Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2015 » Wersja 2.141.2015

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.141.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. lipca 2015)

  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
  • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
  • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
  • Na oknie potwierdzenia wydruku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodano opcję "Drukuj potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej". Zaznaczenie opcji powodu wydrukowanie dla drukowanej dostawy wewnątrzwspólnotowej dokumentu potwierdzającego fakt dokonania dostawy (potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej).
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano parametr "Drukuj podsumowania na potwierdzeniu WDT" oraz "Drukuj ceny na potwierdzeniu WDT". Opcje umożliwiają określenie czy na dokumencie potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej mają być drukowane ceny, wartości i podsumowania.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Ostrzegaj przed próbą ponownego dodania do dokumentu tego samego towaru lub usługi". Użycie opcji skutkuje wyświetlaniem monitu o próbie dodania do dokumentu towaru lub usługi, który już wcześniej znajdował się na tym dokumencie.
  • Na oknie Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta... dodano do widoku tabeli trzy nowe kolumny: "Wartość brutto", "Rozliczono" oraz "Waluta". W kolumnach tych znajdują się wartości w walucie poszczególnych dokumentów. Wyświetlanie dodatkowych kolumn uwarunkowane jest tym czy dla danego kontrahenta były wystawiane jakiekolwiek dokumenty walutowe dla, których rozliczenie również ma być dokonane w walucie.