Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2012

Rachunek - Lista wersji z 2012 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Rachunek - zmiany w wersji 2.60.2013(27. grudnia 2012)
Wprowadzono kilka nowych predefiniowanych jednostek miar oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.59.2012(30. listopada 2012)
Dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Rachunek - zmiany w wersji 2.58.2012(31. października 2012)
Wprowadzono możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji na rachunku oraz autoukrywanie kolumn dla ktorych nie zdefiniowano jakiejkolwiek wartości w rachunku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.57.2012(11. października 2012)
Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.56.2012(27. września 2012)
Umożliwiono wyłączenie wyróżniania na czerwono rachunków nierozliczonych dla których upłynął termin płatności.
Rachunek - zmiany w wersji 2.55.2012(7. września 2012)
W rejestrze rachunków wyróżniono czerwoną czcionką rachunki nierozliczone oraz wprowadzono możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru rachunku. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić rachunki wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.54.2012(20. sierpnia 2012)
W Konfiguracji w zakładce "Uwagi dodawane do rachunku" dodano parametr "Wyrównanie uwag na wydruku". Parametr ten pozwala na określenie sposóbu wyrównania uwag na wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.53.2012(30. lipca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.52.2012(11. lipca 2012)
W przypadku gdy program pracuje w trybie automatycznego nadawania numerów rachunków wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer rachunku po zmianie daty wystawienia.
Rachunek - zmiany w wersji 2.51.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Rachunek - zmiany w wersji 2.50.2012(25. maja 2012)
Umożliwiono sporządzenie wydruku listy należności kontrahenta oraz wydruk wezwania do zapłaty.
Rachunek - zmiany w wersji 2.49.2012(10. maja 2012)
Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem rachunku w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG.
Rachunek - zmiany w wersji 2.48.2012(19. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Rachunek - zmiany w wersji 1.47.2012(12. marca 2012)
Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie.
Rachunek - zmiany w wersji 1.46.2012(13. lutego 2012)
Umożliwiono nie umieszczanie na wydrukach rachunków etykiet "Oryginał", "Kopia".