Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2012

Faktura VAT - Lista wersji z 2012 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.72.2013(31. grudnia 2012)
Dostosowano program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie z dniem 1. stycznia 2013 roku.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.71.2013(27. grudnia 2012)
Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie od 2013 roku. Ponadto dodano kilka nowych, predefiniowanych jednostek miar oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.70.2012(7. grudnia 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.69.2012(30. listopada 2012)
W nagłówku wydruku rejestru VAT dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy. Ponadto dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.68.2012(31. października 2012)
Wprowadzono możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji na dokumentach oraz autoukrywanie kolumn dla ktorych nie zdefiniowano jakiejkolwiek wartości w rachunku. Ponadto dodano zestawienia wartości sprzedaży w podziale na kategorie towarów i usług.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.67.2012(11. października 2012)
Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.66.2012(27. września 2012)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumny "Rozliczono" i "Pozostało do rozliczenia" oraz umożliwiono wyłączenie wyróżnienie na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.65.2012(7. września 2012)
W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty nierozliczone. Wprowadzono także możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru dokumentu oraz możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanego przedrostka do numeru dokumentu. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić dokumenty wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta oraz dodano zestawienie sprzedaży według walut. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.64.2012(20. sierpnia 2012)
W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.63.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. Umożliwiono również identyfikację rolników ryczałtowych przy pomocy numeru NIP.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.62.2012(11. lipca 2012)
Dla dokumentów dla których ustawione jest automatyczne nadawanie numerów wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer dokumentu po zmianie daty wystawienia.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.61.2012(25. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.60.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.59.2012(25. maja 2012)
Umożliwiono sporządzenie wydruku listy należności kontrahenta oraz wydruk wezwania do zapłaty.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.58.2012(10. maja 2012)
Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem faktury w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.57.2012(12. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.56.2012(12. marca 2012)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie wydruku na drukarce fiskalnej paragonu, który był już drukowany i fiskalizowany. Ponadto umożliwiono nie umieszczanie na wydrukach napisów "Oryginał" i "Kopia".

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.55.2012(14. lutego 2012)
Wprowadzono możliwość wygenerowania rejestrów VAT dla faktur VAT zaliczkowych i faktur VAT końcowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.54.2012(17. stycznia 2012)
Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET oraz zmodyfikowano wygląd wydruku faktur VAT zaliczkowych i końcowych.

Więcej informacji...