Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2016

Rachunek - Lista wersji z 2016 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 3.159.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez generowanie w niższej jakości grafice w przypadku zbyt małej ilości dostępnej pamięci.
Rachunek - zmiany w wersji 3.158.2017(2. grudnia 2016)
Umożliwiono wysyłkę do samego siebie kopii wiadomości zawierającej rachunek w załączniku.
Rachunek - zmiany w wersji 3.157.2016(25. listopada 2016)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania rachunku z istniejącym numerem oraz poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości.
Rachunek - zmiany w wersji 3.156.2016(18. listopada 2016)
Wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail podawanego podczas wysyłania dokumentów e-mailem oraz umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum. Ponadto umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.155.2016(14. października 2016)
Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych rachunków w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca. W przypadku próby modyfikacji numeru wyświetlane jest okno, które umożliwia modyfikację numeru zgodnie ze zdefiniowanym w ustawieniach dokumentów schematem.
Rachunek - zmiany w wersji 3.154.2016(4. października 2016)
Umożliwiono kopiowanie wielu rachunków na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu rachunków. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednego rachunku należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift. Kopiowanie odbywa się poprzez wciśnięcie najpierw kombinacji klawiszy Ctrl i C, a następnie Ctrl i V lub poprzez użycie opcji Edycja - Kopiuj, a następnie Edycja - Wklej.
Rachunek - zmiany w wersji 3.153.2016(24. września 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.152.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.151.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.150.2016(2. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Rachunek - zmiany w wersji 3.149.2016(12. sierpnia 2016)
Na oknie zestawienia nierozliczonych rachunków dodano filtr dat umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Ponadto na wydruku rejestru rachunków dodano informacje o wybranym zakresie dat z jakiego sporządzany jest wydruk.
Rachunek - zmiany w wersji 3.148.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.147.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono drukowanie na rachunkach walutowych jednocześnie kwoty do zapłaty w walucie oraz przeliczonej na złotówki. Ponadto umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.
Rachunek - zmiany w wersji 3.146.2016(10. czerwca 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Rachunek - zmiany w wersji 3.145.2016(21. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.144.2016(20. maja 2016)
Na oknie "Rejestr rachunków" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij rachunek e-mailem...".
Rachunek - zmiany w wersji 3.143.2016(6. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Rachunek - zmiany w wersji 3.142.2016(29. kwietnia 2016)
Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów oraz poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego.
Rachunek - zmiany w wersji 3.141.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.140.2016(12. kwietnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.139.2016(31. marca 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Rachunek - zmiany w wersji 2.138.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.137.2016(11. marca 2016)
Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.136.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Rachunek - zmiany w wersji 2.135.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Rachunek - zmiany w wersji 2.134.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Rachunek - zmiany w wersji 2.133.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Rachunek - zmiany w wersji 2.132.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.131.2016(11. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.