Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.277.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.277.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. września 2019)

  • Umożliwiono sprawdzenie czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście. Pod prawym przyciskiem myszy klikniętym na oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Sprawdź czy konto kontrahenta jest na białej liście". Kliknięcie opcji powoduje sprawdzenie w usłudze sieciowej Ministerstwa Finansów czy podany rachunek bankowy należy do przedsiębiorcy o podanym numerze NIP.
  • Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano przy polu "Numer konta" przycisk umożliwiający sprawdzenie czy kontrahent jest na tzw. białej liście i czy podane konto należy do przedsiębiorcy o wskazanym numerze NIP.
  • Na oknie dodawania lub edycji dokumentów zakupowych dodano przy polu "Numer konta" przycisk umożliwiający sprawdzenie czy kontrahent jest na tzw. białej liście i czy podane konto należy do przedsiębiorcy o wskazanym numerze NIP.

Zmiany w późniejszej wersji 3.278.2019 z dnia 13. września 2019

Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej oraz umożliwiono drukowanie na potwierdzeniach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej zestawienie jednostek miar z dokumentu. Ponadto umożliwiono szybką konwersję faktur zakupowych do WZ.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.276.2019 z dnia 26. sierpnia 2019

W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania. Więcej informacji...