Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2014

Faktura VAT - Lista wersji z 2014 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.121.2015(30. grudnia 2014)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.120.2015(22. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne nadawanie dokumentom KP i KW numerów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.119.2014(8. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.118.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.117.2014(21. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.117.2014(14. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.116.2014(30. października 2014)
Na wydruku faktur odwrotne obciążenie dodano pod tabelą z zestawieniem VAT informację o tym, że podatek rozlicza nabywca oraz zmieniono nazwę dokumentu "Faktura proforma" na "Proforma".
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.115.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.114.2014(3. października 2014)
Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie dokumentów na podstawie pozycji. Ponadto umożliwiono określenie formy płatności na paragonach i fakturach do paragonu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.113.2014(26. września 2014)
Na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono podanie drugiego numeru konta oraz wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem. Ponadto umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.112.2014(29. sierpnia 2014)
Dodano obsługę dokumentów faktura walutowa proforma oraz paragon korekta. Ponadto umożliwiono szybkie dodawanie towarów lub usług do bazy danych z poziomu edycji dokumentu oraz umożliwiono szybkie zaznaczanie wszystkich dokumentów na oknie rejestru faktur.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.111.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.110.2014(14. sierpnia 2014)
Wprowadzono mechanizm umożlwiający wspólną numerację dla różnych rodzajów dokumentów oraz umożliwiono sporządzanie wydruków faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.109.2014(12. lipca 2014)
Wprowadzono możliwość tworzenia faktur uproszczonych oraz w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.108.2014(20. czerwca 2014)
Przeorganizowano konfigurację oraz dodano nowe zestawienia: Ilościowa sprzedaż według kategorii, Wartość sprzedaży według osoby wystawiającej, Wartość sprzedaży według osoby odbierającej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.107.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na dokumencie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.106.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.105.2014(28. kwietnia 2014)
Umożliwiono ręczne poprawianie wartości w pozycjach dokumentów. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Popraw wartości". Umożliwia ona wpisanie dowolnych wartości w kolumnach "Wartość netto", "Wartość VAT", "wartość VAT". Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.104.2014(26. kwietnia 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj na dokumentach powiązanych numer i datę dokumentu źródłowego" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów zrealizowanych na podstawie innych dokumentów numeru i daty dokumentu źródłowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.103.2014(25. kwietnia 2014)
Dodano zestawienie nierozliczonych faktur z możliwością filtrowania po kontrahentach oraz wprowadzono mechanizmy przeliczania dokumentu na złotówki z uwzględnieniem przelicznika (dzielnika) kursu. Ponadto w programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.102.2014(28. marca 2014)
Wprowadzono nowe dokumenty: Zamówienie i Oferta. Ponadto dokonano modyfikacji rejestru VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.101.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono możliwość korygowania dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.99.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych do faktur zaliczkowych, faktur proforma, WZ i paragonów. Ponadto wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.98.2014(15. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.97.2014(9. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.95.2014(8. stycznia 2014)
Wprowadzono nowe oznaczenie dokumentu potwierdzającego wpłaty przelewowe oraz umożliwiono automatyczne usuwanie faktur proforma po wygenerowaniu z niej faktury VAT.