Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.113.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.113.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. września 2014)

 • Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym z poziomu okna "Towary i usługi" dodano przełącznik "Ukryj niedostępne stany". Włączenie opcji powoduje niewyświetlanie na oknie towarów, których ilość jest zerowa lub ujemna.
 • W widoku tabeli na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym z poziomu okna "Towary i usługi" dodano kolumny zawierające wartości netto, VAT i brutto wyliczone na podstawie wszystkich czterech cen zdefiniowanych na oknie "Towary i usługi".
 • Umożliwiono zdefiniowanie jaki rodzaj dokumentu ma się tworzyć podczas pobierania transakcji z Allegro (opcja "Fakturuj transakcje Allegro" na oknie "Rejestr dokumentów"). Rodzaj dokumentu można zdefiniować w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" w parametrze "Dokument dla transakcji Allegro".
 • Na oknie edycji dokumentów nominowanych w walutach obcych w zakładce "Waluta" dodano pole "Numer konta do rozliczeń walutowych" umożliwiające wpisanie dodatkowego numeru rachunku bankowego.
 • W widoku danych "Rejestr dokumentów" dodano kolumny "Nazwa banku do rozliczeń walutowych" oraz "Numer konta do rozliczeń walutowych".
 • Na wydrukach dokumentów nominowanych w walutach obcych dodano sekcje zawierające numer nazwę banku oraz konta do rozliczeń walutowych oraz kod SWIFT banku.
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.

 • Zmiany w późniejszej wersji 2.114.2014 z dnia 3. października 2014

  Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie dokumentów na podstawie pozycji. Ponadto umożliwiono określenie formy płatności na paragonach i fakturach do paragonu oraz wprowadzono mechanizm pobierania ostatniej ceny zakupu towaru na fakturach procedura marży.  Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 2.112.2014 z dnia 29. sierpnia 2014

  Dodano obsługę dokumentów faktura walutowa proforma oraz paragon korekta. Ponadto umożliwiono szybkie dodawanie towarów lub usług do bazy danych z poziomu edycji dokumentu oraz umożliwiono szybkie zaznaczanie wszystkich dokumentów na oknie rejestru faktur. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji