Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2014

Rachunek - Lista wersji z 2014 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 2.99.2015(22. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.98.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono automatyczne uaktualnianie danych kontrahentów w programach Księga i Ryczałt oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.97.2014(21. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie integracji z aplikacjami Księga i Ryczałt.
Rachunek - zmiany w wersji 2.96.2014(10. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Rachunek - zmiany w wersji 2.95.2014(30. października 2014)
Umożliwiono identyfikację kontrahentów jednocześnie na podstawie numerów NIP i PESEL.
Rachunek - zmiany w wersji 2.94.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.93.2014(3. października 2014)
Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie rachunków na podstawie pozycji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.92.2014(26. września 2014)
Wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Ponadto przywrócono możliwość korzystania ze starej wersji widoku kontrahentów.
Rachunek - zmiany w wersji 2.91.2014(29. sierpnia 2014)
Na oknie "Rejestr rachunków" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli rachunków.
Rachunek - zmiany w wersji 2.90.2014(21. sierpnia 2014)
Umożliwiono drukowanie dokumentów kasowych KP (kasa przyjęła) oraz dodano do pakietu aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Rachunek - zmiany w wersji 2.89.2014(25. lipca 2014)
Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji rachunków oraz umożliwiono sporządzenie wydruku w języku rosyjskim. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów. Oprócz tego wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.88.2014(20. czerwca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.87.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.86.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.85.2014(29. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.84.2014(25. kwietnia 2014)
Dodano zestawienie nierozliczonych rachunków z możliwością filtrowania po kontrahentach oraz zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych
Rachunek - zmiany w wersji 2.83.2014(28. marca 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "KRS" oraz "Kapitał zakładowy" pozwalające na zdefiniowanie tych danych dla firm będących spółkami. Informacje te, jeśli zostaną zdefiniowane, są umieszczane na rachunku w danych sprzedawcy.
Rachunek - zmiany w wersji 2.82.2014(14. marca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Rachunek - zmiany w wersji 2.80.2014(15. stycznia 2014)
Zmniejszono nieznacznie interlinie w wydruku rachunku co wpłynęło na ogólną estetykę wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.79.2014(10. stycznia 2014)
Zmieniono na wydruku opis "Data sprzedaży" na "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Ponadto w Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano parametr "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży", którego zaznaczenie powoduje bezwzględne drukowanie na rachunku daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nawet jeśli jest ona taka sama jak data sprzedaży.
Rachunek - zmiany w wersji 2.78.2014(1. stycznia 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano pole "Treść stopki pod tabelą". Pole to pozwala określa treść tekstu jaka będzie znajdować się na wydruku tuż pod tabelą z pozycjami na rachunku.