Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2023

Rachunek - Lista wersji z 2023 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 6.341.2023(29. maja 2023)
Dodano skróty klawiszowe do okna z kursami walut umożliwiające szybką manipulację datami notowań.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.340.2023(21. maja 2023)
Dodano opcję umożliwiającą automatyczny zapis kontrahenta z rachunku do bazy danych oraz dodano kolumnę uwag na liście dokumentów.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.339.2023(7. maja 2023)
Poprawiono stabilność, szybkość oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.338.2023(23. kwietnia 2023)
Dodano menadżera kopii zapasowych umożliwiającego przywracania dane ze sporządzonych kopii zapasowych.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.337.2023(10. kwietnia 2023)
Umożliwiono grupowe zwiększanie (lub zmniejszanie) cen zaznaczonych towarów i usług oraz dodano dodatkowy filtr w należnościach umożliwiający filtrowanie dokumentów tylko do przeterminowanych.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.336.2023(25. marca 2023)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość działania aplikacji.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.335.2023(19. marca 2023)
Dodano opcję grupowego przeceniania towarów i usług oraz umożliwiono w należnościach wyfiltrowanie tylko dokumentów dla których upłynął termin zapłaty.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.334.2023(10. marca 2023)
Wprowadzono modyfikacje w zestawieniach graficznych poprzez umożliwienie wyświetlania słupków i wartości ujemnych.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.333.2023(3. marca 2023)
Przywrócono możliwość generowania wypełnień nagłówków tabel w formie gradientu oraz uproszczono włączanie i wyłączanie widoczności kolumn w widokach danych oraz w konfiguracji kolumn na wydruku.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.332.2023(28. lutego 2023)
Do wydruku aktualnych widoków dodano informacje o włączonych filtrach.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.331.2023(23. lutego 2023)
@@Wprowadzono modyfikacje podglądu wydruku polegające na urealnieniu podglądu z fizycznym wydrukiem oraz zastosowano poprawki mające na celu poprawę ergonomiczności.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.330.2023(17. lutego 2023)
Poprawiono skalowanie interfejsu podczas pracy programu z wysokimi niestandardowymi rozdzielczościami czcionek.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.329.2023(2. lutego 2023)
Zwiększono liczbę dostępnych czcionek wydruków oraz umożliwiono modyfikację zmiany stylu wykreślania i wypełnienia tabel. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie własnego dodatkowego identyfikatora dla danych firmy.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.328.2023(30. stycznia 2023)
Poprawiono jakość wydruków.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.327.2023(25. stycznia 2023)
Poprawiono jakość wydruków.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.326.2023(18. stycznia 2023)
Dokonano poprawek mających na celu poprawę stabilności pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.325.2023(13. stycznia 2023)
Umożliwiono zdefiniowanych stałej treści wiadomości e-mail dla poszczególnych rodzajów wydruków. Możliwe jest stosowanie tagów, które podczas wysyłki zastępowane są danymi z bazy danych.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.324.2023(9. stycznia 2023)
Umożliwiono we wszystkich polach w programie typu e-mail wprowadzenie kilku adresów z zachowaniem funkcji sprawdzania poprawności adresu.

Więcej informacji...
Rachunek - zmiany w wersji 6.323.2023(1. stycznia 2023)
Umożliwiono szybkie generowanie dokumentu JPK_FA z poziomu okna dokumentów.

Więcej informacji...