Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 4.311.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.311.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. lipca 2020)

  • Umożliwiono zdefiniowanie terminu płatności na wezwaniach do zapłaty. Dotychczas na stałe wpisany był termin 7 dni. Obecnie istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby dni. Na oknie potwierdzenia wydruku wezwania do zapłaty dodano przycisk "Edycja" umożliwiający wywołanie okienka umożliwiającego podanie liczby dni. Wydruk wezwań do zapłaty dostępny jest w rejestrze faktur pod prawym przyciskiem myszy, a następnie: Inne wydruki - Drukuj wezwanie do zapłaty...
  • Dodano słownik krajów. Słownik krajów zawiera nazwę kraju, kod kraju oraz znacznik czy kraj należy do Unii Europejskiej.
  • Umożliwiono przypisanie krajów kontrahentom. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta w sekcjach "Dane firmy" oraz "Dane adresowe" dodano pola "Kraj" umożliwiające wskazanie z listy kraju kontrahenta. Ponadto dodano kolumny "Kraj" oraz "Kraj adresata" na oknie widoku głównego kontrahentów.

Zmiany w późniejszej wersji 4.312.2020 z dnia 4. sierpnia 2020

Na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono zdefiniowanie kraju nabywcy i odbiorcy. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie dla towarów stanów minimalnych poniżej, których towary takie wyświetlane są liście czerwoną czcionką. Ponadto zmodyfikowano procent odsetek ustawowych w transakcjach handlowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.310.2020 z dnia 17. lipca 2020

Umożliwiono wyłączenie umieszczania na dokumentach importowanych z Allegro nicku kupującego. Więcej informacji...