Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.221.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.221.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. września 2017)

  • Dodano rejestr VAT sprzedaży stanowiący zestawienie dobowych raportów fiskalnych. Poszczególne wpisy rejestru stanowią dzienne podsumowania wszystkich zafiskalizowanych w kolejnych dniach miesiąca lub kwartału dokumentów sprzedaży. Rejestr dostępny jest na oknie Rejestry VAT - Rejestr VAT sprzedaży... pod pozycją "Dobowe raporty fiskalne".
  • Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.
  • Na oknie "Zestawienia" dodano zestawienia "Wartość sprzedaży według identyfikatorów towarów i usług" oraz "Wartość zakupów według identyfikatorów towarów i usług". Są to zestawienie tożsame z istniejącymi zestawieniami "Wartość sprzedaży według towarów i usług" oraz "Wartość zakupów według towarów i usług" z tym, że w tym przypadku zamiast nazw towarów podane są jego identyfikatory.
  • Wprowadzono możliwość otwarcia okien "Historia obrotu towarem" i "Historia ostatnich dostaw" z poziomu okna edycji inwentaryzacji. Opcje umożliwiające wywołanie wyżej wymienionych okien dostępne są w menu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście zaznaczonego towaru.

  • Zmiany w późniejszej wersji 3.222.2017 z dnia 13. października 2017

    Umożliwiono wygenerowanie historii sprzedaży lub zakupów z danym kontrahentem zawierającą chronologiczną listę sprzedanych lub kupionych od danego kontrahenta towarów i usług w zadanym przedziale czasu.  Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.220.2017 z dnia 1. września 2017

    Do zestawień dodano cztery nowe raporty - ilościowa i wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz ilościowy i wartościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji