliwiono umieszczenie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu na wydrukach noty odsetkowej i wezwania do zapłaty.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.423.2023(10. sierpnia 2023)
Wprowadzono poprawkę polegającą na tym, że w przypadku wystawiania dokumentów walutowych dla których wskazano kraj kontrahenta przy dodawaniu pozycji wyświetlane są tylko stawki VAT zgodne z krajem kontrahenta.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.422.2023(3. sierpnia 2023)
Wprowadzono informacje o aktywnej firmie w przypadku korzystania z programu w wariancie wielofirmowym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 6.421.2023(24. lipca 2023)
W ramach aktualizacji udostępniono całkowicie nową, napisaną od podstaw aplikację. Do nowej aplikacji przeniesiono wszystkie dotychczasowe funkcjonalności programu jak również wprowadzono szereg innowacji takich jak: widoki danych powiązanych, szybki podgląd danych, możliwość zmiany wielkości okna dokumentu, ścisłą walidację danych, możliwość wysyłki e-mailem dowolnych wydruków oraz obsługę protokołów MAPI i SMTP.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.420.2023(19. lipca 2023)
Wprowadzono zmiany związane z dostosowaniem programu do planowanego wprowadzenia od sierpnia 2023 nowej wersji faktury ustrukturyzowanej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.419.2023(4. lipca 2023)
Wprowadzono poprawki w zakresie księgowania i wprowadzania poprawek do dokumentów pobranych z KSeF oraz do spisu Funduszy promocji produktów rolno spożywczych dodano Fundusz promocji roślin oleistych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.418.2023(23. czerwca 2023)
Wprowadzono poprawki usprawniające komunikację z systemem KSeF (Krajowym Systemem e-Faktur).
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.417.2023(7. czerwca 2023)
Wprowadzono pytanie o pobranie nowych dokumentów z KSeF przed wysłaniem pierwszego dokumentu w ramach sesji. Ponadto zmieniono system pomocy do programu z lokalnego na internetowy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.416.2023(27. maja 2023)
Poprawiono funkcjonowanie aplikacji w chmurze.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.415.2023(15. maja 2023)
Wprowadzono poprawkę w e-mailach wysyłanych z programu z poziomu okna Kontrahenci.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.414.2023(5. maja 2023)
Wprowadzono poprawki w zakresie parametryzacji konfiguracji sterownika ODBC odpowiedzialnego za połączenie z bazą danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.413.2023(22. kwietnia 2023)
Wprowadzono udogodnienie pozwalające na szybkie potwierdzenie wyboru firmy klawiszem Enter na oknie wyboru firm w przypadku korzystania z opcji wielofirmowości.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.412.2023(7. kwietnia 2023)
Dodano numer konta bankowego wierzyciela na wydruku zestawienia należności kontrahenta.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.411.2023(24. marca 2023)
Poprawiono mechanizm kopiowania dokumentów walutowych oraz umożliwiono zablokowanie wyświetlania komunikatu o konieczności zastosowania mechanizmu Split payment.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.410.2023(17. marca 2023)
Wprowadzono poprawkę skutkującą nieznacznym przyśpieszeniem działania programu podczas przełączania okienek.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.409.2023(10. marca 2023)
Wprowadzono poprawki mające na celu przyśpieszenie komunikacji wymiany danych z KSeF (Krajowym Systemem e-Faktur).
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.408.2023(22. lutego 2023)
Wprowadzono usprawnienia w zakresie komunikacji programu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.407.2023(10. lutego 2023)
Wprowadzono ułatwienia w zakresie współpracy programu z Krajowym Systemem e-Faktur.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.406.2023(27. stycznia 2023)
Wprowadzono zmianę na oknie wyboru certyfikatów do podpisu JPK polegającą na zmianie sposobu wyświetlania daty ważności certyfikatów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.405.2023(13. stycznia 2023)
Na wydruku zestawienia należności kontrahenta dodano kolumny z pozostałymi do rozliczenia kwotami.
Faktura VAT - zmiany w wersji 5.404.2023(9. stycznia 2023)
Wprowadzono usprawnienia w algorytmie generującym kolejne numery dokumentów. Przy bardzo dużej liczbie dokumentów zgromadzonych w programie zdarzały się opóźnienia przy dodawaniu kolejnych dokumentów. Obecnie liczba zgromadzonych w programie dokumentów oraz rozmiar bazy danych nie wpływają na czas generowania numeru.