Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2018

Rachunek - Lista wersji z 2018 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 3.195.2019(22. grudnia 2018)
Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy oraz usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne. Ponadto zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.194.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Rachunek - zmiany w wersji 3.193.2018(23. listopada 2018)
Umożliwiono księgowanie rachunków do 12,5% stawki ryczałtu w przypadku stosowania integracji aplikacji z Ryczałtem lub Małą Księgowością.
Rachunek - zmiany w wersji 3.192.2018(9. listopada 2018)
Umożliwiono wystawianie rachunków proforma oraz rachunków proforma walutowych oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Rachunek - zmiany w wersji 3.191.2018(12. października 2018)
Umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.190.2018(28. września 2018)
Do zestawień dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców.
Rachunek - zmiany w wersji 3.189.2018(21. września 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.188.2018(9. września 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności pliku JPK_FA ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.187.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na rachunkach oraz umożliwiono oraz wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Rachunek - zmiany w wersji 3.186.2018(27. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Rachunek - zmiany w wersji 3.185.2018(26. czerwca 2018)
Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na rachunku zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
Rachunek - zmiany w wersji 3.184.2018(1. czerwca 2018)
Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Rachunek - zmiany w wersji 3.183.2018(24. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.182.2018(13. maja 2018)
Rozszerzono działanie schowka oraz usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Rachunek - zmiany w wersji 3.181.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Rachunek - zmiany w wersji 3.180.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na rachunkach oraz rozliczanie rachunku z poziomu zestawienia nierozliczonych rachunków. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK.
Rachunek - zmiany w wersji 3.179.2018(16. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.178.2018(28. lutego 2018)
Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Rachunek - zmiany w wersji 3.177.2018(30. stycznia 2018)
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.176.2018(11. stycznia 2018)
Na oknie edycji rachunku wprowadzono obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta oraz wporwadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych.