Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2017

Faktura VAT - Lista wersji z 2017 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.227.2018(5. grudnia 2017)
Umożliwiono drukowanie not odsetkowych od nierozliczonych dokumentów oraz dodano zestawienie wartości sprzedaży według NIP kontrahenta. Ponadto umożliwiono wysłanie po zakończonej transakcji do drukarki fiskalnej sygnału otwarcia szuflady oraz umożliwiono kopiowanie danych z widoków tabel do systemowego schowka tekstowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.226.2018(5. grudnia 2017)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.225.2017(17. listopada 2017)
Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.224.2017(31. października 2017)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur VAT-RR oraz możliwość wygenerowania miesięcznego raportu fiskalnego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.223.2017(20. października 2017)
Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.222.2017(13. października 2017)
Umożliwiono wygenerowanie historii sprzedaży dla kontrahenta zawierającą chronologiczną listę sprzedanych danemu kontrahentowi towarów i usług w zadanym przedziale czasu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.221.2017(22. września 2017)
Dodano możliwość utworzenia dobowych raportów fiskalnych oraz wprowadzono możliwość autoryzacji wysyłanych JPK poprzez profil zaufany ePAUP.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.220.2017(1. września 2017)
Dodano dwa nowe zestawienia: ilościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.219.2017(27. sierpnia 2017)
Poprawiono automatyczne księgowanie rachunków do aplikacji księgowych Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.218.2017(12. sierpnia 2017)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.216.2017(28. lipca 2017)
Poprawiono algorytm wyliczania zestawienia VAT w dokumentach walutowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.215.2017(21. lipca 2017)
Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.214.2017(14. lipca 2017)
Zmodyfikowano algorytm wyliczania zestawienia VAT na dokumentach w konsekwencji czego aplikacja działa szybciej na dużych bazach danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.213.2017(11. lipca 2017)
Wyłączono opcjonalnie podsumowywanie na liście dokumentów faktur do paragonów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.212.2017(30. czerwca 2017)
Zmieniono sposób księgowania faktur VAT-RR w programach księgowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.211.2017(20. czerwca 2017)
Umożliwiono fiskalizację faktur walutowych, eksportowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.210.2017(16. czerwca 2017)
Umożliwiono definiowanie na dokumentach z odroczonym terminem zapłaty wpłat początkowych o wartość których pomniejszana jest całkowita pozostała kwota do zapłaty.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.209.2017(9. czerwca 2017)
Zmieniono wydruki faktur walutowych oraz poprawiono ergonomiczność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.208.2017(2. czerwca 2017)
Zmieniono daty pod jakimi księgowane są dokumenty do rejestrów VAT w przypadku gdy podatnik rozlicza VAT metodą kasową.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.207.2017(18. maja 2017)
Dodano możliwość utworzenia zestawienia sprzedaży według form płatności oraz umożliwiono fiskalizację dokumentów szybkim skrótem klawiszowym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.206.2017(12. maja 2017)
Dodano obsługę protokołu Posnet dla drukarek fiskalnych oraz umożliwiono kodowanie polskich znaków podczas wysyłania do drukarki w formatach ISO-8859-2 oraz Windows-1250.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.205.2017(2. maja 2017)
Dodano nowy dokument do programu - faktura procedura marży korekta umożliwiając korygowanie faktur procedura marża.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.204.2017(14. kwietnia 2017)
Umożliwiono realizację faktur odwrotne obciążenie z faktur proforma, z zamówień oraz z ofert.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.203.2017(29. marca 2017)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur zaliczkowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.202.2017(21. marca 2017)
Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem rodzajów dokumentów oraz umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych w polskich złotych. Ponadto umożliwiono ustawienie płatności w złotych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nominowanych w walutach obcych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.201.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono ograniczanie widoku nierozliczonych dokumentów tylko do dokumentów dla których upłynął termin zapłaty oraz uproszczono wydruki oraz okna edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.200.2017(10. marca 2017)
Usprawniono mechanizm pobierania plików nowych wersji oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.199.2017(2. marca 2017)
Dodano możliwość wystawiania faktur odwrotne obciążenie walutowych i korekt do nich. Ponadto na oknie dodawania nowego dokumentu dodano przycisk umożliwiający wskazanie dokumentu z listy wszystkich dostępnych oraz umożliwiono wykluczenie proform z podsumowania dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.198.2017(25. lutego 2017)
Zmieniono sposób księgowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy automatycznym księgowaniu dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży do programów Księga, Ryczałt i Mała Księgowość.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.197.2017(20. lutego 2017)
Umożliwiono drukowanie jednostek miar z precyzją do sześciu miejsc po przecinku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.196.2017(11. lutego 2017)
Umożliwiono drukowanie faktur walutowych, faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych w języku szwedzkim. Język wydruku można wybrać z listy rozwijanej "Język na wydruku" dostępnej na oknie potwierdzenia wydruku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.195.2017(2. lutego 2017)
Umożliwiono usuwanie wpisów z rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz umożliwiono wydrukowanie urzędowego poświadczenia odbioru. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie własnej nazwy dla sprzedawcy, nabywcy i adresata na wydrukach dokumentów sprzedaży.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.194.2017(19. stycznia 2017)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność i szybkość działania aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.193.2017(17. stycznia 2017)
Uaktualniono struktury JPK oraz umożliwiono wysyłkę wielu faktur w ramach jednej sesji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.192.2017(12. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur odwrotne obciążenie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.191.2017(8. stycznia 2017)
Usprawniono mechanizm nadawania dat sprzedaży w przypadku dokonania zmiany daty sprzedaży na dokumencie.