Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2011

Faktura VAT - Lista wersji z 2011 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.53.2012(22. grudnia 2011)
Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.52.2011(28. listopada 2011)
Dostosowano program do pracy z czytnikami kodów kreskowych oraz umożliwiono nie umieszczanie na dokumentach miejsc na podpis odbiorcy lub wystawcy dokumentu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.51.2011(14. listopada 2011)
W spisie dokumentów na oknie należności kontrahenta dodano kolumnę "Numer dokumentu" oraz wprowadzono podsumowanie wartości w tabeli w widoku tabelarycznym na zestawieniach sprzedaży.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.50.2011(18. października 2011)
Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Wprowadzono ponadto możliwość sporządzania wydruków czcionką Calibri.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.49.2011(12. września 2011)
Poprawiono działanie mechanizmów generujących rejestr VAT oraz poszerzono rozmiar pola Uwag dodatkowych dla poszczególnych typów dokumentów. Ponadto poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.48.2011(9. sierpnia 2011)
Dodano nową stawkę VAT "oo." (odwrotne obciążenie).

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.46.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono zestawienia ilościowe oraz poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniach tabelarycznych oraz na oknie rejestru faktur dodano nową kolumnę "Płatność po terminie" informującą, że upłynął termin zapłaty faktury. Ponadto wprowadzono możliwość rozliczania faktur walutowych w złotówkach.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.45.2011(1. czerwca 2011)
Wprowadzono do programu nowe dokumenty: faktura VAT detaliczna oraz faktura VAT wewnętrzna oraz wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.44.2011(16. maja 2011)
Do spisu kontrahentów wprowadzono pola dotyczące danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, aby usprawnić wystawianie faktur VAT-RR. Ponadto na wydruku duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Zmieniono również sposób działania opcji "Zmień LP" w rejestrze VAT.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.42.2011(21. marca 2011)
Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach oraz poprawiono ogólną stabilność i ergonomiczność programu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.41.2011(24. stycznia 2011)
Poszerzono pola PKWiU na pozycjach dokumentu i w kartotece towarów i usług oraz umożliwiono wydruk faktur na papierze samokopiującym. Ponadto umieszczono kwotę słownie w złotówkach na dokumentach walutowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.40.2011(4. stycznia 2011)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę "Rodzaj dokumentu". Umożliwiono również tworzenie zestawień sprzedaży na podstawie cech oraz wprowadzono podsumowywanie wartości rejestru na poszczególnych stronach.

Więcej informacji...