Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Zmiany w wersji 3.272.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.272.2019

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-07-08)

  • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Użyj numeru konta kontrahenta jako konta rozliczeniowego dla dokumentów sprzedaży" (domyślnie wyłączona). Włączenie opcji powoduje przy wyborze kontrahenta na dokumencie sprzedaży wpisywanie jako konta do płatności numeru rachunku przypisanego do kontrahenta. Opcja przeznaczona jest dla firm, które do rozliczeń z kontrahentami stosują różne numery rachunków bankowych w postaci subkont.
  • Umożliwiono dodanie do dokumentów uwag dodatkowych niedrukowanych na dokumentach (w celu dopisania własnych notatek). Pole dodatkowych uwag znajduje się na oknie dodawania lub edycji dokumentu w sekcji "Uwagi" -> "Tylko dla użytkownika". Dotychczasowe uwagi drukowane na dokumencie znajdują się w sekcji "Drukowane na dokumencie".
  • Dodano nowe zestawienia sprzedaży "Wartość sprzedaży rozliczonej według dni", "Wartość sprzedaży rozliczonej według miesięcy", "Wartość sprzedaży rozliczonej według lat". Zestawienia obejmują tylko dokumenty rozliczone. Nie muszą to być jednak dokumenty wyłącznie rozliczone w całości ponieważ do zestawień sumowane są spłaty częściowe.