Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 4.300.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.300.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. kwietnia 2020)

  • Zmieniono oznaczenia kolumn i pól na oknach edycyjnych i wydrukach z "PKWiU" na "PKWiU / CN". Zmiana wynika z wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, która pociągnęła za sobą zmianę dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (skrót. PKWiU) na Nomenklaturę scaloną (ang. Combined Nomenclature, CN) będącą usystematyzowanym wykazem towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Dotychczasowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) będzie obowiązywała nadal wyłącznie w zakresie usług.
  • Dodano możliwość wygenerowania zestawień sprzedaży lub zakupów według PKWiU / CN. Nowe zestawienia dostępne są w Zestawieniach pod pozycjami "Sprzedaż według PKWiU / CN" oraz "Zakupy według PKWiU / CN".
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Podczas logowania do Allegro wymuszaj za każdym razem ponowną autoryzację" (domyślnie wyłączona). Zaznaczenie opcji powoduje wymuszanie każdorazowego logowania i autoryzacji do Allegro w celu zafakturowania transakcji przy użyciu opcji "Fakturuj transakcje Allegro". Celem opcji jest umożliwienie fakturowania aukcji z różnych kont. W przypadku gdy opcja jest wyłączona przez 24 godziny ważny jest token (przedłużany o kolejne 24 godziny po ponownym zalogowaniu) dzięki czemu nie jest konieczna każdorazowa autoryzacja. Uniemożliwia to jednak w takim wypadku pobieranie aukcji z kilku kont.