Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2020 » Wersja 3.292.2020

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.292.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. lutego 2020)

  • W Słowniki - Ustawienia dokumentów - Dodaj... lub Zmień... dodano pole "Dodatkowa informacja wymagana przepisami". Kolumnę o takiej samej nazwie dodano na liście danych w ustawieniach dokumentów. Definiuje ona dodatkowe uwagi na dokumentach, które dotąd były predefiniowane. Są to takie informacje jak np. "Dokument nie stanowi faktury w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług" w przypadku faktur proforma lub "Podatek rozlicza nabywca" w przypadku faktur odwrotne obciążenie.
  • Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta w zakładce "Indywidualne warunki" dodano przełącznik "Stosuj podzieloną płatność". Na liście kontrahentów natomiast kolumnę nazwano "Split payment". W przypadku zaznaczenia stan tej kolumny kopiowany jest na dokument do parametru o tej samej nazwie.