Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019 » Wersja 3.273.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.273.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. lipca 2019)

 • Dodano obsługę nowego dokumentu - Faktura procedura marży walutowa. Dokument domyślnie jest niewidoczny. Aby wystawić taki dokument należy albo kliknąć przycisk "Więcej" na oknie wyboru dokumentu do dodania lub włączyć jego dostępność w "Słowniki" - "Ustawienia dokumentów" - "Faktura procedura marży walutowa" - "Dokument widoczny" - Tak.
 • Umożliwiono szybką konwersję faktury RR na fakturę sprzedaży. W przypadku zaznaczenia istniejącej faktury RR i wybrania spod prawego przycisku myszy opcji "Realizuj dokument" tworzy się analogiczny dokument sprzedaży zawierający skopiowane pozycje z faktury RR.
 • W związku ze zmianą od sierpnia 2019 oznaczeń stawek VAT w drukarkach fiskalnych wprowadzono opcję wyboru rodzaju oznaczeń. W Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" dodano parametr "Oznaczenia stawek VAT w drukarce" umożliwiający wybór pomiędzy "Określone przez użytkownika", "Obowiązujące do 31. lipca 2019" oraz "Obowiązujące od 1. sierpnia 2019". Ustawienie ww. parametru zmienia ustawienia stawek VAT w "Słowniki" - "Stawki VAT". Na mocy nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816 od 1. sierpnia 2019 podatnicy, prowadząc ewidencję na kasach rejestrujących, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):

  a) literze "A" – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,

  b) literze "B" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,

  c) literze "C" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,

  d) literze "D" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,

  e) literze "E" – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,

  f) literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

 • Zmiany w późniejszej wersji 3.274.2019 z dnia 30. lipca 2019

  Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.272.2019 z dnia 8. lipca 2019

  Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży rozliczonej. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji