Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 24 » Zmiany w wersji 1.46.2011

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.46.2011

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2011-07-06)

  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według towarów i usług".
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według jednostek miar".
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według cechy...".
  • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych w zestawieniach tabelarycznych.
  • Na oknie "Rejestr faktura" wprowadzono nową kolumnę "Płatność po terminie". Wartość "Tak" oznacza, że dokument nie został rozliczony poprzez opcję "Rozlicz" i jednocześnie minął jego termin zapłaty.
  • Wprowadzono możliwość rozliczania faktur walutowych w złotówkach. Aby uaktywnić tę funkcjonalność należy w konfiguracji w zakładce "Dokumenty" włączyć parametr "Rozliczanie faktur walutowych w złotówkach".