Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018

Faktura VAT - Lista wersji z 2018 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.256.2019(22. grudnia 2018)
Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne oraz zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.255.2019(30. listopada 2018)
Dodano mechanizm informujący o próbie ponownego wystawienia dokumentu z istniejącym już numerem dodatkowym oraz dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu aplikacji. Ponadto dostosowano program do zmian nadchodzących w 2019 roku.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.254.2018(23. listopada 2018)
Umożliwiono księgowanie faktur do 12,5% stawki ryczałtu oraz umożliwiono opcjonalne umieszczenie na wydrukach WDT informacji o zastosowanym kursie.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.253.2018(9. listopada 2018)
Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.252.2018(27. października 2018)
Dodano możliwość tworzenia korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.251.2018(21. października 2018)
Na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach faktur dodano kolumnę z ceną jednostkową po rabacie.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.250.2018(19. października 2018)
Umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych zarówno w złotówkach jak i w walucie obcej.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.249.2018(12. października 2018)
Zmieniono sposób dodawania towarów do dokumentów z użyciem czytnika kodów kreskowych oraz umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK. Ponadto umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych w walucie w której nominowany jest dokument.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.248.2018(28. września 2018)
Dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców oraz zmieniono sposób wybierania kolumny sortującej na oknie edycji dokumentu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.247.2018(21. września 2018)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur eksportowych oraz umożliwiono pobieranie zdefiniowanych w kontrahentach indywidualnych form płatności i ilości dni terminu przy wystawianiu faktur VAT-RR.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.246.2018(9. września 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK ze schematem oraz umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Ponadto umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.245.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach oraz umożliwiono wyłączenie faktur zaliczkowych z rejestru VAT sprzedaży lub JPK_VAT. Ponadto wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.244.2018(27. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.243.2018(14. lipca 2018)
Do zestawień dodano raport generujący zestawienie ilościowe sprzedaży według kodów kreskowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.242.2018(22. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.241.2018(15. czerwca 2018)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji subkont VAT na potrzeby split payment oraz zrealizowane wyszukiwanie danych kontrahentów w oparciu o bazę GUS. Ponadto rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej oraz poprawiono algorytm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.240.2018(11. czerwca 2018)
Umożliwiono wskazanie w poszczególnych towarach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych oraz kolumn do jakich ma być księgowany dokument zawierający dany produkt rolny. Ponadto wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz dodano skrót klawiszowy do szybkiego wywołania listy towarów i usług oraz zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.239.2018(1. czerwca 2018)
Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.238.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.237.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.236.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.235.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach oraz usuwanie z korekt pozycji nie wpływających na wartość korekty. Ponadto na oknie towarów i usług dodano informacje o ostatnich cenach sprzedaży poszczególnych towarów oraz zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.234.2018(16. marca 2018)
Umożliwiono rozliczanie dokumentów z poziomu zestawienia nierozliczonych dokumentów oraz zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego zapisu kontrahentów do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.233.2018(1. marca 2018)
Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.232.2018(19. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.231.2018(5. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) dla jednolitego pliku kontrolnego generowanego z poziomu rejestru VAT.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.230.2018(25. stycznia 2018)
Rozszerzono wydruki not odsetkowych poprzez dodanie noty odsetkowej w transakcjach handlowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.229.2018(16. stycznia 2018)
Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.228.2018(8. stycznia 2018)
Umożliwiono dołączanie do jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT informacji na temat dobowych raportów fiskalnych oraz umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Ponadto wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych oraz dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.

Więcej informacji...