Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2020

Faktura VAT - Lista wersji z 2020 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.332.2021(29. grudnia 2020)
Wprowadzono pakiet poprawek wynikający ze zmian przepisów na 2021 rok.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.331.2021(18. grudnia 2020)
Umożliwiono podgląd innych faktur wystawionych danemu kontrahentowi z poziomu okna dodawania lub edycji faktury.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.330.2020(10. grudnia 2020)
Wprowadzono poprawki w zakresie generowania formularzy JPK_V7M oraz JPK_V7K oraz wysyłki do urzędu.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.329.2020(7. grudnia 2020)
Poprawiono program w zakresie komunikacji z drukarkami fiskalnymi.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.328.2020(5. grudnia 2020)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.327.2020(26. listopada 2020)
Poprawiono działanie formularzy JPK_V7M oraz JPK_V7K w zakresie poprawności walidacji wprowadzanych danych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.326.2020(19. listopada 2020)
Wprowadzono możliwość wydzielenia z wydruku formularzy JPK_V7M i JPK_V7K wyłącznie części deklaracyjnej oraz dodano przycisk szybkiego wywołania okna formularza JPK z deklaracją z poziomu rejestru VAT sprzedaży.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.325.2020(13. listopada 2020)
Poprawiono działanie programu w kwestii generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.324.2020(6. listopada 2020)
Dodano możliwość sporządzania wydruków plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.323.2020(30. października 2020)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie kreowania raportów JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.322.2020(22. października 2020)
Wprowadzono poprawki do formularzy Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.321.2020(16. października 2020)
Na liście faktur dodano kolumnę zawierającą oznaczenie dowodu sprzedaży oraz wprowadzono mechanizm księgowania do rejestru VAT sprzedaży w programach księgowych faktur do paragonów.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.320.2020(9. października 2020)
Zmodyfikowano zasady ujmowania w JPK_V7M oraz JPK_V7K dokumentów zafiskalizowanych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.319.2020(2. października 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie GTU oraz oznaczenia procedury bezpośrednio na pozycjach dokumentów oraz dodano możliwość filtrowania widoku według kategorii towarów i usług na zestawieniu sprzedaży według pozycji dokumentów. Ponadto uaktualniono adres serwisu do wysyłki JPK autoryzowanych przychodem oraz umożliwiono fiskalizację faktur zaliczkowych i końcowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.318.2020(25. września 2020)
Podczas dodawania pozycji dla not obciążeniowych umożliwiono wybór tytułu obciążenia z bazy towarów i usług.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.317.2020(18. września 2020)
Umożliwiono umieszczanie na wydrukach dokumentów oznaczeń dowodów sprzedaży, GTU oraz stosowanych procedur. Ponadto wykluczono z dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych paragony zawierające NIP oraz wprowadzono mechanizm automatycznego oznaczania dowodu sprzedaży na potrzeby JPK_V7M i JPK_V7K.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.316.2020(11. września 2020)
Na potrzeby tworzenia nowych raportów JPK_V7M oraz JPK_V7K umożliwiono przypisanie towarom i usługom pod jaki kod klasyfikacji GTU podpada oraz jakim podlega procedurom.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.315.2020(4. września 2020)
Zmieniono moment księgowania faktur RR do rejestru VAT zakupów w przypadku integracji programu z którymś z programów księgowych Pakiet Przedsiębiorcy: Księga, Ryczałt lub Mała Księgowość.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.314.2020(24. sierpnia 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie stałej treści e-maila dla faktur wysyłanych z programu oraz zablokowano możliwość wysyłki plików JPK_V7M oraz JPK_V7K z uwagi na przesunięcie obowiązku ich składania na październik 2020.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.313.2020(13. sierpnia 2020)
W związku z pojawieniem się możliwości wskazania na fakturach kraju kontrahenta uaktualniono translator, aby nazwy krajów na wydruku odpowiadały językowi w jakim generowana jest faktura.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.312.2020(4. sierpnia 2020)
Na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono zdefiniowanie kraju nabywcy i odbiorcy. Ponadto zmodyfikowano procent odsetek ustawowych w transakcjach handlowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.311.2020(24. lipca 2020)
