Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2015

Rachunek - Lista wersji z 2015 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 2.130.2016(28. grudnia 2015)
Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto dostosowano program do pracy w roku 2016.
Rachunek - zmiany w wersji 2.129.2015(16. grudnia 2015)
Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji. Ponadto zmieniono oznaczenia na oknie edycji dokumentu i wydruku z "Adresat" na "Odbiorca".
Rachunek - zmiany w wersji 2.128.2015(27. listopada 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.126.2015(13. listopada 2015)
Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.125.2015(6. listopada 2015)
Umożliwiono zdefiniowanie i podawanie kodów SWIFT na rachunkach.
Rachunek - zmiany w wersji 2.124.2015(16. października 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.123.2015(9. października 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.122.2015(2. października 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.121.2015(10. września 2015)
Umożliwiono wysyłkę e-maili bezpośrednio z aplikacji zamiast poprzez domyślnego klienta pocztowego.
Rachunek - zmiany w wersji 2.120.2015(28. sierpnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.119.2015(25. sierpnia 2015)
Umożliwiono wystawianie rachunków i korekt rachunków w walutach obcych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.118.2015(17. lipca 2015)
Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.
Rachunek - zmiany w wersji 2.117.2015(10. lipca 2015)
Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.
Rachunek - zmiany w wersji 2.116.2015(26. czerwca 2015)
Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr rachunków" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego rachunku dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.
Rachunek - zmiany w wersji 2.115.2015(19. czerwca 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.114.2015(3. czerwca 2015)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie podglądu wydruków.
Rachunek - zmiany w wersji 2.113.2015(15. maja 2015)
Przeorganizowano Konfigurację poprzez usunięcie zbędnych i dodanie nowych zakładek oraz uaktualniono instrukcję obsługi.
Rachunek - zmiany w wersji 2.112.2015(12. maja 2015)
Umożliwiono automatyczne księgowanie rachunków w aplikacji Mała Księgowość.
Rachunek - zmiany w wersji 2.111.2015(28. kwietnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.110.2015(24. kwietnia 2015)
Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.109.2015(17. kwietnia 2015)
Wprowadzono możliwość dowolnego ustalania kolejności kolumn w tabeli z pozycjami rachunku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.108.2015(10. kwietnia 2015)
Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.107.2015(3. kwietnia 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.106.2015(27. marca 2015)
Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.105.2015(13. marca 2015)
Wydruki wezwań do zapłaty i noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Rachunek - zmiany w wersji 2.104.2015(27. lutego 2015)
Umożliwiono opcjonalne podawanie na fakturze ilości dni terminu płatności faktury zamiast daty terminu płatności oraz zmieniono sposób formatowania liczb w zestawieniach ilościowych zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi.
Rachunek - zmiany w wersji 2.103.2015(20. lutego 2015)
Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.102.2015(30. stycznia 2015)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.101.2015(8. stycznia 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.100.2015(3. stycznia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.