Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2015 » Wersja 2.141.2015

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.141.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. lipca 2015)

 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
 • Na oknie potwierdzenia wydruku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodano opcję "Drukuj potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej". Zaznaczenie opcji powodu wydrukowanie dla drukowanej dostawy wewnątrzwspólnotowej dokumentu potwierdzającego fakt dokonania dostawy (potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej).
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano parametr "Drukuj podsumowania na potwierdzeniu WDT" oraz "Drukuj ceny na potwierdzeniu WDT". Opcje umożliwiają określenie czy na dokumencie potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej mają być drukowane ceny, wartości i podsumowania.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Ostrzegaj przed próbą ponownego dodania do dokumentu tego samego towaru lub usługi". Użycie opcji skutkuje wyświetlaniem monitu o próbie dodania do dokumentu towaru lub usługi, który już wcześniej znajdował się na tym dokumencie.
 • Na oknie Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta... dodano do widoku tabeli trzy nowe kolumny: "Wartość brutto", "Rozliczono" oraz "Waluta". W kolumnach tych znajdują się wartości w walucie poszczególnych dokumentów. Wyświetlanie dodatkowych kolumn uwarunkowane jest tym czy dla danego kontrahenta były wystawiane jakiekolwiek dokumenty walutowe dla, których rozliczenie również ma być dokonane w walucie.

 • Zmiany w późniejszej wersji 2.142.2015 z dnia 17. lipca 2015

  Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 2.140.2015 z dnia 26. czerwca 2015

  Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr dokumentów" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego dokumentu dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji