Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Zmiany w wersji 3.278.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.278.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-09-13)

  • Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej. Aby utworzyć notę obciążeniową należy na oknie rejestru faktur wcisnąć "Dodaj" i wybrać dokument z listy. Jest to dokument domyślnie dostępny. Nota obciążeniowa wystawiana jest w wypadku konieczności obciążenia kontrahenta kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę, które to koszty powinny być przez kontrahenta zapłacone. Jest to dokumentem niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Drukuj podsumowanie zgrupowanych JM na dokumentach WZ i PZ oraz na potw. WDT". Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów magazynowych oraz na potwierdzeniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej podsumowanie (zestawienie) zgrupowanych z pozycji dokumentu jednostek miar.
  • Umożliwiono szybką realizację (konwersję) faktur zakupowych do WZ (wydania na zewnątrz). Aby utworzyć WZ na podstawie faktury zakupowej należy zaznaczyć w rejestrze faktur istniejące faktury zakupowe, wcisnąć przycisk "Realizuj" i z listy wybrać dokument "WZ (wydanie na zewnątrz)".