Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2015

Faktura VAT - Lista wersji z 2015 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.154.2016(28. grudnia 2015)
Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto dostosowano program do pracy w roku 2016.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.153.2015(17. grudnia 2015)
Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji. Ponadto zmieniono oznaczenia na oknie edycji dokumentu i wydruku z "Adresat" na "Odbiorca".
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.152.2015(27. listopada 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.151.2015(26. listopada 2015)
Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.150.2015(13. listopada 2015)
Wprowadzono mechanizm polegający na nieoznaczaniu na czerwono w rejestrze dokumentów faktur proforma dla których upłynął termin płatności i które zostały zrealizowane poprzez wystawienie do nich właściwej faktury. Umożliwiono również ustawienie indywidualnie każdemu kontrahentowi osobnej formy płatności, a także umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.149.2015(16. października 2015)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.148.2015(9. października 2015)
W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcjonalny parametr "Po wykonaniu wydruku proponuj fiskalizację dokumentu". Jeśli parametr jest zaznaczony wówczas każdorazowo po zapisie i wydruku dokumentu, który nie był jeszcze zafiskalizowany proponowana jest jego fiskalizacja.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.147.2015(2. października 2015)
Zmieniono sposób wyświetlania okna dokumentu w dokumentach tylko do odczytu oraz zablokowano możliwość wprowadzania zmian w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.146.2015(10. września 2015)
Umożliwiono wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych w walutach obcych oraz dodano rejestry VAT dla tychże dokumentów. Ponadto umożliwiono wysyłkę e-maili bezpośrednio z aplikacji zamiast poprzez domyślnego klienta pocztowego oraz rozszerzono zakres dostępnych kolumn z danymi na rejestrach VAT faktur zaliczkowych oraz w rejestrze faktur.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.145.2015(28. sierpnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.144.2015(19. sierpnia 2015)
Dodano nowe zestawienie: Zestawienie sprzedaży według kodu kreskowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.143.2015(14. sierpnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.142.2015(17. lipca 2015)
Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.141.2015(10. lipca 2015)
Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom. Ponadto umożliwiono drukowanie dokumentu potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych, rozszerzono zakres prezentowanych danych na zestawieniach należności kontrahentów oraz wprowadzono mechanizm ostrzegania przed próbą ponownego dodania do dokumentu towaru lub usługi, który już widniał na tym dokumencie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.140.2015(26. czerwca 2015)
Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr dokumentów" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego dokumentu dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.139.2015(19. czerwca 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.138.2015(12. czerwca 2015)
Umożliwiono szybką zmianę waluty spłaty dokumentu z poziomu okna edycji dokumentu oraz umożliwiono rejestrowanie spłat za dokumenty w walutach obcych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.137.2015(12. maja 2015)
Umożliwiono automatyczne księgowanie dokumentów w aplikacji Mała Księgowość.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.136.2015(28. kwietnia 2015)
Poprawiono algorytm komunikacji programu z drukarkami fiskalnymi POSNET.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.135.2015(24. kwietnia 2015)
Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.134.2015(17. kwietnia 2015)
Wprowadzono możliwość dowolnego ustalania kolejności kolumn w tabeli z pozycjami dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.133.2015(8. kwietnia 2015)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę z ilością dni terminu płatności dla dokumentów z odroczonym terminem płatności. Ponadto umożliwiono drukowanie na dokumentach ilości dni terminu płatności zamiast daty terminu płatności.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.132.2015(3. kwietnia 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.131.2015(20. marca 2015)
Wprowadzono możliwość modyfikacji wartości w zestawieniach VAT na dokumentach oraz wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie generowania rejestrów VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.130.2015(13. marca 2015)
Przy dodawaniu pozycji do dokumentów wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny sprzedaży po jakiej dany towar lub usługa zostały sprzedane danemu kontrahentowi. Ponadto wydruki wezwań do zapłaty i noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.129.2015(6. marca 2015)
Wprowadzono rejestr VAT dla faktur uproszczonych oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.128.2015(27. lutego 2015)
Umożliwiono opcjonalne podawanie na fakturze ilości dni terminu płatności faktury zamiast daty terminu płatności oraz zmieniono sposób formatowania liczb w zestawieniach ilościowych zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.127.2015(20. lutego 2015)
Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.126.2015(6. lutego 2015)
Wprowadzono nową organizację okna Kontrahenci oraz wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.125.2015(30. stycznia 2015)
Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji podczas wykonywania konwersji proformy na dokument sprzedaży oraz wprowadzono możliwość użycia warunkowych walidatorów z blokadami uniemożliwiających ponowne dodanie tych samych kontrahentów lub towarów i usług.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.124.2015(14. stycznia 2015)
Poprawiono mechanizm importu bazy danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.123.2015(9. stycznia 2015)
Dodano dwie nowe sekcje klasyfikacji typów dokumentów: "Zamówienia dla sprzedaży" oraz "Zamówienia dla zakupów" oraz dodano obsługę nowych dokumentów: "Zamówienie walutowe" oraz "Oferta walutowa".
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.122.2015(3. stycznia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.