Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2010

Rachunek - Lista wersji z 2010 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 1.33.2010(8. grudnia 2010)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.32.2010(26. listopada 2010)
Umożliwiono tworzenie wydruków w języku niemieckim oraz podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Zmieniono również instalator.
Rachunek - zmiany w wersji 1.31.2010(19. listopada 2010)
Umożliwiono podawanie w danych kontrahenta numeru PESEL zamiast numeru NIP. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.31.2010(4. listopada 2010)
Umożliwiono podawanie w danych kontrahenta numeru PESEL zamiast numeru NIP. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.30.2010(29. września 2010)
Umożliwiono usunięcie z wydruku sekcji dotyczącej podpisów osób wystawiającej i odbierającej rachunek oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.29.2010(9. września 2010)
Wprowadzono możliwość niepodawania danych kontrahenta na rachunku oraz poprawiono wydruki i zapis ich do plików PDF.
Rachunek - zmiany w wersji 1.28.2010(24. sierpnia 2010)
Umożliwiono szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono także możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności.
Rachunek - zmiany w wersji 1.27.2010(16. sierpnia 2010)
Umożliwiono odznaczanie rachunków, które zostały już rozliczone oraz wydruk rachunków w języku angielskim. Umożliwiono także umieszczenie na wydruku dodatkowych danych kontaktowych oraz wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dodatkowej numeracji rachunków (numery zamówień, zleceń, itp.) oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.26.2010(15. lipca 2010)
Umożliwiono wystawianie w programie rachunków w walucie obcej oraz wprowadzono możliwość sprawdzania aktualnych kursów walut z NBP. Ponadto poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF oraz usprawniono mechanizm tworzenia kopii danych w celach bezpieczeństwa.
Rachunek - zmiany w wersji 1.25.2010(16. czerwca 2010)
Rozszerzono pole Uwagi na dokumencie. Dotychczas maksymalnie można było wpisać tekst o długości do 255 znaków. Obecnie pole to nie ma ograniczeń co do długości. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.24.2010(4. czerwca 2010)
Umożliwiono drukowanie tylko miesiąca sprzedaży zamiast pełnej daty. Jest to udogodnienie dla firm usługowych wystawiających rachunki za usługi świadczone miesięcznie.
Rachunek - zmiany w wersji 1.23.2010(24. maja 2010)
Umożliwiono automatyczne otwieranie listy kontrahentów do wyboru podczas dodawania nowego rachunku lub listy towarów i usług podczas dodawania nowych pozycji do rachunków. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows.
Rachunek - zmiany w wersji 1.22.2010(13. kwietnia 2010)
Umożliwiono umieszczenie na rachunkach nazwy banku przy numerze konta.
Rachunek - zmiany w wersji 1.21.2010(6. kwietnia 2010)
Umożliwiono zmianę nazwy dokumentu na wydruku oraz szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu. Wprowadzono również znacznik aktywności filtrów oraz usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług.
Rachunek - zmiany w wersji 1.20.2010(20. lutego 2010)
Wprowadzono możliwość przywrócenia standardowych ustawień wydruku rachunku.
Rachunek - zmiany w wersji 1.19.2010(10. lutego 2010)
Zmodyfikowane wydruk poprzez dodanie podsumowania kolumny "Razem" oraz wprowadzono opcje pozwalające na import i eksport bazy danych (np. podczas przenoszenia danych z jednego komputera na drugi). Ponadto umożliwiono wydruk rejestru rachunków.
Rachunek - zmiany w wersji 1.18.2010(31. stycznia 2010)
Dostosowano program do pracy pod systemem Windows 7 oraz umożliwiono eksport wydruku do pliku PDF.