Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2023

Rachunek - Lista wersji z 2023 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 6.356.2024(15. grudnia 2023)
Dodano możliwość wysyłania rachunków do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).
Rachunek - zmiany w wersji 6.355.2023(1. grudnia 2023)
Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłki dokumentów e-mailem przy użyciu zewnętrznego programu pocztowego.
Rachunek - zmiany w wersji 6.354.2023(17. listopada 2023)
Poprawiono działanie filtra wyszukiwania w celu przyśpieszenia i usprawnienia procesu filtrowania w przypadku użycia go na dużych zbiorach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.353.2023(3. listopada 2023)
Do wszystkich głównych widoków danych dodano przycisk umożliwiający natychmiastowe wyczyszczenie pola wyszukiwania.
Rachunek - zmiany w wersji 6.352.2023(20. października 2023)
Na skutek zmian od 5. października uaktualniono poziom stóp procentowych na notach odsetkowych z odsetkami ustawowymi.
Rachunek - zmiany w wersji 6.351.2023(6. października 2023)
W celu poprawienia komfortu pracy z programem na monitorach z wysoką rozdzielczością przywrócono możliwość skalowania interfejsu.
Rachunek - zmiany w wersji 6.350.2023(22. września 2023)
Umożliwiono nadawanie nazw plikom PDF według dowolnie zdefiniowanego wzorca w przypadku grupowego zapisu wydruków do PDF.
Rachunek - zmiany w wersji 6.349.2023(8. września 2023)
Wprowadzono poprawki w zakresie wysyłki dokumentów e-mailem z użyciem zainstalowanego w komputerze programu pocztowego.
Rachunek - zmiany w wersji 6.348.2023(31. sierpnia 2023)
Umożliwiono zdefiniowanie domyślnego adresata kopii wiadomości e-mailowej oraz wprowadzono poprawki do modułu wysyłki wiadomości poprzez własny serwer SMTP.
Rachunek - zmiany w wersji 6.347.2023(17. sierpnia 2023)
Umożliwiono umieszczenie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu na wydrukach noty odsetkowej i wezwania do zapłaty.
Rachunek - zmiany w wersji 6.346.2023(3. sierpnia 2023)
Poprawiono jakość tłumaczeń wydruków rachunków walutowych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.345.2023(19. lipca 2023)
Usunięto kolumnę przelicznik z okna kursów walut oraz poprawiono stabilność działania aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 6.344.2023(6. lipca 2023)
Wprowadzono udogodnienie polegające na możliwości maksymalizacji okna dodawania lub edycji dokumentu.
Rachunek - zmiany w wersji 6.343.2023(22. czerwca 2023)
Zwiększono czcionkę kwoty do zapłaty na wydruku rachunku oraz poprawiono stabilność programu.
Rachunek - zmiany w wersji 6.342.2023(7. czerwca 2023)
Poprawiono jakość wydruków i tłumaczeń na języki obce na rachunkach walutowych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.341.2023(29. maja 2023)
Dodano skróty klawiszowe do okna z kursami walut umożliwiające szybką manipulację datami notowań.
Rachunek - zmiany w wersji 6.340.2023(21. maja 2023)
Dodano opcję umożliwiającą automatyczny zapis kontrahenta z rachunku do bazy danych oraz dodano kolumnę uwag na liście dokumentów.
Rachunek - zmiany w wersji 6.339.2023(7. maja 2023)
Poprawiono stabilność, szybkość oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 6.338.2023(23. kwietnia 2023)
Dodano menadżera kopii zapasowych umożliwiającego przywracania dane ze sporządzonych kopii zapasowych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.337.2023(10. kwietnia 2023)
Umożliwiono grupowe zwiększanie (lub zmniejszanie) cen zaznaczonych towarów i usług oraz dodano dodatkowy filtr w należnościach umożliwiający filtrowanie dokumentów tylko do przeterminowanych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.336.2023(25. marca 2023)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość działania aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 6.335.2023(19. marca 2023)
Dodano opcję grupowego przeceniania towarów i usług oraz umożliwiono w należnościach wyfiltrowanie tylko dokumentów dla których upłynął termin zapłaty.
Rachunek - zmiany w wersji 6.334.2023(10. marca 2023)
Wprowadzono modyfikacje w zestawieniach graficznych poprzez umożliwienie wyświetlania słupków i wartości ujemnych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.333.2023(3. marca 2023)
Przywrócono możliwość generowania wypełnień nagłówków tabel w formie gradientu oraz uproszczono włączanie i wyłączanie widoczności kolumn w widokach danych oraz w konfiguracji kolumn na wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 6.332.2023(28. lutego 2023)
Do wydruku aktualnych widoków dodano informacje o włączonych filtrach.
Rachunek - zmiany w wersji 6.331.2023(23. lutego 2023)
@@Wprowadzono modyfikacje podglądu wydruku polegające na urealnieniu podglądu z fizycznym wydrukiem oraz zastosowano poprawki mające na celu poprawę ergonomiczności.
Rachunek - zmiany w wersji 6.330.2023(17. lutego 2023)
Poprawiono skalowanie interfejsu podczas pracy programu z wysokimi niestandardowymi rozdzielczościami czcionek.
Rachunek - zmiany w wersji 6.329.2023(2. lutego 2023)
Zwiększono liczbę dostępnych czcionek wydruków oraz umożliwiono modyfikację zmiany stylu wykreślania i wypełnienia tabel. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie własnego dodatkowego identyfikatora dla danych firmy.
Rachunek - zmiany w wersji 6.328.2023(30. stycznia 2023)
Poprawiono jakość wydruków.
Rachunek - zmiany w wersji 6.327.2023(25. stycznia 2023)
Poprawiono jakość wydruków.
Rachunek - zmiany w wersji 6.326.2023(18. stycznia 2023)
Dokonano poprawek mających na celu poprawę stabilności pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 6.325.2023(13. stycznia 2023)
Umożliwiono zdefiniowanych stałej treści wiadomości e-mail dla poszczególnych rodzajów wydruków. Możliwe jest stosowanie tagów, które podczas wysyłki zastępowane są danymi z bazy danych.
Rachunek - zmiany w wersji 6.324.2023(9. stycznia 2023)
Umożliwiono we wszystkich polach w programie typu e-mail wprowadzenie kilku adresów z zachowaniem funkcji sprawdzania poprawności adresu.
Rachunek - zmiany w wersji 6.323.2023(1. stycznia 2023)
Umożliwiono szybkie generowanie dokumentu JPK_FA z poziomu okna dokumentów.