Dodano słownik krajów oraz umożliwiono zdefiniowanie kraju kontrahentów. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dowolnego terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.310.2020(17. lipca 2020)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie renderowania okienek z użyciem szablonów innych niż domyślny na systemach starszych niż Windows 10.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.309.2020(10. lipca 2020)
Zmieniono zachowanie programu podczas kopiowania faktur oraz dodano dwa nowe szablony wyglądu interfejsu. Ponadto dokonano poprawek w edytorze nowego pliku JPK z deklaracją.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.308.2020(3. lipca 2020)
Dodano możliwość tworzenia plików JPK_VAT z deklaracją czyli JPK_V7M lub JPK_V7K, które mają od lipca (duże firmy) lub października (wszystkie firmy) zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.307.2020(17. czerwca 2020)
Umożliwiono opcjonalnie całkowite ukrycie kolumn PKWiU / CN oraz Indeks na oknie dodawania lub edycji dokumentu nawet w przypadku gdy dokument zawiera pozycje z wypełnionym którymś z tych pól.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.306.2020(8. czerwca 2020)
Wprowadzono zmianę polegającą na wyświetlaniu w tabeli pozycji na oknie dodawania lub edycji dokumentu kolumny Indeks gdy co najmniej jedna pozycja na dokumencie ma wypełnione to pole.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.305.2020(1. czerwca 2020)
Wprowadzono poprawki mające na celu poprawę stabilności oraz polepszenie ergonomiczności.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.304.2020(24. maja 2020)
Zmieniono sposób przechowywania w programie danych wystawcy dokumentów oraz uaktualniono stawki procentowe w notach odsetkowych.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.303.2020(11. maja 2020)
Na oknie edycji wiadomości e-mail dodano opcje obsługi schowka.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.302.2020(29. kwietnia 2020)
Na podglądach wydruków, w tym również podglądach faktur, umożliwiono użycie scrolla myszki w celu przesuwania podglądu w płaszczyźnie pionowej.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.301.2020(23. kwietnia 2020)
Dokonano drobnych poprawek i korekt w zakresie generowania interfejsu na Windowsach z łączonym ponadnormatywnym skalowaniem czcionek.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.300.2020(6. kwietnia 2020)
Dostosowano wydruki oraz interfejs programu do nomenklatury scalonej (CN), która zastąpiła dotychczasową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz dodano możliwość wygenerowania zestawienia sprzedaży według PKWiU / CN.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.299.2020(31. marca 2020)
Umożliwiono generowanie wydruków dwujęzycznych dla faktur nominowanych w walutach obcych oraz dodano komunikat informujący o przekroczeniu na fakturze kwoty 15000 zł i konieczności użycia metody podzielonej płatności.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.298.2020(23. marca 2020)
Wprowadzono poprawki w zakresie renderowania interfejsu na szablonach innych niż domyślny.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.297.2020(16. marca 2020)
Poprawiono szybkość działania programu w kwestii przełączania się pomiędzy poszczególnymi okienkami i widokami.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.296.2020(6. marca 2020)
Ze względu na możliwość użytkowania aplikacji na różnych komputerach mogących posiadać różne monitory i różne rozdzielczości wprowadzono udogodnienie polegające na zapamiętywaniu współczynnika skalowania uzależnione od parametrów ekranu na którym aplikacja jest uruchomiona.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.295.2020(28. lutego 2020)
Wprowadzono kompresję plików aktualizacyjnych na serwerze oraz przyśpieszono uruchamianie aplikacji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 4.294.2020(24. lutego 2020)
Wprowadzenie wersji 4.xxx: W związku z coraz większą popularnością monitorów 4K zastosowano nowszą wersję, który w znacznym stopniu wspomaga działanie programu w trybach wysokich rozdzielczości. Ponadto umożliwiono skalowanie interfejsu oraz poprawiono działanie programu w przypadku użycia schematów wyglądu programu innych niż standardowy.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.293.2020(14. lutego 2020)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.292.2020(6. lutego 2020)
Umożliwiono samodzielne definiowanie uwagi na dokumentach, które dotąd były predefiniowane oraz pozwolono na oznaczanie kontrahentów dla których ma być stosowana metoda podzielonej płatności.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.291.2020(21. stycznia 2020)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.290.2020(16. stycznia 2020)
W pliku wykonywalnym program zastosowano nowy rygorystyczny podpis EV Code Signing.

Więcej informacji...
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.289.2020(10. stycznia 2020)
Umożliwiono generowanie not odsetkowych z odsetkami umownymi.

Więcej informacji...