Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2021

Rachunek - Lista wersji z 2021 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 5.285.2022(29. grudnia 2021)
Zaktualizowano stawki odsetek ustawowych na wydruku noty odsetkowej.
Rachunek - zmiany w wersji 5.284.2022(17. grudnia 2021)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania ilości wolnego miejsca na dysku na który eksportowana jest baza danych. W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca wyświetlany jest komunikat z błędem.
Rachunek - zmiany w wersji 5.283.2022(10. grudnia 2021)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych w słowniku urzędów skarbowych oraz poprawiono generowanie plików PDF w przypadku kodowania UTF-8.
Rachunek - zmiany w wersji 5.282.2021(26. listopada 2021)
Umożliwiono wysyłkę plików JPK z użyciem podpisu SimplySign wydawanego przez Certum.
Rachunek - zmiany w wersji 5.281.2021(19. listopada 2021)
Zmieniono algorytm podpisywania plików JPK_FA (JPK na żądanie) z SHA-1 na SHA-256.
Rachunek - zmiany w wersji 5.280.2021(13. listopada 2021)
Zmieniono predefiniowane formy płatności dostosowując je do e-fakturowania.
Rachunek - zmiany w wersji 5.279.2021(28. października 2021)
Wprowadzono nowy wzór druku UPO zgodny jest ze schematem dla wersji 7.
Rachunek - zmiany w wersji 5.278.2021(22. października 2021)
Umożliwiono nawigowanie po tabeli danych klawiszami kursora oraz Home i End w przypadku gdy aktywne jest pole filtru tekstowego.
Rachunek - zmiany w wersji 5.277.2021(7. października 2021)
Wprowadzono nowy zestaw ikon dla przycisków oraz przeprowadzono aktualizację bazy kodów pocztowych.
Rachunek - zmiany w wersji 4.276.2021(27. września 2021)
Wprowadzono udogodnienie polegające na wyświetlaniu chmurki z pełną nazwą kontrahenta lub towaru i usługi po zaznaczeniu kursorem wiersza danych. Ponadto wprowadzono modyfikacje w plikach JPK_FA oraz poprawiono sortowanie danych na zestawieniach.
Rachunek - zmiany w wersji 4.275.2021(10. września 2021)
Umożliwiono umieszczenie na wydruku rachunku numeru PESEL sprzedawcy uraz wprowadzono możliwość jednoczesnego wysyłania rachunków e-mailem na dodatkowy adres e-mail. Ponadto dodano przycisk szybkiego kasowania zawartości filtra w głównych widokach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 4.274.2021(28. sierpnia 2021)
Poprawiono rozmieszczenie i wyrównywanie przycisków na głównym panelu przycisków.
Rachunek - zmiany w wersji 4.273.2021(20. sierpnia 2021)
Umożliwiono sporządzanie wydruków rachunków w języku francuskim.
Rachunek - zmiany w wersji 4.272.2021(15. sierpnia 2021)
Poprawiono renderowanie okienek w przypadku korzystania z programu w systemie z ustawionym niestandardowym rozmiarem czcionek (np. 120DPI) oraz poprawiono jakość tłumaczenia interfejsu na język ukraiński.
Rachunek - zmiany w wersji 4.271.2021(6. sierpnia 2021)
Wprowadzono udogodnienie polegające na pokazywaniu okresu, którego dotyczy JPK wprowadzone na podstawie zewnętrznego numeru referencyjnego.
Rachunek - zmiany w wersji 4.270.2021(30. lipca 2021)
Wprowadzono opcjonalne weryfikowanie danych kontrahenta z bazą REGON w przypadku użycia danych kontrahenta na fakturze z bazy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 4.269.2021(17. lipca 2021)
Na oknie zestawienia nierozliczonych rachunków dodano przycisk umożliwiający ograniczenie widoku wyłącznie do rachunków dla których upłynął już termin zapłaty.
Rachunek - zmiany w wersji 4.268.2021(5. lipca 2021)
Wprowadzono możliwość samodzielnego określenia dat dla kopiowanych rachunków.
Rachunek - zmiany w wersji 4.267.2021(30. czerwca 2021)
Usprawniono działanie sterownika bazy danych skutkujące poprawą stabilności i szybkości dostępu do danych.
Rachunek - zmiany w wersji 4.266.2021(18. czerwca 2021)
Dodano opcję umożliwiającą otwarcie za pośrednictwem programu szuflady drukarki fiskalnej.
Rachunek - zmiany w wersji 4.265.2021(11. czerwca 2021)
Umożliwiono sporządzenie wydruku noty odsetkowej z różnymi rodzajami odsetek: ustawowymi, w transakcjach handlowych lub umownymi w przypadku, których stopę procentową ustala się samodzielnie.
Rachunek - zmiany w wersji 4.264.2021(28. maja 2021)
Umożliwiono stosowanie zer wiodących w przypadku stosowania własnej numeracji rachunków.
Rachunek - zmiany w wersji 4.263.2021(18. maja 2021)
Umożliwiono grupowe modyfikowanie cen towarów lub usług
Rachunek - zmiany w wersji 4.262.2021(6. maja 2021)
Umożliwiono żądanie wysłania potwierdzenia przeczytania e-maila przez odbiorcę w przypadku wysyłki rachunku oraz dodano na wydrukach zestawień oraz wydrukach standardowych informacje o danych firmy. Ponadto usprawniono działanie filtra na oknach w przypadku filtrowania danych po polach dodatkowych.
Rachunek - zmiany w wersji 4.261.2021(23. kwietnia 2021)
Wprowadzono modyfikacje i udogodnienia mające na celu polepszenie ergonomii pracy z aplikacją.
Rachunek - zmiany w wersji 4.260.2021(27. marca 2021)
Wprowadzono poprawki skutkujące szybszym wyszukiwaniem i filtrowaniem danych w bazach danych o znacznej liczbie dokumentów bądź innych danych.
Rachunek - zmiany w wersji 4.259.2021(17. marca 2021)
Poprawiono jakość tłumaczenia interfejsu dla języków polskiego i ukraińskiego oraz wprowadzono poprawki mające na celu polepszenie ergonomiczności pracy z programem.
Rachunek - zmiany w wersji 4.258.2021(5. marca 2021)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność działania aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 4.257.2021(26. lutego 2021)
Wprowadzono poprawki do tłumaczeń interfejsu na język angielski.
Rachunek - zmiany w wersji 4.256.2021(12. lutego 2021)
Wprowadzono poprawki w tłumaczeniach interfejsu na języki angielski i ukraiński.
Rachunek - zmiany w wersji 4.255.2021(5. lutego 2021)
Dodano możliwość zmiany języka interfejsu programu na ukraiński lub angielski.
Rachunek - zmiany w wersji 4.254.2021(22. stycznia 2021)
Wprowadzono poprawki mające na celu przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 4.253.2021(15. stycznia 2021)
Poprawiono szybkość działania programu w obszarach odpowiedzialnych za pobieranie dane z bazy.
Rachunek - zmiany w wersji 4.252.2021(8. stycznia 2021)
Dostosowano program do możliwości księgowania dokumentów z nową 15% stawką ryczałtu.